Voorstel om maximumfactuur voor chronisch zieken te verlagen

Op 14 maart 2014 keurde de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed rond de maximumfactuur voor chronisch zieken. Het ontwerp heeft tot doel de zorgfactuur van mensen met een chronische ziekte te verminderen. 

Gezinnen met een chronisch zieke zullen na de goedkeuring en inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit maar 350 euro remgeld meer moeten betalen voor medische kosten. Alles wat daar bovenop komt, is voor de ziekteverzekering. Op dit ogenblik bedraagt de maximumfactuur nog 450 euro.

Volgens de berekeningen van het Riziv zouden door deze maatregel ongeveer 500 000 personen extra van dat voordeel gebruik kunnen maken. De maatregel zou jaarlijks zo'n 12,5 miljoen euro kosten.

De maximumfactuur (MAF) is een belangrijke maatregel van financiële toegankelijkheid die elk gezin de garantie biedt dat het niet meer moet uitgeven aan kosten voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond). Het maximumbedrag verschilt naargelang de sociale situatie van het gezin en naargelang het inkomen. Als de medische kosten in de loop van het MAF-jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgen de leden van het gezin de overige medische kosten volledig terugbetaald.

Meer informatie over de maximumfactuur vind je bij je ziekenfonds.

Bron: www.vlaamse-ouderenraad.be/beleid/

Geplaatst: 2014-03-26