FAQ - reumatoloog

Heb je zelf een vraag aangaande reumatoïde artritis?
Stuur naar ra@raliga.be.
De vraagsteller blijft volledig anoniem.

De laatste tijd krijgen we talrijke vragen binnen over andere reumatische aandoeningen.
Vriendelijk verzoek de vragen te beperken tot reumatoïde artritis.
Vele antwoorden vind je trouwens op de website in de rubriek 'Wat is reuma'.
Consulteer eveneens de verschillende rubrieken in de website of gebruik de 'ZOEK' functie. (webmaster)

 

Opmerking: Gelieve de vragen aan de dokter puur algemeen te houden en niet 'consultatiegericht'! Zonder kennis van het dossier kan en mag de dokter hier niet diepgaand op ingaan.
Zijn/haar antwoorden zijn 'algemene vaststellingen' en zeker geen kritiek op of terechtwijzing van collega's. Dossiergerichte vragen zullen voortaan niet meer beantwoord worden door de reumatoloog uit principe van collegialiteit.
 
HIERNA EEN HANDGREEP UIT ONZE UITGEBREIDE VRAGEN-ANTWOORDEN-DATABANK
Vragen/antwoorden kan je raadplegen op ons ledenportaal LidWeb | Medisch - meer dan 170 vragen!

Kan RA dodelijk zijn en waarom?

Op zich is reumatoide artritis niet dodelijk en zeker niet meer met de bestaande behandelingen. Men kan wel belangrijke bijwerkingen doen op de behandeling, doch wanneer deze correct ingenomen wordt en goed gecontroleerd wordt, zijn er theoretisch geen problemen. Vroeger was het verloop van reumatoide artritis veel ernstiger omdat men nog niet over goede behandelingsmethoden beschikte.

Vraag beantwoord in februari 2010 door Dr. Isabelle Peene, reumatoloog AZ Brugge

Top

Vorige week onderging ik bloedonderzoek & RX-foto's met als vraag RA. Nu zijn de uitslagen van beide onderzoeken negatief. Polsen en heupen doen erg veel pijn, vooral met weerswisselingen (vochtig en koud weer). Ook heb ik last van ochtendstijfheid. Bij mijn moeder is 2 jaar geleden RA vastgesteld. Kan het toch zo zijn dat ik misschien beginnende RA heb? En hoe kan je dat alsnog vaststellen?

Theoretisch kan men reumatoide artritis hebben zonder duidelijke reuma in het bloed of afwijkingen op RX. In zo'n geval moet er dan wel zwelling van gewrichten aanwezig zijn. Anderzijds kan beginnende artrose gelijkaardige klachten veroorzaken. Misschien kan een botscan of echografie nog verder uitsluitsel geven?

Vraag beantwoord in december 2009 door Dr. Isabelle Peene, reumatoloog AZ Brugge

Top

Heb meerdere keren een bloedonderzoek gehad voor reuma omdat ik veel last (pijn + ontsteking) had aan verschillende gewrichten. Ben zelfs doorgestuurd naar de reumatoloog. Ook hier kwam niks uit. Dit is zeker 5 jaar geleden. En mijn klachten zijn niet minder maar erger geworden. Krijg knobbels onder mijn vingergewrichten, elebogen, polsen en knieën, en heb vooral 's avonds bij omdraaien of bij de geringste kleine beweging veel pijn, een zeurende en soms niet uit te houden pijn, meestal aan beide kanten van bv. knieën, heupen. Kan er gewoon niet van slapen. Kan dit Reuma zijn?

Vaag verhaal waarbij toch een aantal wat we noemen verdachte details die een herbezoek aan de reumatoloog noodzaken teneine opnieuw te evalueren. Wat toen niet was, kan altijd evolueren.

