IN UITVOERING...

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Verplichte sociate derdebetalersregeling afgezwakt

In het kader van besparingsmaatregelen in de ziekteverzekering, besliste de huidige regering Michel om de verplichte toekenning van het derdebetalerssysteem enkel te beperken tot mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Het derdebetalerssysteem is een regeling waarbij mensen enkel nog het remgeld aan de zorgverlener moeten betalen, de rest van het ereloon wordt rechtstreeks afgehandeld door het ziekenfonds met de zorgvertrekker. De verplichting wordt ingevoerd op 1juli 2015 en wordt beperkt tot raadplegingen bij huisartsen.
Hiermee wordt een stap achteruit gezet. Eerder werd immers beslist om de verplichte derdebetalersregeling in te voeren vanaf 1 januari 2015 en niet enkel voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming maar voor alle mensen met het statuut chronische aandoening.

Maggie De Block wil langdurig zieken aan het werk

Wie nu door ziekte niet kan gaan werken, wordt arbeidsongeschikt verklaard en krijgt een uitkering. Dat kost de sociale zekerheid veel geld. Maggie De Block wil de huidige praktijk veranderen. In plaats van mensen arbeidsongeschikt te verklaren, wil de regering bekijken op welke manier ze nog hun diensten kunnen bewijzen of welke rol ze nog kunnen opnemen binnen hun bedrijf of werkplek. Een panel bestaande uit de behandelend arts, de arbeidsgeneesheer en de controlearts van het ziekenfonds zal moeten oordelen wat de langdurig zieken nog kunnen betekenen. Meestal zal het op een deeltijdse job
neerkomen en mogelijk gaat het ook niet om de job die ze voor hun ziekte uitoefenden.
De evaluatie zou al gebeuren na drie maanden ziekte. Zo zouden er aanpassingen kunnen komen in het werkschema van de zieke, of zal er gekeken worden naar wat er op de werkvloer zelf kan veranderen.
De plannen moeten nog verder geconcretiseerd worden. Een pak vragen blijft voorlopig onbeantwoord. Er volgt nog overleg met de ziekenfondsen. Het Socialistisch Ziekenfonds ondersteunt alvast het voorstel.

Niet naar de tandarts, meer betalen

Mensen die niet regelmatig naar de tandarts gaan, zullen vanaf 2016 meer moeten betalen voor een tandartsbezoek. Dat is één van de blikvangers van het akkoord dat tandartsen en ziekenfondsen na moeizame onderhandelingen eind december 2014 afstoten. Het Socialistisch Ziekenfonds zal in 2015 haar leden sensibiliseren om tijdig naar de tandarts te gaan.

Bron: VFG nieuwsbrief voor invaliden nr. 2/2015

Geplaatst: 2015/03/21