Wist jij ... (weetjes voor RA-patiënten)

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

 

 

Wist jij?

 

 

 

Op deze pagina:

Top

Video : Wegwijs in bloedgroepen

Weet jij wat bloedgroepen zijn? Wat is het verschil tussen de bloedgroepen A, B, O en AB? En wat betekent die positieve of negatieve coëfficiënt, de zogenaamde rhesusfactor eigenlijk? Dit filmpje (klik op de bron) maakt je wegwijs in de bloedgroepen.

Bron: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=18946&preview&u...

Geplaatst: 2015-07-31

Top

Werkt placebo ook als je weet dat het placebo is?

Als je vindt dat een therapie werkt, en je hoort achteraf dat het om een nepproduct gaat, dan blijft het toch nog effect hebben. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers voerden een reeks experimenten bij 40 gezonde volwassenen (mannen en vrouwen). Ze wilden nagaan of een pijnstillende crème blijft werken als mensen verteld wordt dat het om een nepproduct gaat (1). De proefpersonen kregen een pijnlijke warmte-impuls op de voorarm. Om de pijn te verzachten, werd vooraf een pijnstillende crème aangebracht: ofwel een nepgel (vaseline), ofwel een actieve gel. Althans dat werd hen wijs gemaakt, want de zogenaamde actieve gel was in werkelijkheid vaseline met een blauwe kleurstof, ook nep dus. De proefpersonen moesten na iedere puls aangeven op een pijnschaal hoeveel pijn ze ervoeren. Tijdens het eerste experiment werd de blauwe crème als pijnstillend ervaren in vergelijking met de controlegel. Sommige proefpersonen werd verteld dat de blauwe crème in werkelijkheid ook nep was: voor hen werkte het placebo-effect niet meer bij de tweede warmte-puls. Anderen kregen 4 warmte-pulsen waarbij ze telkens geloofden dat de blauwe gel een pijnstiller bevatte. Pas na de vierde keer kregen zij te horen dat deze gel ook nep was. Toch bleek het placebo-effect nog steeds te werken bij de vijfde pijn-puls: mensen die erin geloofd hadden, voelden ook nu minder pijn.

De onderzoekers besloten dat wanneer proefpersonen verwachten dat een gel pijnstillend werkt, dit effect overeind blijft nadat hen onthuld werd dat het eigenlijk om een placebo gaat. Op voorwaarde dat ze dit enkele keren zo ervaren hebben.

Bron: (1) Schafer SM, Colloca L, Wagner TD. Conditioned Placebo Analgesia Persists When Subjects Know They Are Receiving a Placebo. The Journal of Pain. Published online January 22 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een beperkt onderzoek bij een kleine groep mensen, wat een zwak punt is. De resultaten suggereren dat mensen tijd nodig hebben om te ervaren dat een placebo werkt en zodra ze dit geloven, het effect blijft, zelfs nadat ze te weten komen dat het om een placebo gaat. Hier speelt duidelijk een vorm van conditionering mee: wanneer je een gunstig effect verwacht, dan krijg je dat ook. Deze theorie moet bevestigd worden in grootschaliger onderzoek en biedt perspectieven voor het afbouwen van verslavende medicijnen.

Conclusie

Experimenten suggereren dat mensen die uit ervaring overtuigd zijn dat een medicijn werkt, het gunstige effect blijven ervaren, ook nadat hen verteld werd dat het om een placebo gaat.

Referenties: http://www.nhs.uk/news/2015/07July/Pages/The-placebo-effect-can-still-wo...

Bron: http://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheidsnieuws-onder-de-loep/werkt-placebo-ook-als-je-weet-dat-het-placebo-is

Geplaatst: 2015-07-31

Top

Kan de was drogen binnenshuis uw gezondheid schaden?

We worden om de oren geslagen met advies om elektriciteit te sparen en de was passief te drogen ('minder droogkast, meer droogrek'), terwijl onderzoek aantoont dat de was binnenshuis drogen de gezondheid schaadt.

Waar komt dit nieuws vandaan?

