RoActembra nu beschikbaar onder de vorm van een voorgevulde injectiespuit

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Roche NV liet ons het volgende weten:

Beste mevrouw, in het verleden hebt u aangegeven dat u graag op de hoogte wenst gehouden te worden van de nieuwigheden betreffende onze producten. 

Wij delen u dan ook graag mee dat sinds 1 februari 2015 RoACTEMRA 162 mg beschikbaar is onder de vorm van een voorgevulde injectiespuit voor subcutane toediening. Deze nieuwe toedieningsvorm wordt terugbetaald voor de behandeling van matige tot ernstige reumatoïde artritis bij volwassen patiënten. 

U vindt hierover meer informatie in dit bijgevoegd document. 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en blijven graag te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,
Isabelle Nguyen
Health Care Project Manager

nv Roche sa

Geplaatst: 2015/02/06