Wetenschappelijk onderzoek naar geweld tegen vrouwen met een handicap

Beste,

Caroline Tack, studente orthopedagogie gaat voor haar onderzoek in samenwerking met ons op zoek naar de waarheid achter dit harde thema. Er wordt maar al te vaak gezwegen over geweld tegen vrouwen met een beperking, maar Caroline hoopt dit zwijgen te doorbreken met haar onderzoek. Het wordt hoog tijd dat ook deze vrouwen een stem krijgen en gehoord worden.

Wij stelden in 2008 al dat ‘Universiteiten begrepen hebben dat  vrouwen met een handicap in een specifieke situatie zitten, die specifiek onderzoek vereist. Het inzicht is er, de actie nog niet. Zij zouden een onderzoek moeten starten op grote schaal, zodat men een juist beeld krijgt van de problematiek.'

Caroline Tack schiet nu wel in actie en wil dit onderwerp aanpakken met een onderzoek. Maar daarvoor heeft zij uw hulp nodig. Ze heeft deze vragenlijst ontworpen: https://parvati.ugent.be/limesurvey192/index.php?sid=17429&lang=nl. Hij is toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Ook mensen met een mentale beperking (de grootste groep slachtoffers) kunnen hem invullen.

DANKZIJ UW MEDEWERKING KAN HET TABOE ROND GEWELD TEGEN VROUWEN MET EEN BEPERKING DOORBROKEN WORDEN. Bent u een vrouw met een handicap of een chronische invaliderende ziekte, dan kan u  - geheel anoniem - deze vragenlijst invullen, ook al was u zelf nog geen slachtoffer van geweld.

Kent u een vrouw met een beperking, stuur deze mail dan door, plaats dit bericht in uw nieuwsbrief en/of op uw website. Alvast van harte dank!

Vriendelijke groeten,

Ann Van den Buys, Bestuurslid

Persephone vzw

Vereniging voor vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte, Solvynsstraat 30, B-2018 Antwerpen www.persephonevzw.org

Geplaatst: 2013-09-05

Categorie: