Ik heb een handicap en wil gaan werken. Wat gebeurt er met mijn tegemoetkoming?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De DG Personen met een Handicap wil jongeren beter informeren over de gevolgen van het recht op een tegemoetkoming in combinatie met een loon uit werken. De DG zal op een gestructureerde manier gegevens uitwisselen met VDAB, de GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding) en de ziekenfondsen zodat het voor de persoon met een handicap duidelijker wordt wat de gevolgen zijn van een tewerkstelling op een tegemoetkoming of andere sociale maatregelen.

Een speciale brochure geeft antwoord op alle vragen. Wat gebeurt er met je Integratietegemoetkoming en/of  Inkomensvervangende Tegemoetkoming als je gaat werken? Aan wie
moet je melden dat je gaat werken?
De brochure 'ik heb een handicap en ga werken: wat met mijn tegemoetkoming' kan gedownload worden op
www.handicap.fgov.be.

Bron: dialoog nr. 2/2015

Geplaatst: 2015/03/21