In het kader van de actieweek 'Woon gezond. Geef lucht aan je huis' riep de Vlaamse Overheid vorige week op om woningen voldoende te luchten, omdat de kwaliteit van de binnenlucht vaak slecht is. Tegelijkertijd worden we aangemaand om energiezuiniger te leven, met de schaarse elektriciteit in het vooruitzicht.

Droogkasten zijn alvast energieverslinders, die tot driemaal meer verbruiken dan een wasmachine. Op de website www.energiesparen.be staat overigens het advies om meer droogrek te gebruiken en minder droogkast. Veel mensen drogen hun was binnenshuis op een droogrekje. Soms zetten ze de verwarming dan een graadje hoger om de was sneller te doen drogen. Onderzoek uit Schotland wijst er echter op dat binnenshuis drogen van wasgoed de gezondheid kan schaden (1). De inhoud van een wasmachine op een droogrek hangen in de woonkamer zorgt voor 2 liter extra vocht in de binnenlucht, met een enorme toename aan huisstofmijten en schimmelsporen: organismen die vooral goed gedijen en vermenigvuldigen in een vochtige omgeving. Deze toename vormt een gezondheidsrisico voor mensen met huisstofmijtallergie, een verzwakte afweer, eczema of astma.

Bovendien vonden de onderzoekers in 25% van de woningen in Glasgow, waarvan de binnenlucht in het kader van deze studie geanalyseerd werd, sporen van Aspergillus fumigatus, een schimmel die longontsteking kan veroorzaken bij mensen met een verzwakte afweer. In geval wasverzachters gebruikt worden, komen bij het binnenshuis drogen chemische substanties vrij die mogelijk kankerverwekkend zijn, zo waarschuwen de Schotse wetenschappers nog.

Ze bevelen daarom aan om de was niet binnenshuis te drogen, maar ofwel buiten, ofwel in een aparte ruimte, ofwel op het balkon. Wie geen andere mogelijkheid heeft dan binnenshuis drogen, zet het droogrek best voor een open raam met de verwarming zo laag mogelijk. De Schotse onderzoekers pleiten voor het voorzien van een droogruimte in nieuwbouwwoningen en gezamenlijke droogruimten in appartementsgebouwen, om enerzijds energie te sparen en anderzijds de gezondheid te vrijwaren.

Bron (1) Domestic laundering – environmental audit in Glasgow with emphasis on passive indoor drying and air quality. CDA Porteous, TR Sharpe, R Menon. http://radar.gsa.ac.uk/

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het Schotse onderzoek beweert niet dat er al mensen ziek geworden zijn van binnenshuis drogen, maar wel dat de toename aan potentiële ziekteverwekkers in de binnenlucht (zoals Aspergillus, huisstofmijt, ...) voor problemen kan zorgen, vooral bij mensen met een zwakke gezondheid.

In Glasgow, waar de studie gevoerd werd, droogt 87% van de huishoudens gevestigd in sociale woningen, 's winters de was binnenshuis (in de lente zelfs 96%). Gebrek aan een afzonderlijke droogruimte (kelder, garage,...) of een droogkast geven soms geen andere keuze.

De studie werd ook opgezet om de impact op het energieverbruik in woningen te evalueren, en concludeerde dat de gewoonte om binnenshuis te drogen veel energie kost, zelfs wanneer de verwarming niet hoger gezet wordt. Maar droogkasten bieden op dit vlak geen alternatief, omdat ze nog meer energie zouden verbruiken in vergelijking met passief drogen in een gesloten ruimte. Er werd ook opgemerkt dat strijken (zowel met als zonder stoom) eveneens zorgt voor extra vocht in de woning en dat verluchten noodzakelijk is.

Praktische informatie over hoe u de woning best verlucht en de binnenlucht zo gezond mogelijk houdt, vindt u op de website www.gezondbinnenmilieu.be.

Conclusie

Bij binnenshuis drogen van was neemt het vochtgehalte zeer sterk toe, waardoor huisstofmijten en schimmels welig tieren. Voor personen met een allergie of een verzwakt immuunsysteem kan dit voor gezondheidsproblemen zorgen. Drogen doet u daarom best in een afzonderlijke ruimte of buiten, ook in de winter.

