MEER INFECTIE VAN GEWRICHTSPROTHESE BIJ REUMATOÏDE ARTRITIS

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De kans op infectie van een gewrichtsprothese ligt tot vier maal hoger bij patiënten met reumatoïde artritis.

Een infectie is een van de meest gevreesde verwikkelingen na een volledige arthroplastie van het gewricht. Tim Bongartz et al. (Mayo Clinic, Rochester, USA) vroegen zich af wat de onafhankelijke predictoren zijn van zo'n infectie. Zeker omdat de ingreep vaak plaatsvindt bij patiënten met reumatoïde artritis leek het een goed idee na te gaan of RA misschien een onafhankelijke predictor is voor deze verwikkeling.

 

De vorsers voerden een studie uit bij alle patiënten met reumatoïde artritis die een totale heup- of knievervanging kregen in de Mayo Clinic tussen 1996 en 2004. Een cohort van patiënten met artrose diende als vergelijking. In totaal ondergingen 462 patiënten met reumatoïde artritis 657 volledige knie- of heupvervangingen. Over een follow-up periode van gemiddeld 4,3 jaar ging 3,7% daarvan gepaard met een infectie.

Bij de ingrepen ging het in 38,8% van de gevallen om revisieheelkunde. En die bleek een belangrijke predictor van een postoperatieve infectie van de gewrichtsprothese. Meer bepaald leverde een revisie-arthroplastie een bijna drie maal hoger risico op. Ook een eerdere infectie van het gewicht vergroot het gevaar. Ze deed het risico van infectie bij de volgende ingreep tot zes maal toenemen. En tenslotte speelde ook de duur van de interventie een rol. Elk bijkomend uur deed de hazard ratio met 1.36 stijgen.

Patiënten met reumatoïde artritis bleken bijzonder gevoelig te zijn voor zo'n infectie. Hun risico op de verwikkeling lag zo'n vier maal hoger dan bij de groep patiënten met artrose. Voor de vorsers tonen de gegevens het belang van perioperatieve profylactische maatregelen bij deze groep patiënten aan. Ook is tijdens de postoperatieve periode een toegenomen waakzaamheid aangewezen, waarschuwen ze.

Dr. Vera Schlusmans, 15 januari 2009

Arthritis Rheum 2008;59:1713-1720

Bron: De huisarts

Geplaatst: 29/07/2011 - Dit artikel dateert van 2009 maar ik vond het toch de moeite dit nog te plaatsen. (Mia)