Nieuwe regelgeving toegankelijkheid publieke gebouwen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Sinds 1 maart 2010 is er een nieuwe regelgeving die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen vastlegt.

Voortaan moet wie een publiek toegankelijk gebouw (zoals een winkel, appartementsgebouw, horecazaak of overheidsgebouw) wil bouwen of verbouwen bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook aandacht hebben voor toegankelijkheid.

 

De toepassingspraktijk van deze regelgeving leverde al snel enkele pertinente vragen op. Dit leidde tot een wijzigingsvoorstel op initiatief van de Vlaamse minister Pascale Smet en Philippe Muyters. Intussen werd dit voorstel definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en zijn de wijzigingen sinds 13 maart 2011 ook in werking getreden.

U kan het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid terugvinden op www.ruimtelijkeordening.be. Mocht u toch nog vragen hebben, kan u steeds terecht op www.toegankelijkgebouw.be en bij de adviesbureaus toegankelijkheid.

Geplaatst: 15/07/2011