Vraag beantwoord in oktober 2009 door Dr. Klaas Vandevyvere, reumatoloog, AZ groeninge
 

Top

Ik lees overal dat je zo vroeg mogelijk moet reageren op reuma (RA). Ik heb vandaag het resultaat van mijn bloedonderzoek gekregen en hierop staat: GPT/ALAT +39; RF DOSAGE +28; WAALER ROSE DOSAGE +25. Kan ik nu best contact opnemen met een reumatoloog of is dit nog niet alarmerend? Volgens huisdokter is doorverwijzen naar reumatoloog niet nodig.

Het is zo dat we als arts geen bloedresultaten behandelen maar klachten. Een bloedname zonder klachten, ook al is de reumafactor positief, zegt niets. Het is immers zo dat deze factor positief is bij 1 a 2 % van de gezonde populatie en dat het percentage dat reumafactor positief is, naarmate de leeftijd vordert toeneemt. Het is enkel wanneer klachten t.h.v. de gewrichten optreden die gelinkt kunnen worden met reumatoïde artritis, dat deze reumafactor enige betekenis heeft.

Vraag beantwoord in februari 2009 door Dr. Klaas Vandevyvere, reumatoloog, AZ groeninge

Top

Ik heb sinds ongeveer 9 maanden knobbeltjes op de middengewrichten van mijn vingers. Zowel bovenop als in de binnenkant van de vingers. Ook heb ik Dupuytren. De knobbeltjes schieten als paddenstoelen uit mijn gewrichten. Graag advies.

Knobbeltjes t.h.v. ledematen kunnen een verschillende oorzaak of oorsprong hebben:

  1. Deze kunnen uitgaan van het gewricht zelf. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen zachte gewrichtszwellingen en harde gewrichtszwellingen. Zachte zwellingen zijn meestal het gevolg hetzij van vocht in het gewricht of uitgaande van ontsteking van het gewrichtskapsel. Dit wordt gezien bij meerdere reumatische aandoeningen zoals ondermeer bij reumatoïde artritis, psoriasis artritis en zelfs bij artrose. Daarnaast kunnen 'harde' gewrichtszwellingen onderscheiden worden wat meestal berust op vervormingen van het gewricht zoals gezien wordt bij artrose.
  2. Zwellingen kunnen uitgaan van de pezen die noodzakelijk zijn om de vingers te bewegen; dit kan berusten op zogenaamde peescysten, kleine littekenen t.h.v. pezen die meestal het gevolg zijn van chronische overbelasting van de pezen.
  3. Zwellingen of knobbelvorming kan uitgaan van de huid; dit kan het geval zijn bij jicht waarbij urinezuurkristallen onder de huid worden opgestapeld wat meestal leidt tot vorming van geel oranje knobbels. Bij reumatoïde artritis wordt vaak een uiting van de ziekte gezien t.h.v. de huid onder de vorm van onderhuidse knobbels. Deze knobbels evacueren typisch een gelachtig vocht en worden soms in de hand gewerkt door reumaremmers. Deze knobbels kunnen soms berusten op onderhuidse vetopstapeling. In dit geval spreekt men van een lipoom of een goedaardige zwelling van het vetweefsel wat vrij zelden voorkomt t.h.v. vingers en meestal t.h.v. andere lichaamsdelen. In de context van een ziekte van Dupuytren kunnen ook knobbels gezien worden wat meestal berust op een verlittekening van het peesblad van de buigpezen van de handen.

Voortgaande op bovenstaande bevindingen kunnen knobbels een verschillende oorsprong hebben en dient nader klinisch onderzoek, bloedname en/of beeldvorming een duidelijke oorzaak aan te tonen

Vraag beantwoord in september 2008 door Dr. K. Vandevyvere, reumatoloog, AZ groeninge

Top

 

Wat betekent “remissie” van reumatoïde artritis?

