SAMEN TEGEN REUMA - Over FWRO (Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonderzoek)

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO) werd opgericht in 1999, binnen de schoot van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), ter ondersteuning van het wetenschappelijk reumaonderzoek in België. Bijzondere aandacht gaat naar klinische en multicentrische onderzoeksprogramma’s zowel in academische als niet-academische centra, die door hun aard moeilijk in aanmerking komen voor andere types van steun (zoals programma’s ter ondersteuning van fundamenteel onderzoek of directe sponsoring door industrie). Voorkeur gaat ook uit naar projecten die openstaan voor samenwerking met andere geïnteresseerde partnercentra.
Vanaf 2009 opereert het FWRO binnen een grotere en prestigieuze organisatie: de Koning Boudewijnstichting. De Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be) is een onafhankelijke en pluralistische stichting, met groot respect voor diversiteit en een aanhoudend streven naar kwaliteit en integriteit. Dit nieuwe ‘huis’ zal ons toelaten te werken binnen een professionele organisatie met grote zichtbaarheid. We zijn ervan overtuigd dat het publiek des te gemakkelijker de weg naar ons Fonds zal leren kennen.

 

9 maart 2010: Sensibilisatie acties omtrent het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma onderzoek
Hiervoor werden flyers, posters en een korte "PowerPoint presentatie" geconcipieerd.
Voor meer informatie: Download de flyer en bekijk de powerpoint presentatie HIER.

Bron: www.fwro.be