Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD-Sociale Zekerheid

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Parkeerkaart nog enkel via Communit-e met ingang van 1 november
Met ingang van 1 november 2008 kan nog enkel via de elektronische aanvraagprocedure bij de gemeenteadministratie (Communit-e) een parkeerkaart worden aangevraagd.

 

wist u wat Communit-e is?

 
 

Digitalisering

Beter de verwachtingen van het publiek beantwoorden door zijn aanvragen sneller en efficiënter af te handelen, dat is de eerste doelstelling van DG Personen met een handicap. Concreet gebeurt dit door maximaal alle uitvindingen op technologisch vlak te gebruiken.

Op termijn zullen hierdoor het contactcenter, de centra voor medische expertise, de sociale diensten, de steundiensten voor informatie aan het publiek, de hulp bij het indienen van aanvragen, de opleidingen aan professionelen van de sector, de klachtendienst, … versterkt kunnen worden.

De DG Personen met een handicap heeft resoluut gekozen voor een toenemende digitalisering van de uitwisselingen van informatie, zowel tussen de particulieren en DG Personen met een handicap als tussen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid. Die uitwisselingen leiden, op een beveiligde wijze, tot de snelle samenstelling van de aanvragen en de versnelde toekenning van de rechten (medische erkenning van de handicap die recht geeft aan de gerechtigde op de tegemoetkomingen of/en verschillende sociale en fiscale maatregelen).

De digitalisering vermijdt dat de personen met een handicap (of hun gemandateerde) veel inspanningen moet doen om hun aanvragen in te dienen.

Wat betekent dat nu concreet en wat staat ons nog te wachten ?

 •  
  • Sinds 1 juli 2006 gebeurt het indienen van aanvragen voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap en voor medische erkenning van de handicap uitsluitend op elektronische wijze, via de gemeenteadministratie. Deze vereenvoudigde en beveiligde procedure (internettoepassing “Communit-e”) laat een snellere behandeling van de aanvragen toe doordat de aanvrager duidelijk en direct geïdentificeerd wordt, alsook over welke aanvraag het gaat.  De aanvrager ontvangt on-line alle formulieren, vooringevuld met de identiteitsgegevens en zijn dossiergegevens.
  • De vervanging van het oude dossiernummer door het nationaal nummer van de aanvrager en het afdrukken van barcodes die zijn nationaal nummer, zijn taal, het type formulier en de datum van verzending bevatten.
  • Het beheer en de digitalisering van documenten die bij DG Personen met een handicap binnen komen en buiten gaan, alsook de administratieve gegevensstromen tussen instellingen.
  • Ten slotte, de laatste verwezenlijking die lopende is, de progressieve digitalisering van de zowat 750.000 bestaande dossiers.

Dat alles verandert wezenlijk de manier waarop de dossiers worden behandeld, vertrekkend van de wijze van indienen van de aanvragen.  Snel de rechten binnen halen kan niet als de burgers en gebruikers niet volop gebruik maken van de faciliteiten die worden aangeboden en de procedure die daartoe werden uitgewerkt.

Het blijkt immers dat een aantal aanvragers (of zij die hen vertegenwoordigen) de blanco-formulieren die op de site handicap.fgov.be staan, blijven afdrukken en aldus documenten opsturen naar DG Personen met een handicap die niet voorzien zijn van de vooringevulde identificatiegegevens en barcodes van het digitaal dossier (zoals in de procedure Communit-e). Het gevolg is dat de DG Personen met een handicap enorm tijd verliest om de aanvrager te identificeren en om hem te koppelen aan een elektronische aanvraag (al dan niet bestaande) en zijn eventueel dossier. In sommige gevallen is het zelfs zo erg dat de DG Personen met een handicap de aanvrager niet kan identificeren, waardoor die aanvrager geen verder nieuws ontvangt en dus tevergeefs op een antwoord zal blijven wachten.

Om die redenen herinneren wij er aan dat de formulieren enkel op de site worden weergegeven ter informatie. Die formulieren, waarop de vermelding "specimen" is gedrukt, mogen dus niet worden gebruikt als bijlage bij een aanvraag !

Er dient dus over gewaakt dat enkel de formulieren verkregen via de gemeenteadministratie in het kader van de elektronische procedure Communit-e of de formulieren die rechtstreeks van DG Personen met een handicap komen, worden gebruikt.  Enkel die formulieren bevatten immers de identificatiegegevens en de barcodes.  Die formulieren worden gebruikt voor:

 •  
  • de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (minder dan 65 jaar en ouder dan 65 jaar);
  • de erkenning van de handicap (die leidt tot het attest voor de rechten voor verschillende sociale of fiscale maatregelen)
  • de parkeerkaart.

U kunt met uw vragen terecht bij :

CONTACTCENTER
Tel : 02/507.87.99
Fax : 02/509.81.85
Mail :
HandiN@minsoc.fed.be
Adres : FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel

Lees hier omtrent info over het nieuw adres!

Uit: HandiFlash van 7 november 2008