Het woord ‘remissie’ is een woord dat slechts de laatste jaren opgedoken is in de context van de behandeling van reumatoïde artritis. Remissie is mogelijk sinds de introductie van enerzijds nieuwere therapieën en anderzijds door nieuwere therapie schema’s. Met het woord remissie mag niet genezing worden verstaan vermits reumatoïde artritis per definitie een chronische aandoening is. Met remissie wordt wel bedoeld dat de onstekeingsaktiviteit van de ziekte volledig wordt teruggedrongen waarbij de klachten volledig onderdrukt zijn, waarbij in het bloed geen ontsteking meer aktief is en wanneer op de radiografieën van handen en voeten geen beschadiging optreedt of de bestaande schade wordt afgeremd.

Vraag beantwoord in januari 2008 door Dr. K. Vandevyvere, reumatoloog, AZ groeninge

Top

Wat is het verschil tussen artrose en RA? Kan je zelf het verschil voelen?

Omtrent deze begrippen bestaat veel verwarring. Beiden zijn immers reumatische aandoeningen hoewel de termen frequent door elkaar gebruikt worden en beiden omschreven worden als ‘reuma’. ‘Reuma’ is immers een verzamelnaam voor meer dan 200 aandoeningen van ons bewegingsstelsel (gewrichten, spieren en pezen) die niet het gevolg zijn van een ongeval of een blessure en die kunnen gepaard gaan met pijn, zwelling en/of hinder ter hoogte van ons bewegingsstelsel. Evenwel is er een duidelijk verschil tussen reumatoïde artritis en artrose.
Reumatoïde artritis is immers een auto-immuun aandoening waarbij ons eigen afweersysteem ‘op hol slaat’: ons afweersysteem wat ons normaal moet beschermen tegen virussen, bacteriën en parasieten, richt zich tegen ons eigen lichaam.
Artrose of ‘slijtage reuma’ berust op een slijtage of verlies van kwaliteit van het kraakbeen waarbij het kraakbeen zachter/dunner wordt. Hoewel dit frequent op oudere leeftijd wordt gezien is het niet noodzakelijk een kwaal van oudere mensen alleen. Dikwijls wordt artrose in de hand gewerkt door factoren zoals overbelasting, overgewicht of kan artrose van een gewricht ontstaan na een vroeger trauma of ongeval waardoor het eveneens bij jongere mensen kan optreden.
Er is ook een duidelijk verschil in klachten tussen beiden. Reumatoïde artritis gaat gepaard met ‘ontstekingspijn’. Ontstekingspijn kenmerkt zich door nachtelijke pijn en een langdurige ochtendstijfheid waarbij het meestal beter gaat in de loop van de dag. Rusten brengt meestal meer stijfheid. Artrose daarentegen kenmerkt zich door mechanische pijn wat zich uit onder de vorm een korte startstijfheid en startpijn van enkele minuten waarbij rust meestal beterschap brengt en waarbij de klachten toenemen in de loop van de dag..

Vraag beantwoord in oktober 2007 door Dr. M. Walravens, reumatoloog, tijdens informatieavond

 

Top

Op mijn werk heb ik vernomen dat Ledertrexate een vorm van 'chemo' is. Dit werd me niet gezegd en waarom wordt dit gebruikt bij RA?
Kan dit medicijn smaakveranderingen teweeg brengen?

De eerste toepassing van Ledertrexate dateert begin de jaren 50 waar het product werd gebruikt bij de behandeling van bepaalde kankers. Evenwel werd Ledertrexate pas wereldwijd in de reumatologie geïntroduceerd in 1987. De dosissen die gebruikt worden in de oncologie zijn niet vergelijkbaar met de dosissen die gebruikt werden/worden in de reumatologie. De nevenwerkingen zijn ook van een totaal andere orde in de chemo dan in de dosissen aangewend in de reumatologie. Ledertrexate wordt actueel als gouden standaard aanvaard in de behandeling van reumatoïde artritis. Het woord chemo gebruiken vind ik dan ook niet toepasselijk: in de reumatologie wordt het omschreven als DMARD, een medicijn dat het ziekteverloop beïnvloeden gaat en inwerkt op de witte bloedcellen die aan de basis liggen van het ontwikkelen van reumatoïde artritis. Het kan inderdaad smaakveranderingen teweeg brengen, een subjectieve klacht die in mijn ervaring voorkomt bij 10-15 % van de patiënten.

