Veiligheid en werkzaamheid geneesmiddelen een absolute prioriteit

"De veiligheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen is een absolute prioriteit. Geneesmiddelen zijn geen snoepjes. Alle betrokken partijen nemen hun verantwoordelijkheid op", stelt pharma.be, de vereniging van de geneesmiddelenindustrie, in reactie op een rapport van Test-Aankoop dat de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen in twijfel trekt.

Van de zowat vierduizend onderzochte geneesmiddelen is voor 460 (of 12 procent) niet bewezen dat ze de patiënt be­ter maken, of dat hun voordelen opwegen tegen de bijwerkingen, aldus de consumentenorganisatie. "Bij 113 andere middelen moeten we patiënten zelfs ten stelligste afraden om ze te gebruiken omdat de risico's voor hen te groot zijn. Die middelen moeten van de markt gehaald worden", aldus Martine Van Hecke, coördi­nator gezondheid bij Test­-Aankoop.

Pharma.be benadrukt in een persbericht dat een geneesmiddel een uitermate gereguleerd product is. "Een geneesmiddel wordt doorheen zijn hele levenscyclus continu op veiligheid, eventuele bijwerkingen, het nut en de doeltreffendheid bewaakt."

Controle en bewaking

Het Europese (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) controleren de veiligheid en de werkzaamheid van elk geneesmiddel en beslissen of het geneesmiddel in België al dan niet op de markt komt. Pas als ze de vergunning voor het in handel brengen toekennen, kan een bedrijf een geneesmiddel aan de patiënt ter beschikking stellen. Eenmaal het geneesmiddel op de markt is, bewaakt de industrie de veiligheid van haar geneesmiddel gedurende de hele levenscyclus, luidt het.

Pharma.be benadrukt verder het belang van het goed gebruik van geneesmiddelen. "Voor een optimale behandeling is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met geneesmiddelen. Dat betekent in de eerste plaats dat patiënten en zorgverleners de nodige informatie moeten krijgen om het geneesmiddel correct te gebruiken." Daarvoor zijn websites als www.goedgebruik.be en www.e-bijsluiter.be opgezet.

Bron: www.demorgen.be/

Geplaatst: 2014-02-22