EEN HERSCHOLING VOLGEN ALS JE ARBEIDSONGESCHIKT BENT

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Ben je arbeidsongeschikt of invalide maar wil je graag terug aan de slag? Dan kan je in aanmerking komen voor een herscholing. Zo kan je een nieuw beroep aanleren dat je ondanks je ziekte of letsel toch kan uitoefenen.

Onder bepaalde voorwaarden kan je ziekenfonds een deel van de kosten van de herscholing betalen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om inschrijvingskosten, materiaal, verplaatsingskosten, enz. Een herscholing kan meerdere jaren duren. In die periode krijg je nog altijd je uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Van zodra je herscholing afgerond is, dien je actief op zoek te gaan naar werk en ben je ook verplicht om in te gaan op aanbiedingen voor tewerkstelling.
Denk je dat een herscholing iets voor jou is? Maak dan een afspraak met de adviserend geneesheer van je ziekenfonds. Hij/zij kan je advies geven over je mogelijkheden tot herscholing. Vindt de adviserend geneesheer je geschikt, dan doet hij/zij een voorstel voor het College van Geneesheren-Directeurs. Je kan pas starten met de herscholing als ook op dit niveau goedkeuring wordt gegeven.

Bron: Nieuwsbrief 3/2013 VFG 

Geplaatst: 2013-06-16