Nieuwe ziekte-uitkering kost patiënten tot 500 euro per jaar

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Paul Callewaert, topman van de socialistische mutualiteit De Voorzorg, luidt net als zijn collega van de Christelijke Mutualiteit CM de alarmbel over de reeks besparingen die de regering plant in de gezondheidszorg. “Je riskeert dat zieken een tijdlang zonder inkomen vallen”
De algemeen secretaris van De Voorzorg klaagt aan dat de besparingen patiënten rechtstreeks zullen raken en dat de regering het geld telkens weer vooral bij de zwakkeren zoekt.

Hij haalt één concrete maatregel aan om dit te illustreren: de nieuwe berekening van de ziekte-uitkering: “Die zal patiënten tot 500 euro per jaar kosten.”

Opslag

Dat zit zo. Wie ziek wordt, valt na een maand terug op een uitkering die 60 procent van het loon bedraagt. Daarvoor wordt nu gekeken naar het loon van de laatste maand. De nieuwe berekening zal gebeuren op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste twaalf maanden.

“Dat kan gunstig uitdraaien voor de zieke, als die van voltijds naar deeltijds werk was overgeschakeld bijvoorbeeld. Maar in de meeste gevallen ligt het gemiddelde inkomen over één jaar lager”, zegt Paul Callewaert.

“Vaak krijgen mensen in het begin van het jaar opslag of anciënniteitstoeslag en de lonen stijgen ook geregeld door de indexering. Het effect van die stijgingen zal grotendeels verloren gaan. We hebben becijferd dat dit neerkomt op een uitkering die 20 tot 45 euro per maand lager ligt voor iemand die 2600 euro bruto verdient. Per jaar is dat 240 tot 540 euro.”

“Voor iemand die al moet terugvallen op een uitkering is dat weer een bijkomende opdoffer”, vervolgt Callewaert. “Het nieuwe systeem wordt ook ingewikkeld: verzamel maar eens alle gegevens van mensen die een paar keer van job of statuut zijn veranderd in die twaalf maanden. Je riskeert dat zieken een tijdlang zonder inkomen vallen.”

Bron: http://www.gva.be/

 

Geplaatst op: 
Dinsdag, 4 augustus, 2015 - 13:55