Referenties www.gezondbinnenmilieu.be 

Bron: www.gezondheidenwetenschap.be/

Geplaatst: 2014-12-16

Top

Wat betekent geconventioneerd zijn?

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven.

Drie situaties:

 • Geconventioneerde zorgverleners Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.
 • Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.
 • Niet-geconventioneerde zorgverleners Deze zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium.

Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en kunnen hun gegevens hierover zichtbaar in hun wachtkamer bevestigen.

Bijzondere eisen van de patiënt

Als je als patiënt bijzondere eisen stelt, is het uitzonderlijk mogelijk om de bepalingen van het akkoord niet toe te passen. De arts moet je wel vooraf informeren over de financiële gevolgen van je bijzondere eis.

Voorbeelden van bijzondere eisen:

Raadplegingen op jouw vraag na 21 uur of op zaterdagen, zon- en feestdagen*

Huisbezoeken op jouw vraag:

 • niet-dringende huisbezoeken buiten de uren of de normale ronde van de arts;
 • huisbezoeken die een ongewoon grote verplaatsing voor de arts met zich meebrengen;
 • huisbezoeken ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag als de arts geen wachtdienst heeft en als is aangetoond dat de plaatselijke wachtdienst volstaat.

Ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer op jouw vraag

* Deze raadplegingen vormen geen bijzondere eis indien:

 • ze kaderen binnen de georganiseerde wachtdienst;
 • de huisarts een toegankelijke raadpleging houdt, ontvangt op afspraak of bezoeken aflegt op deze uren en dagen;
 • je arts je vraagt om je tijdens bovenstaande tijdstippen aan te melden.

Bron: www.cm.be/ziekte-en-behandeling/ 

Geplaatst: 2014-12-06

Top

Ijzertekort en bloedarmoede

Wat is het?

Bij bloedarmoede zijn er te weinig rode bloedcellen in het bloed, of de rode bloedcellen bevatten te weinig hemoglobine. Hemoglobine is het eiwit dat zuurstof bindt en vervoert naar de organen. Voor de aanmaak van hemoglobine is ijzer nodig. Daardoor leidt een tekort aan ijzer tot bloedarmoede. Men spreekt van bloedarmoede vanaf een gehalte aan hemoglobine lager dan 12 g/dl (vrouwen) of lager dan 13 g/dl (mannen). Bloedarmoede door een gebrek aan ijzer kan veroorzaakt worden door bloedverlies, een gebrek aan ijzer in de voeding, een gebrekkige opname van ijzer uit de voeding door maag-darmziekten of door een verhoogde nood aan ijzer door het lichaam.

Hoe vaak komt het voor?

De grootste groep mensen met bloedarmoede door ijzertekort zijn menstruerende vrouwen. Een op 5 vrouwen heeft daarmee te kampen. De bloedarmoede wordt dan niet veroorzaakt door een ziekte en is dus niet onrustwekkend. Kinderen met een groeispurt en zwangere vrouwen kunnen een gebrek aan ijzer hebben doordat hun lichaam meer ijzer verbruikt. Dat is tijdelijk en evenmin onrustwekkend, tenzij er een ernstig tekort is. Bloedarmoede bij niet-menstruerende vrouwen en bij mannen is wel te wijten aan een onderliggende ziekte. Meestal gaat het dan om een maag- of darmbloeding. Andere oorzaken zijn een tekort van ijzer in de voeding of een verminderde opname van ijzer door het lichaam, zoals kan gebeuren bij coeliakie (dit is een ziekte waarbij gluten het maag-darmstelsel aantasten) en andere maag- en darmziekten. Een chronische ziekte zorgt voor een verhoogd verbruik van ijzer en kan leiden tot bloedarmoede. Bloedarmoede kan ook familiaal voorkomen door een genetische ziekte, zoals sikkelcelanemie (abnormaal hemoglobine) en thalassemie (hemoglobine wordt niet goed aangemaakt door het lichaam).

Hoe kun je het herkennen?

