Via de urine gaat er heel wat magnesium verloren

Bepaalde kankermedicatie kan leiden tot een magnesiumtekort
Kankermedicijnen en geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, kunnen bij patiënten leiden tot een magnesiumtekort. Dat blijkt uit een onderzoek van Kristien Ledeganck, maag-, darm- en leverarts aan de Universiteit Antwerpen.

Ledeganck ontdekte het mechanisme achter het magnesiumtekort. Uit dierproeven en patiëntstudies bleek dat het tekort wordt veroorzaakt door een verminderde aanmaak van een groeihormoon in de nier. Bij het gebruik van bepaalde medicatie werd het magnesiumkanaal er niet genoeg gestimuleerd, wat leidde tot magnesiumverlies via de urine.

"Het EGF-hormoon, dat een belangrijke rol speelt in de groei, bewaakt de magnesiumbalans in ons lichaam door magnesiumkanalen in de nier te activeren", verduidelijkt Ledeganck. "Die kanaaltjes halen magnesium uit de urine terug naar het lichaam. Door de verminderde aanmaak van het hormoon in de nier na behandeling met bepaalde medicijnen wordt het magnesiumkanaal van de nier onvoldoende gestimuleerd om magnesium in het lichaam te houden. Dat heeft magnesiumverlies via de urine tot gevolg."

Cisplatine en cyclosporine

Bij het onderzoek werd het verlies van magnesium onderzocht na gebruik van de medicijnen cisplatine en cyclosporine. Cisplatine wordt gebruikt ter bestrijding van kanker. Cyclosporine onderdrukt het immuunsysteem en wordt gebruikt in de behandeling van patiënten die lijden aan een auto-immuunziekte of bij patiënten die een transplantatie ondergingen.

"Omdat er vooralsnog geen oplossing is voor het probleem, blijft het belangrijk dat artsen zich bewust zijn van de bijwerkingen van zulke geneesmiddelen", aldus Ledeganck. "Patiënten die dergelijke symptomen ontwikkelen, moeten met de nodige zorg worden opgevolgd."

Magnesium

Magnesium is een belangrijk mineraal dat een rol speelt in de spierconcentratie, het energiemetabolisme en de zenuwactiviteit. Een tekort aan magnesium kan leiden tot symptomen als verwardheid, spierzwakte, slikstoornissen en verkramping van de spieren. 

Bron: (YD) www.knack.be/nieuws/gezondheid/

Geplaatst: 2014-01-17