Enkele interessante weetjes i.v.m. handicap en pensionering

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Wanneer je recht hebt op 'Hulp van derden' (RIZIV) en/of 'Integratietegemoetkoming' (FOD Sociale Zekerheid), verandert dit na je pensioen.

'Hulp van derden' vervalt sowieso; 'Integratietegemoetkoming' wordt op het einde van het jaar van je pensionering, herberekend. Indien je binnen de drie maanden meldt dat je een pensioen ontvangt, wordt het dossier op het einde van het jaar herbekeken, hieruit volgt geen terugvordering. Je gaat de tegemoetkoming niet moeten terugbetalen. Je integratietegemoetkoming loopt dus gewoon door tot er een nieuwe beslissing wordt uitgesproken.

Voor de (her)berekening van de tegemoetkoming baseert men zich op de belastbare (dus bruto) inkomsten zoals ze voorkomen op het aanslagbiljet voor de belastingen.
Pensioeninkomens worden slechts voor 90% in aanmerking genomen. Of m.a.w. 10% van het ontvangen pensioen wordt vrijgesteld.
Is je bruto pensioen te hoog, dan heb je minder of geen 'Integratietegemoetkoming'. Idem voor wat 'Hulp aan bejaarden' betreft'.

PS: indien je recht zou hebben trek je OFWEL de 'Integratietegemoetkoming' OFWEL de 'Hulp aan bejaarden'. Iemand die nooit recht had op de 'Integratietegemoetkoming' heeft daar na pensionering ook geen recht op. De 'Hulp aan bejaarden' moet aangevraagd worden bij de gemeente.

_______

Als het bruto belastbaar inkomen lager is dan 15063,45 eur per jaar dan heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming voor terugbetalingen RIZIV.
De mutualiteit krijgt een pensioenattest elektronisch binnen en dan wordt er een vraag gedaan of je kan bewijzen dat je bruto belastbaar inkomen lager is dan het grensbedrag verhoogde tegemoetkoming. Zo u dit niet kan is er geen recht meer op de verhoogde tegemoetkoming.

________

Wanneer je – voor je 65ste - recht heb op (elektrische) rolstoel of rollator/looprek geldt het volgende:
- om de 4 jaar heb je recht op een nieuwe rolstoel
- om de 4 jaar heb je recht op een rollator/looprek
Let wel: de rollator/looprek is niet cumuleerbaar met een elektrische rolwagen, maar wel met de volgende soorten rolwagens: Standaardrolstoel - Modulaire rolstoel - Elektrische scooter - Manueel actief rolstoel.

Na je 65 wordt de wachttijd 6 jaar.

Even een voorbeeld: manuele rolstoel van 2005 en rollator van 2006.
65 jaar in 2011.
2009: recht op nieuwe manuele rolstoel; 2010: recht op nieuwe rollator.
Door omstandigheden kan er niet vroeger dan eind 2012 een elektrische rolstoel aangeschaft worden (heeft er recht op).
Dit betekent:

  • wachten met aanschaffen nieuwe manuele rolstoel, omdat er nadien 6 jaar moet gewacht worden om recht te hebben op elektrische rolstoel
  • wachten met aanschaffen nieuwe rollator, omdat er nadien 6 jaar moet gewacht worden om recht te hebben op elektrische rolstoel
  • na aankoop elektrische rolstoel (2012), 6 jaar wachten om nieuwe manuele rolstoel aan te schaffen
  • na aankoop elektrische rolstoel (2012) 6 jaar wachten met aankoop rollator.

Conclusie: de huidige manuele rolstoel moet meegaan tot 2018 en idem voor huidige rollator.

Mia, 29/03/2011