Verslag Toer door Vlaanderen West-Vlaanderen

Op 27-04-2013 ging de vijfde en laatste editie van 'Toer door Vlaanderen' door. Afspraak in Izegem. West-Vlaanderen pakte uit met een samenwerking met 'Ziekenzorg Izegem' en 'Dienstencentrum De Leest Izegem'. Een samenwerking vanaf de start, het kwam de organisatie ten goede.

We starten de namiddag met wat vertraging, het aantal nieuwsgierigen overtreft de verwachtingen. Een zeventig mensen melden zich aan.

Prof. De Keyser (UZ Gent en AZ Alma Sijsele) is het stilaan gewoon om als reumatoloog een uiteenzetting te houden over reumatoïde artritis. Hij doet dit sereen en met zachte stem. Maar iedereen hoort wat hij vertelt, het is muisstil in de zaal. Er zijn talrijke vragen, vooraf binnengekomen via mail en telefoon, maar ook tijdens de toespraak worden vragen doorgegeven.


Huisarts dr. Bernard Vits (Harelbeke) heeft als taak alles te coördineren. Het is voor hem een experiment om zo'n groepsgesprek te leiden, maar hij kwijt zich briljant van zijn taak. Hij stelt de vragen aan Prof. De Keyser, en houdt tussendoor de klok in het oog.

Hilde Dewolf, zelf inwoner van Izegem, en RA-patiënt, vertelt haar verhaal vanaf het moment dat haar leven onverwacht een nieuwe wending neemt: een val met de fiets naar het werk zorgt voor een ommekeer. Naderhand komt de ziekte RA opduiken. Hilde vertelt hoe dat allemaal een impact heeft, maar ze vertelt ook hoe ze alles positief aanpakt, welke hulpmiddelen ze gebruikt, hoe ze de positieve waarden in haar leven behoudt, hoe ze de RA-Liga ontdekt en welke meerwaarde deze aan haar leven geeft.
Een waardevol getuigenis, je kan het lezen elders op onze website. 

 

Het eerste deel wordt afgesloten met een bedanking aan Prof. De Keyser. Op vraag van voorzitter Rita moet hij toegeven dat hij ook wel een stukje snoep lust. De 'begijntjes', een doosje Kortrijkse pralines, zullen smaken.
De drukke agenda van Prof. De Keyser roept hem naar andere oorden.

Ziekenzorg, De Leest en de bakkers van de RA-Liga hebben gezorgd voor een lekkere kop koffie en een stukje cake. Leuk meegenomen tijdens de pauze.

Na de pauze komen de panelleden aan het woord.
Reumaverpleegkundige Gerda Vandevoorde (St. Lucas Brugge), reumakinesiste Mieke De Geyter (Harelbeke), Mevr. Leen Vandenheede (FOD) en dr. Paul Verhaeghe (FOD) vertellen over hun taak in het algemeen en naar de patiënt. De diavoorstellingen zijn verzorgd, de bijkomende uitleg duidelijk. Voor Gerda en Mieke zijn het vuurdopen, maar niemand merkt het.


Het publiek heeft nog wat vragen, die vlot worden beantwoord.
De panelleden worden bedankt, eveneens met een doos 'begijntjes'. Nationaal voorzitter Jeannine wordt bedacht voor het vele werk dat ze doet voor de RA-Liga: ze ontvangt een prachtige boekee bloemen.

Rest nog Annelies van 'Dienstencentrum De Leest' en Ann, voorzitter van 'Ziekenzorg' Izegem' te bedanken. De voorbereiding verliep vlot en de afspraken werden stipt uitgevoerd.
Ook dank aan Rita, voorzitter van de RA-Liga regio Kortrijk, voor de vele telefoons en mails die ze pleegde om ons panel samengesteld te krijgen.

Einde van de Toer door Vlaanderen, een goede afsluiter.

Of nee, toch niet helemaal het einde.
'MSD', sponsor van dit project, wil voor ons een boekje drukken: een samenvatting van de vijf edities in de verschillende provincies. We wachten vol spanning af.

Jo, 2013-05-17