Zorgverzekering automatisch voor mensen met gezinszorg

Vanaf 1 juni zullen de zorgkassen automatisch de Vlaamse zorgverzekering toekennen aan al wie gezinszorg krijgt en er recht op heeft. Er hoeft dus geen aanvraag meer te gebeuren. Dat kan omdat de nodige gegevens van de diensten voor gezinszorg voortaan automatisch zullen doorstromen. “De doorstroom leidt tot een administratieve vereenvoudiging en lastenverlaging voor de burger. Maar, belangrijker, de doorstroom zorgt ervoor dat iedereen die recht heeft op de zorgverzekering, die ook krijgt”, vertelt minister Jo Vandeurzen.

De zorgverzekering kent een tegemoetkoming toe van 130 euro per maand aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn: dit wordt gemeten aan de hand van een score van minstens 35 op BEL-profielschaal. Via de BEL-profielschaal beoordeelt de gezinszorg hoe zorgbehoevend iemand is en welke hulpverlening hij nodig heeft. In de BEL-profielschaal moet je een aantal vragen beantwoorden over de mate waarin je nood hebt aan hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven. Haal je meer dan 35 punten? Dan val je onder de categorie van zwaar zorgbehoevenden en heb je recht op de Vlaamse zorgverzekering van 130 euro per maand.

“In het verleden gebeurde het wel eens dat zwaar zorgbehoevende mensen niet wisten dat ze recht hadden op de zorgverzekering. Door de gegevensdoorstroming krijgen nu alle zorgbehoevenden waar ze recht op hebben. De gegevens over de BEL-score die vastgesteld zijn in het kader de thuiszorg, worden voortaan maandelijks doorgestuurd via het Digitaal platform zorgverzekering naar de zorgkas. Die kijkt dan na of iemand in orde is met zijn bijdragebetaling. Zo ja, dan kent de zorgkas automatisch het recht toe op de zorgverzekering”, zegt minister Jo Vandeurzen.

De doorstroom van gegevens zal de administratieve lasten verlagen, ook voor de zorgbehoevende. Nu waren er wel al afspraken over het doorgeven van die gegevens maar dit was zeker niet sluitend. Zo kon het gebeuren dat de graad van zorgbehoevendheid, al was vastgesteld door een maatschappelijk werker van een dienst gezinszorg en daarna een tweede keer werd onderzocht om recht te krijgen op de zorgverzekering. Dit wordt voortaan vermeden.

De gegevensstroom van BEL-scores is gebaseerd op de vaststellingen vanuit de professionele thuiszorg (gezinszorg en poetshulp). Concreet zal dit besluit dus enkel gevolgen hebben voor wie gebruik maakt van de thuiszorgdiensten.

Bron: www.zorg-en-gezondheid.be/

Geplaatst: 2013-06-21