VERHOGING VAN SOMMIGE UITKERINGEN

Ten gevolge van een nieuw interprofessioneel akkoord, werden sommige uitkeringen met ingang van 1 april 2013 verhoogd:

• Het forfaitair bedrag "Hulp van Derden" bedraagt nu 20 euro per dag.
• Voor werknemers die vanaf 1 april arbeidsongeschikt werden, wordt het loonplafond voor de berekening van de uitkering verhoogd met 2%.

Zelfstandigen met gezinslast krijgen tijdens het eerste jaar van hun arbeidsongeschiktheid voortaan het minimumbedrag dat een regelmatig werknemer met gezinslast ontvangt: 53,32 euro per dag. Als ze hun bedrijf niet stopzetten, blijft het bedrag ook gelden na het eerste jaar.

Bron: Nieuwsbrief 3/2013 VFG

Geplaatst: 2013-06-16