Misbruik van parkeerkaart voor persoon met een beperking is geen bagatel

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Er zijn veel parkeerkaarten voor personen met een beperking in omloop die op een oneigenlijke manier worden gebruikt.

Het onterecht gebruik maken van een parkeerplaats voor personen met een handicap is een ernstig misdrijf. Het belemmert de mobiliteit en integratie van personen met een handicap en hierdoor discrimineert men mensen met mobiliteitsproblemen. Misbruik van deze parkeerplaatsen en -kaarten moet dan ook op een actieve manier worden aangepakt.

Maatregelen die misbruik van parkeerkaarten moeten beperken en voorkomen.

De Liberale Vereniging van Personen met een Handicap ziet 4 maatregelen die het probleem terdege kunnen aanpakken:

  1. Ten eerste moeten de lokale besturen hun verantwoordelijkheid nemen. Veel steden en gemeenten kampen met ernstige parkeerproblemen en om te komen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid is het uitwerken van een integraal parkeerbeleid noodzakelijk. Hierin moeten duidelijke maatregelen worden opgenomen voor personen met een beperking.
  2. Ten tweede moeten de mensen die recht hebben op een dergelijke parkeerkaart goed worden omschreven. Een parking die niet te afgelegen ligt en voldoende breed is, is essentieel voor mensen in een rolwagen en voor mensen met ernstige mobiliteitsproblemen. De doelgroep van rechthebbenden voor een parkeerkaart kan dan ook beperkt worden tot degenen die het werkelijk nodig hebben.
  3. Strenge controles zijn essentieel en zullen de pakkans verhogen. Zo gaan mensen minder misbruik maken omdat ze sneller betrapt zullen worden. Bovendien hebben deze controles ook een symbolische betekenis en geven ze aan dat dit een ernstige overtreding is.
  4. Een vierde maatregel steunt het pleidooi voor de hoge boetes. Zware sancties om de zwaarte van het misbruik te duiden en om recidivisme tegen te gaan.

Bron: http://www.lvph.mut400.be

Geplaatst: 26/07/2011