Homeopaten vragen extra onderzoeksmethoden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

UNIO, de homeopathische nationale beroepsvereniging, vindt het spijtig dat het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg zich, bij de evaluatie van de werkzaamheid van homeopathie, beperkte tot een analyse van onderzoeken met een placebo-controlegroep. "Er bestaan ook andere onderzoeksmethoden", klinkt het bij de vereniging die "grote reserves" heeft bij de evaluatie.

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) kwam tot de conclusie dat de werking van homeopathie niet bewezen is, nadat het wetenschappelijke studies over homeopathie voor twintig aandoeningen had onderzocht. Dokter Léon Schepers, voorzitter van de beroepsvereniging UNIO, merkt op dat het KCE systematisch studies bestudeerde die de werkzaamheid van homeopathie enkel met de RCT-methode evalueerden. Die onderzoeksmethode, aan de hand van een placebo-controlegroep, is volgens Schepers maar één bewijsniveau. De arts zegt dat "geneeskunde gebaseerd op bewijzen" zich niet alleen tot dit ideale niveau moet beperken, maar tot een heel aantal bewijsniveaus. "Bovendien bereikt slechts elf procent van de geneesmiddelen die wij in de dagdagelijkse praktijk gebruiken, dit absolute niveau dat voor homeopathie vereist wordt."

Binnen geneeskunde
Anderzijds waardeert UNIO dat het Kenniscentrum adviseert om homeopathie binnen de geneeskunde te houden. "Het rapport bevat zeer interessante informatie over de opleiding, de praktijk en de vraag naar homeopathie in België", aldus voorzitter dokter Léon Schepers. Ons land telt 340 homeopaten, waarvan drie op de vier ook arts zijn. "We zijn heel tevreden dat het rapport adviseert om het voorschrijven van homeopathische geneesmiddelen voor te behouden aan artsen die bovendien geaccrediteerd zijn", aldus Schepers. "We waarderen ook dat met het aspect van veiligheid van het homeopathisch geneesmiddelen rekening gehouden werd. Deze veiligheid wordt gegarandeerd bij de registratie van deze geneesmiddelen. Homeopathische geneesmiddelen zijn niet altijd in die mate "verdund" als door velen gedacht wordt."

Tevredenheidsgraad
Zes procent van de Belgen die het KCE in 2009 ondervroeg, consulteerde de laatste twaalf maanden een homeopathische arts. De graad van tevredenheid bleek ook vergelijkbaar met die van patiënten die beroep doen op de conventionele geneeskunde. "Veel frequenter nog doen patiënten beroep op homeopathische geneesmiddelen via de apotheek, aangezien patiënten die geneesmiddelen op eigen initiatief kunnen kopen met of zonder advies van de apotheker." (belga/tma)
 
Bron: www.demorgen.be, 27/05/2011