Hoe geef je toestemming voor de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De komende jaren zullen gezondheidsgegevens van patiënten steeds vaker elektronisch uitgewisseld worden. Het doel van de uitwisseling is onder andere het optimaliseren van de communicatie tussen zorgverleners, een verhoogde veiligheid van zorg, het vermijden van dubbele medische onderzoeken en administratieve vereenvoudiging. Als patiënt moet je toestemming geven voor de beveiligde elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens. Je kan jouw toestemming via de eHealthConsent-toepassing registreren.

Om een kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen, hebben zorgverleners vaak nood aan je gezondheidsgegevens. Binnen onze gezondheidszorg worden momenteel verschillende elektronische netwerken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van dergelijke gezondheidsgegevens vlot, maar ook veilig gebeurt. Het gaat bijvoorbeeld over het hubs-metahub-systeem, Vitalink en het Gedeeld Farmaceutisch Dossier.

logo

Voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens via dergelijke netwerken is de geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig. Sinds kort bestaat er een elektronische toepassing om je toestemming als patiënt te registreren. Deze toepassing, eHealthConsent, is beschikbaar via de website https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een informatiebundel en handleiding om gebruik te maken van eHealthConsent. In dit document lees je hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Meer informatie vind je ook via http://vlaamspatientenplatform.be/themas/innovatie-ehealth.

Bijlage(n):

Informatiebundel eHealthConsent VPP.pdf

Bron: www.vlaamse-ouderenraad.be

Geplaatst: 2014-03-26