De voornaamste klacht in geval van bloedarmoede is vermoeidheid. Het kan zijn dat je bleek ziet. Je kunt last hebben van hoofdpijn, kortademigheid, hartkloppingen en koude handen en voeten. Je nagels zijn soms broos. Je kunt ontstekingen hebben van de mondhoeken of de tong.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

Een bloedonderzoek kan bloedarmoede aantonen. Er zijn verschillende parameters die onderzocht kunnen worden: het aantal rode bloedcellen, hun volume (hematocriet), hun uitzicht (normaal, klein of vergroot), het gehalte aan hemoglobine, de ijzerreserve in het lichaam kan gemeten worden (ferritine) en de concentratie van ijzer in het bloed (transferrine en 'TIBC' of de totale ijzerbindingscapaciteit van ijzer op transferrine). Daarnaast worden tekenen van langdurige ziekten en infecties opgespoord in het bloed, alsook het gehalte aan vitamine B12 en foliumzuur. De combinatie van al dan niet-afwijkende parameters kan aantonen of de bloedarmoede veroorzaakt wordt door een ijzertekort of door andere oorzaken.

Wat kun je zelf doen?

Een evenwichtige voeding voorziet je lichaam van voldoende ijzer. Het is dus niet nodig om voedingssupplementen te slikken. Vegetariërs en veganisten moeten wel extra aandacht besteden aan hun ijzeropname. De voornaamste bronnen van ijzer zijn namelijk vlees, vis en gevogelte. Ook bepaalde groenten zoals broccoli, courgette, bloemkool, pompoen, tomaat en fruit (vooral citrusvruchten) bevatten veel ijzer. Spinazie bevat, zoals bekend, wel ijzer, maar deze vorm van ijzer wordt minder goed opgenomen door het lichaam. Ijzer wordt het best door het lichaam opgenomen wanneer het gecombineerd wordt met voeding rijk aan vitamine C, en wordt minder goed opgenomen in combinatie met koffie of thee. Wat kan je arts doen? Je arts zal je ijzerpreparaten voorschrijven om het tekort aan te vullen. Dat is een kuur waarbij je de preparaten een drietal maanden lang moet innemen. Als ijzertherapie niet helpt, zal je arts je doorverwijzen naar een hematoloog (specialist in bloedziekten). Als de bloedarmoede mogelijk een symptoom is van een onderliggende ziekte zal je arts die ziekte proberen te achterhalen en te behandelen. Je arts zal je doorsturen naar een maag-darmspecialist om een endoscopie (gastroscopie en/of colonoscopie) te laten uitvoeren. Zo kan een bloeding in het maag-darmstelsel ontdekt worden, bijvoorbeeld als complicatie van een maagzweer, slokdarmletsels, een tumor of aambeien. Ook darmziekten zoals de ziekte van Crohn of coeliakie worden via een gastroscopie vastgesteld. Bij overvloedige menstruatie zal je arts je doorsturen naar een gynaecoloog.

Bronnen www.ebmpracticenet.be en www.domusmedica.be

Bron: Nieuwsbrief 'Gezondheid en Wetenschap'

Geplaatst: 2014-01-26

Top

Effect van placebo blijkt nog groter dan gedacht

Het welbekende placebo-effect is nog sterker dan gedacht; de werking van pillen tegen migraine blijkt voor de helft gebaseerd op verbeelding. De verwachting van de patiënt speelt net zo'n grote rol als de chemische stoffen.

Als patiënten een positieve boodschap meekrijgen, blijkt het medicijn twee keer zo sterk de pijnklachten te verminderen als wanneer patiënten denken dat zij een neppil gebruiken. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het vakblad Science Translational Medicine.

Pijnniveau 

De onderzoekers gaven 66 migrainepatiënten pillen met de werkzame stof en neppillen. Eenderde van de patiënten kreeg de boodschap dat ze het medicijn hadden gekregen, nog een derde dat ze een neppil kregen en de laatste groep wist niet welk van de twee ze hadden ontvangen. De patiënten werd gevraagd om eerst een aantal aanvallen door te maken zonder pil en daarna een aantal met pil. In beide gevallen moesten ze het ervaren pijnniveau noteren.

