10 % minder uitkering voor langdurig zieken

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

In de toekomst zullen langdurig zieken 10 % van hun uitkering kunnen verliezen, wanneer zij niet genoeg moeite doen om opnieuw aan de slag te gaan.

Deze maatregel is enkel van toepassing voor langdurig zieken zonder werk.
Er wordt geen sanctie voorzien voor hen die nog in dienst zijn van een werkgever.

"We zien een statistische toename in het aantal invaliditeitstrekkers, waardoor de regering nu inspeelt op dat domino-effect.  Men wil voorkomen dat mensen voor altijd in een uitkeringssituatie blijven zitten, zoals we al eerder zagen bij werklozen en bij het OCMW", dit volgens arbeidsrechtspecialist Marc De Vos.

Bron: De Morgen: "Langdurig zieken kunnen deel uitkering verliezen"

 

Geplaatst op: 
Dinsdag, 1 december, 2015 - 21:23