Verzekeringscomité geeft chronisch zieken speciaal statuut

08/07/13 - Het Verzekeringscomité, met daarin de ziekenfondsen en de zorgverleners, heeft maandag groen licht gegeven voor het statuut voor chronisch zieken, zoals voorzien in het plan "Prioriteit aan de chronische zieken!" van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx. Dat meldt de Mutualité Socialiste-Solidaris maandag in een communiqué.

Door middel van het speciale statuut voor personen die lijden aan een chronische aandoening zullen chronisch zieken onder andere van het derdebetalersysteem kunnen genieten.

Maximumfactuur en derdebetaler

De beslissing is "goed nieuws voor de patiënten die geconfronteerd worden met grote gezondheidsuitgaven, zeker in deze tijden van crisis", luidt het. "75 procent van de gezondheidszorgkosten wordt gedragen door 15 procent van de bevolking bestaande uit chronisch zieken en oudere personen."

Hiermee is het statuut voor chronisch zieken een feit. Concreet zullen de ongeveer 840.000 betrokken Belgen kunnen genieten van een snellere terugbetaling van het remgeld via de Maximumfactuur en van de toepassing van de derdebetalersregeling, waardoor ze niet langer al hun medische kosten moeten voorschieten.

Belga

Bron: www.gva.be

***

Statuut ‘chronisch zieken’

In bovenstaand persbericht gaat het over een nieuw en speciaal statuut voor chronisch zieken, waardoor zij o.a. van het derdebetalersysteem kunnen genieten. Dit is uiteraard belangrijk nieuws.
Naar aanleiding van dit artikel stelde de VVB (Vlaamse Vereniging voor Bechterew patiënten) de pertinente vraag naar de voorwaarden/procedure om dit statuut te verwerven. Deze informatie bleek niet zo gemakkelijk te vinden …
Navraag bij het kabinet van minister Onkelinx en 2 ziekenfondsen leverde uiteindelijk onderstaand antwoord op. Dit ter info voor jullie.

Er wordt door de wetgever al enige tijd nagedacht rond een statuut voor personen met chronisch hoge uitgaven voor medische kosten. Hoe dit statuut er uiteindelijk uit zal zien is nog niet beslist.
Er zijn intern tussen de verschillende beleidspartners nog heel wat discussies aan de gang rond dit statuut en de voordelen die eraan gekoppeld zullen worden. Zeker het aspect ‘verplichte derdebetaler’ staat nog erg ter discussie.

Het is momenteel zeker nog niet duidelijk hoe het statuut verworven kan worden, noch over de voordelen die eruit zullen voortvloeien, noch over een datum tegen wanneer dit in voege zou gaan.
Er is nog lang geen definitieve wet goedgekeurd en verschenen in het Belgisch Staatsblad.
Het enige wat nu al vast staat is dat er achter de schermen druk gewerkt wordt aan het uitwerken van een dergelijk statuut voor personen met chronisch hoge uitgaven in de gezondheidszorg.
Er zullen twee aspecten aan zijn:
1/ de voorwaarden om het te kunnen verkrijgen (gekoppeld aan het bewijs van hoge medische uitgaven)
2/ voordelen voor personen die het statuut hebben verworven (bijvoorbeeld een verlaging van het plafond van de maximumfactuur)
Maar nogmaals: vandaag staat nog niets vast.

Renée Idzerda
ReumaNet vzw

Geplaatst: 2013-08-06