RA Limburg vzw

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De RA Liga vzw krijgt de ondersteuning van haar nieuwe lidvereniging Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg (bekijk hun website: www.ralimburg.be ). Deze vereniging stelt zich voor (update 01/2015).

De Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg vzw is lidvereniging van de RA-Liga. Samen met andere locale werkgroepen wil ze van de RA-Liga een nationale vereniging maken.
Hieronder wordt de Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg voorgesteld.

Ontstaan en groei

De zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg vzw (RA Limburg vzw) is een zelfhulpgroep voor reumatoïde artritis patiënten die sinds 2002 als feitelijke vereniging voornamelijk in Zuid-Limburg actief is. Op 15 september 2006 verwierf het initiatief het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.
Bestuur en medewerk(st)ers van RA-Limburg zijn nu allen reumatoïde artritis patiënten afkomstig uit de verschillende Limburgse regio’s (Noord-Limburg, Maaskant, Midden-Limburg en Zuid-Limbrug).

De Zelfhulpgroep Reumatoïde Artritis Limburg vzw is een lidvereniging van de RA Liga vzw.

Doelstellingen

  • Het organiseren van infosessies door specialisten ter zake. Voor het brengen van medische onderwerpen kan de vereniging rekenen op de belangeloze medewerking van het merendeel der Limburgse reumatologen, apothekers…
  • In 2006 organiseerde de vereniging met steun van het bedrijf Abbott en de Limburgse reumatologen een ‘ronde van Limburg’, een informatiereeks in acht verschillende Limburgse gemeenten.
  • Daarnaast zorgt RA-Limburg voor individuele ondersteuning van RA-patiënten.
  • Op gezette tijdstippen organiseert de vereniging ook een informele activiteit.

De uiteindelijke bedoeling van Reumatoïde Artritis Limburg vzw is dat RA-patiënten, ondanks hun chronische aandoening, op basis van correcte en up-to-date informatie zo lang mogelijk een zo hoog mogelijk gezondheidspeil kunnen handhaven en een kwaliteitsvol leven kunnen leiden.

Het Bestuur

2014: Nu alle wettelijke en statutaire verplichtingen achter de rug zijn staat de voltallige ploeg van de vzw RA-Limburg vol enthousiasme klaar om de werking verder te zetten.

Het belangrijkste nieuws is dat Regina Proesmans opnieuw voorzitter zal zijn voor een periode van 4 jaar. De taakverdeling onderling werd wat gewijzigd zodat iedereen zijn/haar inzet optimaal kan aanwenden. 

bestuur Limburg

Activiteiten: zie AGENDA

Contact: Regina Proesmans (Voorzitster), Tel. 012 74 27 85; e-mail: Regina

Verslagen activiteiten RA Limburg vzw

TOP

BijlageGrootte
PDF-pictogram hblv-kustverblijf 2012.pdf157.94 KB