Meer dan 450 hoofdpijnen later werd de balans opgemaakt. Zoals verwacht werkte de migrainepil beter dan de placebopil. Maar tot hun verbazing zagen de onderzoekers dat de werking van het medicijn veel groter was wanneer mensen wisten dat ze het kregen. Patiënten die dachten dat ze een neppil kregen, meldden een minder goede werking.

Meer vertrouwen

Deze ontdekking kan volgens de onderzoekers van grote invloed zijn op de behandelwijze bij pijnbestrijding. Dit aangezien het placebo-effect in dergelijke gevallen positief ingezet kan worden door mensen meer vertrouwen in hun medicatie te geven.

Hoogleraar gezondheidspsychologie Jozien Bensing van de Universiteit Utrecht juicht deze conclusie toe, want zij pleit er al jaren voor dat het placebo-effect, waarbij communicatie veel invloed heeft, een grotere rol moet gaan spelen in de gezondheidszorg. Ze is ervan overtuigd dat het succes van behandelingen kan vergroten.

Bron: www.demorgen.be/

Geplaatst: 2014-01-11

Top

Helmbloem in de strijd tegen (chronische) pijn

De wortels van de helmbloem (Corydalis) bevatten pijnstillende extracten die een blijvende werking hebben in tegenstelling tot traditionele medicatie, waarbij al snel gewenning optreedt. Experten zien de traditionele plant uit de eeuwenoude Chinese geneeskunde dan ook als een veelbelovende optie voor chronische pijnpatiënten.

Al eeuwenlang worden de wortels van de helmbloem, familie van de papaver, ingezet tegen pijn. Wetenschappers aan de universiteit van Californië hebben nu ontdekt waarom deze plant precies zo heilzaam is. Het sleutelingrediënt blijkt dehydrocorybulbine (DHCB) te zijn, een extract dat bestand is tegen de gewenning die bij traditionele Westerse pijnmedicatie vaak optreedt bij langdurig gebruik. Happy hormoon De actieve stof speelt niet in op onze morfinereceptoren, maar wel op andere genen die zich binden met de neurotransmitter dopamine. Dit 'happy' hormoon controleert het belonings- en genotscentrum in het brein en helpt ook bij de regeling van beweging en emotionele reacties.

"Deze natuurlijke pijnstiller is werkzaam tegen drie soorten pijn die de mens treffen: acute pijn, ontstekingen en chronische pijn", verklaart onderzoeker Olivier Civelli. Hoewel de extracten van de helmbloem dus in principe op vrijwel alle pijnprikkels kunnen worden toegepast, zijn ze vooral veelbelovend voor mensen die dagelijks geconfronteerd worden met middelmatige pijn. Een testfase op mogelijke allergische reacties staat eerst nog op planning, pas daarna zullen artsen de pijnstiller kunnen voorschrijven.

Door: Lynn Formesyn − 07/01/14, 10u38 − Bron: Current Bioligy, Daily Mail

Bron: www.demorgen.be/

Geplaatst: 2014-01-11

Top

Preventie en behandeling van een verkoudheid met vitamine C?

Duiding: La Rédaction Minerva
Referentie: Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2013, Issue 1.

Besluit van Minerva
In deze systematische review vinden we onvoldoende bewijs om een regelmatig gebruik van vitamine C (1 g per dag) aan te bevelen voor de preventie van een verkoudheid, behalve eventueel tijdens een periode van intense fysieke inspanning. De inname van een therapeutische dosis tijdens een verkoudheid is evenmin voldoende bewezen noch aanbevolen.
Lees verder 

Geplaatst: 2013-11-16

Top

Dit doet een goede zithouding met je lijf

Wie dacht dat een goede zithouding enkel pijnklachten kan bestrijden, heeft het mis. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het je ook scherper doet denken en een boost geeft aan zowel je metabolisme als je libido. Bovendien optimaliseert een rechte houding je ademhaling, helpt het hoofdpijn voorkomen en bevordert het de spierkracht in je bovenlichaam. 

