Werken met een chronische ziekte - Vragenlijst

Beste leden,
 
Het is niet evident om met een chronische aandoening aan de slag te gaan of te blijven. Nochtans is werken voor chronisch zieken niet alleen belangrijk om een volwaardig inkomen te verwerven, maar ook om zich te kunnen integreren in de maatschappij en om sociale contacten te onderhouden. Daarom is het thema werkgelegenheid al jaren een belangrijk strijdpunt voor het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP).

Het VPP ontwikkelde een vragenlijst over werkgelegenheid en een chronische aandoening om de realiteit  van mensen die werken met een chronische ziekte nog beter te begrijpen.  Door deel te nemen aan deze bevraging kunnen jullie alvast een belangrijk steentje bijdragen aan het verzamelen van zoveel mogelijk informatie. Hoe meer respons, hoe accurater de informatie en hoe beter gewapend het VPP aan de slag kan gaan!
 
We willen jullie vragen om de vragenlijst in te vullen: https://www.surveymonkey.com/s/RYLF6QQ.
Vul de vragenlijst indien mogelijk ‘online’ in. Je drukt de vragenlijst van de website best niet zelf af, aangezien deze dan niet alle vragen bevat. Indien iemand nog een extra papieren versie wenst, kan hij of zij die bij het VPP bekomen (sarahdefloor@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).
 
Hartelijk dank!

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Geplaatst: 2013-07-08