TOEGANKELIJKE WONING: PREMIE VOOR ADVIES OF BEGELEIDING

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

De provincie wilt ouderen en personen met een beperking (zoals sommige reumatoïde artritis-patiënten) de mogelijkheid geven om langer thuis te wonen. Behoor jij tot deze doelgroep? Wil je je woning grondig aanpassen? Dan kun je een premie krijgen voor gespecialiseerd advies en begeleiding.


Afhankelijk van de aard van je vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst de provincie je door naar de meest geschikte dienst voor individueel woningadvies. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing.
Zelf betaal je 87 euro per dossier aan het adviesbureau. De provincie betaalt het resterende bedrag met een maximum van 533 euro voor een advies- of begeleidingsdossier. Als je beide ondersteuningsmaatregelen aanvraagt, komen we tussen voor maximaal 1.153 euro. Je kunt advies of begeleiding aanvragen via de provinciale website. Voor meer informatie kun je terecht bij Sandy Van der Veken, T 016 24 20 68 of svanderveken@ons.be.

Bron: Nieuwsbrief provinciaal welzijnsbeleid juli 2015

Gelaatst: 2015/07/09