2017: mutualiteitsuitkering en werk

Zoals in de media is verschenen, zijn er talrijke veranderingen in aantocht wat betreft 'Werkbaar Werk' (KB Peeters) en re-integratie van langdurig zieken (KB De Block).

Wie ziek valt, zal sneller worden aangespoord om terug aan het werk te gaan en aldus van dichtbij worden opgevolgd.
In eerste instantie zal dit door de adviserende geneesheer van je ziekenfonds gebeuren en de specifieke dienst die hiervoor zal worden aangesteld/eventueel opgericht.
(Bijvoorbeeld de zogenaamde 're-integratieconsulenten').

Wat weten we tot nu toe? 
 
Maatregel 1. In januari 2017 zal iedereen die meer dan een maand arbeidsongeschikt is en een uitkering krijgt van de mutualiteit, een vragenlijst moeten invullen die nagaat in welke mate je het ziet zitten om terug aan het werk te gaan. Er zijn ook vragen bij die peilen naar wat je nodig hebt qua ondersteuning of wat er nog allemaal moet gebeuren vooraleer je terug aan het werk kan. Deze maatregel richt zich op alle mensen die nog maar pas in arbeidsongeschiktheid zijn.
 
Maatregel 2. Vanaf 1 december 2016 zal de adviserende geneesheer van je mutualiteit, na drie maanden arbeidsongeschiktheid, een eerste inschatting maken van je mogelijkheden tot werkhervatting (=quick-scan). Ook deze maatregel is van toepassing op 'nieuwe' mensen die arbeidsongeschikt worden. Ben je reeds langer arbeidsongeschikt, dan mag je zelf ook de stap zetten en een re-integratieplan aanvragen bij de adviserende geneesheer.
 
Wat betekent deze quick-scan en wat zijn de gevolgen?
Op basis van een eerste inschatting van je mogelijkheden, neemt je adviserende geneesheer van het ziekenfonds een beslissing die bepaalt op welke manier je zal worden opgevolgd. Zijn/haar beslissing hangt sterk samen met het feit of je een arbeidscontract hebt of niet.
 
Heb je nog een arbeidscontract, dan kan de adviserende geneesheer 4 beslissingen nemen:
1. Hij/zij gaat ervan uit dat je ten laatste tegen het einde van de 6e maand arbeidsongeschiktheid terug aan het werk kan. Als na 6 maanden het werk niet wordt hervat, analyseert de adviserende geneesheer opnieuw en kiest voor één van de volgende beslissingen: cfr 2., 3. en 4.
2. Een werkhervatting lijkt om medische redenen nog niet aan de orde.
3. Een werkhervatting lijkt voorlopig nog niet aan de orde omdat men prioriteit moet geven aan de medische diagnose of medische behandeling. De adviserende geneesheer zal je om de 2 maanden verder opvolgen.
4. Een werkhervatting lijkt mogelijk door (tijdelijk of definitief) aangepast werk of ander werk aan te bieden: de adviserende geneesheer zal je doorverwijzen naar de arbeidsgeneesheer (arts op het werk). De arbeidsgeneesheer zal, samen met jou je medische mogelijkheden bekijken op de werkvloer en geeft advies in kader van tijdelijke of definitieve aanpassingen aan het werk. Dit advies wordt besproken tussen de arbeidsgeneesheer en de werkgever en het is aan de werkgever om een overeenkomst op te stellen met de werknemer in kader van de mogelijkheden op de werkvloer.
 
Heb je geen arbeidsovereenkomst, dan kan de adviserende geneesheer deze 4 beslissingen nemen:
1. Hij/zij gaat ervan uit dat je ten laatste tegen het einde van de 6e maand arbeidsongeschiktheid terug aan het werk kan. Als na 6 maanden het werk niet wordt hervat, analyseert de adviserende geneesheer opnieuw en kiest voor één van de volgende beslissingen: cfr 2., 3. en 4.
2. Een werkhervatting lijkt om medische redenen nog niet aan de orde.
3. Een werkhervatting lijkt voorlopig nog niet aan de orde op de reguliere arbeidsmarkt omdat er prioriteit moet geven aan de medische diagnose of medische behandeling.
4. Een beroep opnemen op de reguliere arbeidsmarkt lijkt mogelijk na herscholing of een beroepsopleiding. De adviserende geneesheer zal samen met jou bekijken welke mogelijkheden en beperkingen er zijn via een medisch-sociaal onderzoek. De resultaten van dit onderzoek stuurt hij door naar je behandelende arts, waarna beide artsen met elkaar overleggen wat de mogelijkheden zijn. De adviserende geneesheer stelt een re-integratieplan op en zal dit plan elke 3 maanden opvolgen. (Vaak wordt er in kader van herscholing doorverwezen naar VDAB/GTB en vindt er via deze diensten ook overleg plaats)
 
Maatregel 3. Vanaf 1 juli 2017 zal het systeem in kader van progressieve tewerkstelling -deels een uitkering krijgen via de mutualiteit en deels werken met toelating van de adviserende geneesheer- financieel voordeliger worden voor diegenen die in dit systeem stappen. De berekening van de ziekte-uitkering zal zich in de toekomst baseren op het aantal uren dat men werkt en niet meer op basis van 'het verloren loon'. (Welke consequenties dit heeft op de berekening van vakantiedagen, belastingen e.d. is nog niet bekend.)
 
Meer informatie over 'progressieve tewerkstelling' of de zogenaamde 'toegelaten arbeid' vind je via deze link.
Deze maatregelen zijn allen van toepassing voor de privésector en contractuelen binnen de overheidssector. Op het colloquium van het RIZIV (1/12/2016) is aangegeven dat men ook werkt aan een dergelijk kader voor statutairen/vastbenoemde ambtenaren.
 
Heb je vragen rond werk? Contacteer Anja, ReumaNet-medewerkster

Bron: Tekst ontleend aan ReumaNet, Een mutualiteitsuitkering en werk 2017
 
lid worden nieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN WORKSHOP - OP ZOEK NAAR JE TALENTEN

 

 
 
Geplaatst op: 
Woensdag, 18 januari, 2017 - 20:42