Dag in, dag uit aan een bureau zitten is niet bevorderlijk voor je algemeen welzijn. Toch kan je de schade beperken door op je lichaamshouding te letten. Dat pijnklachten bestrijden niet de enige motivatie is om een goede zithouding aan te nemen, lees je in DEZE infografiek.

Geplaatst: 2013-08-02

Top

WELKE PIJNSTILLER NEEM IK?

Genoeg pijnstillers op de markt, maar welke neem ik? En kies ik voor een merk of een goedkopere variant?

Wanneer neem ik een pijnstiller? Zoek in eerste instantie altijd naar de oorzaak van de pijn. Als je pijn hebt, dan wil je lichaam je een signaal geven. Dat mag je niet zomaar negeren. Heb je pijn zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak, vraag dan raad aan je huisarts. Neem vlak voor een huisartsbezoek geen pijnstiller, want dan kan de arts je symptomen moeilijker interpreteren.

Welke pijnstiller neem ik? Vraag bij de apotheker niet naar een specifieke pijnstiller, maar beschrijf wat je voelt. Op basis daarvan zal de apotheker je het nodige advies geven. Neem je op eigen houtje een pijnstiller, kies dan altijd voor paracetamol. Dat middel heeft het minste bijwerkingen. Er zijn ook andere pijnstillers op de markt die je zonder voorschrift kunt krijgen, maar die houden een groter risico in. Zeker als je ze combineert met andere medicatie. Gebruik ook nooit pijnstillers die je voorgeschreven kreeg voor een andere aandoening. Weet verder dat heel wat merken uitgebreid reclame maken, terwijl de goedkopere varianten precies dezelfde samenstelling en werking hebben. Wie slim kiest, kan dus heel wat uitsparen.

Welke dosis neem ik? Soms volstaat 500 milligram paracetamol niet om de pijn voldoende te dempen. In dat geval doe je er goed aan om meteen 1 gram in te nemen. Als volwassene mag je maximum 3 à 4 gram per dag nemen. Lees altijd goed de bijsluiter en overschrijd de dosis in geen geval, want dat kan ernstige leverproblemen veroorzaken. Combineer ook niet op eigen houtje met andere pijnstillers. Schenk bij kinderen extra aandacht aan de juiste dosering. Die vind je terug in de bijsluiter.

Kan ik verslaafd raken aan pijnstillers? Eigenlijk kun je aan alles verslaafd geraken, maar een middel zoals paracetamol heeft op zich geen verslavende werking. Bij hoofdpijn is er wel gewenning mogelijk. Als je gedurende drie maanden of meer elke dag een pijnstiller neemt, dan kan die pijnstiller op zich net meer hoofdpijn veroorzaken. Heb je langer dan vier dagen hoofdpijn, vraag dan altijd raad aan een arts. Voor migraine en bepaalde andere vormen van hoofdpijn bestaan er specifieke pijnstillers. Die gebruik je enkel op voorschrift, in overleg met je arts.

Bron: Visie, 3 mei 2013

Top

Het medicijnkastje van vlinder en mier?

Farmaceutische bedrijven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe plantenextracten voor de ontwikkeling van medicijnen. De bepalende factor in die zoektocht is geluk. Misschien moeten pillendraaiers eens te rade gaan bij insecten. Want ook die beschikken over een goed gevuld medicijnkastje.

Van chimpansees is bekend dat ze soms hele bladeren van de moerbeiboom, zonder te kauwen, naar binnen werken. De bladeren, die dikke, schurende haartjes hebben, ontdoen de apendarmen van wormen. Het is een van de bekendste voorbeelden van zelfmedicatie in de dierenwereld.

Wetenschappers zijn er altijd van uitgegaan dat zoiets alleen mogelijk is bij dieren met enig verstand (met ‘hogere cognitieve vaardigheden', in het jargon). Je moet immers verbanden kunnen leggen tussen ziekte en remedie. Daardoor is de farmaceutische wetenschap lange tijd blind geweest voor het feit dat ook insecten over een goed gevuld medicijnkastje beschikken.

