Verslag Ledenbijeenkomst georganiseerd door RA-Liga Kortrijk

Kortrijk dinsdag 4 juni 2013 om 19.30u
Ledenbijeenkomst georganiseerd door RA-Liga Kortrijk in samenwerking met VVB Kortrijk (Vlaamse Vereniging voor Bechterew-patiënten).
Locatie: Track Kortrijk
Onderwerp: VAPH  (Vlaams agentschap voor Personen met een handicap)
Spreker: dhr. Geert Temmerman, maatschappelijk werker werkzaam in het VAPH

Het was met de ‘zon in Kortrijk’ dat de bestuursleden van RA-Liga Kortrijk samen met Karine Braems, bestuursmedewerker van VVB (Bechterew), de leden en de belangstellenden hartelijk welkom heetten. Terwijl Jo alle technische aspecten onder controle nam vulde de zaal zich stilaan. De spreker was aangekomen en kon zich vergewissen of alles OK was voor zijn presentatie. Er werden veel mensen verwacht…en ze waren er! De voorziene stoelen werden bezet en er was informeel gezellig contact. Voor het einde van het academisch kwartier ging de deur dicht. Rita verwelkomde alle aanwezigen, en stelde onze spreker voor.

De uitleg van de spreker werd ondersteund met een powerpoint en er was een groot scherm voorzien. Dit was geen overbodige luxe om die wat ingewikkelde administratieve materie op te nemen. De uitleg werd héél stapsgewijs aangepakt, het ABC van de VAPH. Begrippen, bepalingen en woorden werden duidelijk gesteld en zo kon elk van de luisteraars ergens wel iets plaatsen omtrent zichzelf. De inhoud is administratief, eigen aan het onderwerp. Het publiek was héél aandachtig. Tweemaal GSM gerinkel – we hadden vooraf niet gevraagd de GSM’s uit te zetten – kon de aandacht zelfs niet afleiden.

Na het eerste deel was er vraagstelling. Bleek dat de gestelde vragen in de inhoud van het tweede deel voorzien waren. Rita liet het publiek beslissen even te pauzeren of gewoon door te gaan met de bespreking. 'Doorgaan, geen pauze'. Na het tweede deel was er opnieuw tijd voor vragen en antwoorden. Er werden pertinente vragen gesteld en even pertinente antwoorden gegeven. Er werd de kans gegeven om de ppt-voorstelling te ontvangen via e-mail. De belangstellenden konden zich aanmelden. Een dergelijke geheugensteun kan zijn nut bewijzen!

Iedereen was toe aan 'even uitblazen' en aan een drankje. Na een tiental minuten werd verzamelen geblazen (getikt) voor de mededelingen van Rita, de voorzitster van RA-Liga, van Karine, bestuurslid van VVB, en van Jo met een vraag naar interesse ivm een infosessie omtrent ‘hypnose tegen pijn’.
Zo… een geslaagde avond. Iedereen weer wat wijzer.
Een goed geïnformeerd mens is er twee waard.
Dank aan de luisteraars en alle medewerkers.

Een RA-Liga lid.

Geplaatst: 2013-07-20