Een duwtje in de rug voor reumapatiënten

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Nieuw onderzoek in het kader van de onlangs ingehuldigde leerstoel Rheumatoid Arthritis Care moet op termijn de zorg voor reumapatiënten verbeteren.

Het voorbije decennium kregen patiënten met reumatoïde artritis (RA) vooral optimistische geluiden te horen over de behandelingsmogelijkheden van hun ziekte. “De wetenschap heeft inderdaad flink vorderingen gemaakt”, zegt professor René Westhovens van de Afdeling Reumatologie van de UZ. “Er kwamen nieuwe geneesmiddelen op de markt die de evolutie van de ziekte duidelijk vertragen en de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Daarbij ging de meeste aandacht uit naar het verminderen of het voorkomen van de ontsteking.”
Toch staat de patiënt voor andere belangrijke aspecten van RA nog altijd wat in de kou. “Er blijven zo heel wat vragen open rond de organisatie van de zorg. Welke perceptie hebben reumapatiënten van hun ziekte en van de middelen die hun worden voorgeschreven? Veel voorkomend zijn bijvoorbeeld klachten over bijkomende vermoeidheid of moeite met gaan werken. Hoe kunnen patiënten ook beter geïnformeerd worden? Het is bekend dat RA, net als een tumor, bij voorkeur al in een vroeg stadium intensief behandeld wordt. Maar de meeste artsen hebben schroom om dat uit te leggen, bovendien deinzen veel patiënten ervoor terug”, aldus Westhovens.
Onderbelicht
Volgens de professor loopt België voor een stuk achterop in het onderzoek naar de organisatie van de zorg rond bepaalde aandoeningen. “De Nederlanders en de Britten staan verder. Het FWO pompt wel heel wat middelen in de basisresearch over de ontstaansmechanismen van ziekten, maar het zorgaspect wordt in het onderzoek onderbelicht. Daarom neemt de K.U.Leuven nu het initiatief voor de leerstoel Rheumatoid Arthritis Care.” Westhovens is titularis: “Het is de bedoeling om in eerste instantie enkele methoden van vroege, intensieve behandeling bij patiënten met RA uit te testen. Daarbij willen we nagaan welke patiënt- en artsgebonden factoren mede gaan bepalen of een therapie succesvol is. Uiteindelijk willen we onze bevindingen implementeren in de dagelijkse zorgpraktijk voor RA.” De leerstoel krijgt een multidisciplinair karakter en wordt een samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en reumatologen. De financiële poot waar de driejarige leerstoel op rust, een bedrag van 195.000 euro geschonken door UCB Pharma, zal in hoofdzaak dienen om een coördinator van het onderzoek aan te werven.
“De farmaceutische bedrijven begrijpen beter dan ooit dat ze allemáál kwalitatieve producten hebben en dat het verschil uiteindelijk gemaakt wordt door de manier waarop de behandeling wordt toegepast”, verklaart Westhovens. De keuze om voor de leerstoel in zee te gaan met UCB Pharma is niet helemaal toevallig: “Ten eerste is UCB een Belgisch bedrijf. Daarnaast is het een speler die later dan sommige concurrenten tot de markt van RA toegetreden is. Voor UCB is het dus belangrijk om zich op dit terrein te manifesteren.”
Philippe Vandeput, algemeen directeur van UCB België: “Wat ons zo boeit aan dit project, is de link met onze bedrijfswaarden. Net als in de leerstoel staat ook voor onze firma de patiënt centraal, en niet zozeer de pathologie op zich. Een geneesmiddel is maar één stapje in het genezingsproces van een patiënt. Vandaar dat wij graag met geld over de brug komen voor deze nieuwe leerstoel, die verder gaat kijken dan louter de effectiviteit van een geneesmiddel en het volledige zorgtraject in rekening brengt.” Hij formuleert zijn verwachtingen als volgt: “Ik zal tevreden zijn als we over drie jaar kunnen zeggen dat het onderzoek fundamenteel heeft bijgedragen tot een betere behandeling voor patiënten met reumatoïde artritis.” In België alleen al kunnen zo”n 80.000 patiënten diezelfde hoop koesteren.

Bron: Campuskrant, november 2008
Auteur: Benedict Vanclooster