Vraag beantwoord in februari 2012 door Dr. Klaas Vandevyvere, reumatoloog, AZ groeninge

Top

Ik heb al sinds de geboorte van mijn dochter in 2001 artritis. Ik neem momenteel medicatie: elke woensdag wordt er 20 mg Ledertrexate ingespoten en 1 keer per maand lig ik aan een infuus met Roactemra. Ik neem elke dag foliumzuur en citalopram in. De vraag is: ik wil zwanger worden en kan dit met al die medicaties die ik neem? Wat moet ik doen?

Dit is een kwestie die met je behandelende reumatoloog dient besproken te worden. In elk geval is het zo dat Ledertrexate en zwangerschap met elkaar onverenigbaar zijn. In die context dient Ledertrexate ten allen tijde ikv eventuele zwangerschapswens gestaakt te worden en kan 4 maanden na staken overgegaan worden tot eventuele zwangerschap. Over Ro-actemra zijn er onvoldoende gegevens bekend tot op heden over invloed op verloop van zwangerschap. Het is zo dat in deze context de volgende redenering dient gehandhaafd te worden: indien de ziekte aanvaardbaar is zonder therapie tijdens de zwangerschap dient deze best tijdelijk onderbroken te worden. Is het zo dat de ziekteactivteit tijdens de zwangerschap sterk doorweegt, wat nefast is voor de moeder alsook voor de ontwikkeling van het ongeboren kind, dan dient het reumatisch probleem alsdusdanig op de voorgrond te staan en dient in overleg met reumatoloog en gynaecoloog behandeling eventueel verder gezet te worden. Dit enkel wanneer patient zich volledig akkoord verklaart en zich bewust is dat het exacte effect van Roactemra op zwangerschap niet echt goed gekend is.

Vraag beantwoord in november 2010 door Dr. Klaas Vandevyvere, reumatoloog, AZ groeninge

Top

Hoe slecht is het voor een (vermoedelijke) reumapatient om te roken? En kan roken reuma verergeren of aanwakkeren?

We moeten opletten om deze uitspraak te veralgemen: roken en reuma; roken heeft vooral een invloed op een bepaald type reumatisch lijden, namelijk reumatoïde artritis.
Bij deze aandoeningen zijn er een tweetal redenen om rookstop te overwegen:

  1. Roken blijkt een uitlokkende factor te zijn voor deze aandoening bij mensen die genetisch voorbeschikt zijn. Roken heeft ook een invloed op de ziekteactiviteit: zo zijn er meerdere studies die een duidelijke relatie aantonen tussen roken en ziekteactiviteit en zien we dat bij rokers een duidelijk hogere ziekteactiviteit heerst dan bij niet-rokers. Rookstop zou resulteren in een verbeteren van de klachten zonder bijkomende medicamenteuze interventies.
  2. Een erg actieve reumatoïde artritis blijkt eveneens een risicofactor te zijn voor hart- en vaataandoeingen. Er is in vergelijking met de normale bevolking mogelijks een verhoogd risico bij deze patiënten wat betreft hart- en vaataandoeningen. Roken is een bijkomende risicofactor, derhalve is een strikte behandeling van reumatoïde artritis dan ook aangewezen en dient ook rookstop overwogen te worden om de kans op hart- en vaataandoeningen toch drastisch te doen reduceren.

Vraag beantwoord in september 2010 door Dr. Klaas Vandevyvere, reumatoloog, AZ groeninge

 

 

 

 

 

Geplaatst op: 
Vrijdag, 22 maart, 2019 - 16:49