Loopbaancoaching

Loopbaancoaching biedt nieuwe mogelijkheden
Jan De Keyser, oprichter van het loopbaancentrum ‘My Future Works’

Sinds een drietal jaar heeft de Vlaamse overheid het systeem van loopbaancoaching via loopbaancheques veralgemeend.
Iedereen – loontrekkende, zelfstandige, ambtenaar,… – die minimaal één jaar werkervaring heeft, kan om de zes jaar beroep doen op een loopbaancoach. Het systeem is eenvoudig: je bestelt een loopbaancheque via ‘www.vdab.be/loopbaancheques’ en voor een kleine persoonlijke bijdrage kan je met deze cheques 8 uur professionele loopbaancoaching aanvragen in een erkend loopbaancentrum.

In onze praktijk als loopbaancoach merken we dat meer en meer mensen met een chronische aandoening de weg vinden naar een loopbaancentrum. Het afstemmen van het werk op de mogelijkheden en beperkingen die een chronische ziekte met zich meebrengt, is immers vaak een lastige evenwichtsoefening. Als patiënt word je constant geconfronteerd met jouw beperkingen en vaak komen die nog het scherpst tot uiting in de werkcontext. Bepaalde handelingen die je vroeger moeiteloos uitvoerde, willen vandaag niet meer zo goed lukken: je moet op regelmatige tijdstippen bepaalde handelingen uitvoeren om de symptomen van de ziekte onder controle te houden, je moet vaker naar het toilet, …
Heel wat patiënten ervaren enige remming om hierover te praten met leidinggevende of collega’s. Zo kan een gevoel van schaamte in de weg zitten of speelt er een zekere angst voor jobbehoud.

Loopbaancoaching kan helpen op meerdere vlakken. De coach gaat immers samen met jou op zoek naar jouw mogelijkheden, eerder dan naar jouw beperkingen. Door veel aandacht te besteden aan het ziekteproces, merken we dat sommige patiënten de voeling met hun mogelijkheden soms verloren zijn. In een loopbaancoaching komen vaak ‘vergeten’ talenten terug naar boven. Die talenten kunnen de basis vormen voor een andere jobinvulling.

Samen met jouw loopbaancoach ga je aan de slag om vervolgens jouw job zo te kneden dat hij beter aansluit bij jouw mogelijkheden en je minder last hebt van jouw beperkingen. We noemen dit ‘baanboetseren’ (of ‘job sculpting’).
Zo kan bijvoorbeeld het herschikken van jouw taken of het maken van kleine aanpassingen in de werkcontext jou al een heel eind op weg helpen. Dat kan gaan van het maken van aanpassingen aan jouw uurrooster, tot het ruilen van taken met collega’s, het veranderen van de opstelling van jouw bureau, het aanpassen van de lichtintensiteit op jouw werkplek, enzovoort. Wellicht zijn er een pak mogelijkheden waar je zelf nog niet bij hebt stilgestaan.

Sommige mensen zetten de loopbaancoaching in om samen met de coach na te denken over een volledig andere job die beter aansluit bij hun talenten en mogelijkheden. De bakker die bibliotheekmedewerker wordt of de onthaalbediende die zich herschoolt tot telefonist. Maar vaak merken we dat een dergelijke drastische ommezwaai niet echt nodig is en dat je met baanboetseren al een heel eind opschiet.

Hoe gaat loopbaancoaching concreet in zijn werk?
Vooraleer je een loopbaancentrum contacteert, check je best even of je recht hebt op loopbaancheques op de site van de VDAB. Er zijn immers een aantal voorwaarden aan verbonden. Als je twijfelt, neem je best even contact op met de VDAB op 0800 30700.

Eénmaal om de zes jaar heb je recht op 8 uur loopbaancoaching. Dat betekent dat je hiervoor 2 loopbaancheques van telkens 4 uur nodig hebt. Een traject van 8 uur kost 80 € - het saldo wordt bijgepast door de Vlaamse overheid. Op de site van de VDAB vind je een overzicht van alle loopbaancentra in jouw buurt. Je kunt die centra contacteren voor een vrijblijvende intake, die meestal telefonisch verloopt. Pas na de intake beslis je of je met dit loopbaancentrum in zee wil. Wanneer je contact opneemt met een centrum kun je onder meer de volgende punten bespreken:

 • Welke methodiek gebruikt het centrum?
  Besteedt het centrum voldoende tijd aan het in kaart brengen van jouw mogelijkheden en talenten? Zeker in het geval van een chronische aandoening is dit een absoluut noodzakelijke stap.
 • Werkt het centrum coachend of begeleidend?
  Een coach zal je helpen om je eigen mogelijkheden te ontdekken, je zelfvertrouwen te vergroten, je baan te boetseren en een dialoog met jouw leidinggevende aan te gaan over jouw wensen en mogelijkheden. Een begeleider zal eerder adviezen uitbrengen over welke jobs het beste gepast zijn voor jou. Voor een langdurig effect is het verkieslijk te werken met een centrum dat coachend te werk gaat.
 • Verloopt een traject individueel of in groep?
  Om maximaal op jouw behoeften in te kunnen spelen, kies je best een centrum dat uitsluitend individueel werkt.
 • Krijg je een persoonlijke coach of zal je elke sessie met een andere begeleider werken?
  Ook hier is het wenselijk om met één coach te werken omdat het heel belangrijk is dat de coach jou goed leert kennen en dat je in alle vertrouwen met hem/haar kunt samenwerken.

Een traject neemt gewoonlijk 4 à 5 sessies in beslag, waarbij elke sessie 1,5 à 2 uur duurt. De doorlooptijd beloopt meestal 2 à 3 maand.
Gedurende het eerste deel van het traject gaat de coach samen met jou op zoek naar antwoord op de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’.
In het tweede deel wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt en ga je samen met de coach baanboetseren of – indien nodig – gaan jullie samen op zoek welke rol of functie beter bij jouw mogelijkheden zou passen.
Neem rustig de tijd voor jouw traject, ook tussen de sessies kun je immers stilstaan bij een aantal oefeningen die de coach jou zal aanreiken.

Zelf koppelt een loopbaancoach nooit terug naar jouw werkgever, noch naar jouw arts. Wel helpt hij jou om het uitgestippelde actieplan samen met jouw werkgever te bespreken. Het werkt het beste om in deze dialoog niét te vertrekken vanuit wat niet (meer) kan of niet (meer) lukt, maar wel vanuit je mogelijkheden, wat wél kan, waar je heel goed in bent.

Loopbaancoaching is een cadeau aan jezelf, een blijk van zelfzorg die je als chronische patiënt meer dan nodig hebt.

My Future Works (www.myfutureworks.be) is één van de toonaangevende loopbaancentra met een netwerk van 35 coaches, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Door in het coachingproces op zoek te gaan naar wat wél werkt, ontdek je samen met jouw coach nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Hoewel iedere coach zijn persoonlijke aanpak heeft, is er één iets wat ons bindt: het geloof in de ongekende mogelijkheden van de mens, en ons vermogen om menselijk talent tot bloei te laten komen.

Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

Meer info op raliga.be over: coaching | talenten


lid wordennieuwsbrief RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw Like Facebook-pagina RA Liga vzw - Reumatoïde Artritis Liga vzw OP ZOEK NAAR JE TALENTEN

 

Geplaatst op: 
Donderdag, 9 maart, 2017 - 20:42