Ethanol

Vanzelfsprekend gaat het hier niet om aangeleerd gedrag, maar om aangeboren handelingen. Maar het maakt de zelfmedicatie er niet minder inventief op. Fruitvliegwijfjes weten bijvoorbeeld te voorkomen dat parasitaire wespen hun kroost opvreten, door hun eitjes in ethanolrijke (lees: rotte) vruchten te leggen. Ook wij gebruiken ethanol als ontsmettingsmiddel. Opmerkelijk: een wijfje hoeft niet eerst zelf geïnfecteerd te zijn voor ze tot actie overgaat. Een verhoogd risico op parasieten in haar nabijheid is al genoeg voor proactief handelen.

Parasieten

De Nederlandse bioloog Jaap de Roode trekt in het vakblad Science deze week de deuren van de dierenapotheek – en in het bijzonder die van insecten – helemaal open. De Roode werkt in de Verenigde Staten aan Emory University (Atlanta), waar hij een ‘parasietenlaboratorium' onder zijn hoede heeft.

Parasieten zijn echte insectenkillers, veel meer dan bacteriën en virussen. Alleen dankzij honderden miljoenen jaren evolutie hebben verschillende insecten geleerd de planten in hun omgeving optimaal te benutten om de binnengedrongen vijand te verslaan. De sterk behaarde rups van de beervlinder, bijvoorbeeld, kan zichzelf bevrijden van parasitaire vliegjes die zijn lichaam van binnenuit opvreten. Hij doet dat door aan kruiskruid te knabbelen. Die plant bevat een bepaalde soort alkaloïden, stoffen die dodelijk zijn voor de vliegjes. De menselijke apotheek bevat trouwens ook nogal wat planten-alkaloïden of afgeleiden ervan, zoals morfine.

De Roode ontdekte dat ook monarchvlinders een parasiet uit hun lichaam kunnen verwijderen – een parasiet die hun vleugels lek prikt waardoor het leven letterlijk uit hun lichaam loopt. De Nederlander merkte dat geïnfecteerde vlinderwijfjes hun eitjes bij voorkeur op de tropische zijdeplant leggen. Die bevat, in tegenstelling tot andere zijdeplanten, een stof die schadelijk is voor de parasiet. Gezonde vlinderwijfjes delen die voorkeur voor de tropische zijdeplant niet. Moeder vlinder doet het dus niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar (eveneens geïnfecteerde) nageslacht. Eens ze uit hun ei zijn gekropen, beginnen de monarchlarven te knabbelen aan de helende plant.

Boomhars

Insecten dienen niet alleen medicijnen toe aan hun nageslacht, ze zorgen ook goed voor soortgenoten. Van sommige mieren en bijen is bekend dat ze boomhars gebruiken om er hun nesten mee in te smeren. Aanvankelijk dacht men dat dit plakkerige goedje diende als structurele versterking, tot bleek dat de hars een sterke antibacteriële werking bezit.

‘Dat we medicatie bij insecten zo lang over het hoofd hebben gezien, komt doordat wij bij medicijngebruik meestal aan het individu denken', vertelt De Roode in een e-mail vanuit Atlanta. ‘Bij dieren, en zeker bij insecten, gaat het meer om het voortbestaan van de soort. Als we dat individuele aspect loslaten, gaan we nog veel meer van zulke antibacteriële stoffen ontdekken.'

Wat kunnen menselijke apothekers dan leren van hun collega's uit de insectenwereld? De Roode: ‘Insecten hebben een veel langere evolutie achter de rug dan zoogdieren. Als we nauwkeurig in kaart brengen welke plantaardige stoffen zij aanwenden als medicijn, zal dit ons zeker nieuwe geneesmiddelen opleveren.' Een voorbeeld van een bestaand (natuurlijk) middel is propolis, een substantie die door bijen wordt gemaakt uit boomhars en die helpt bij de behandeling van brandwonden. Het spreekt vanzelf dat de insecten zonder hun medicijnkastje kwetsbaar zijn. ‘Imkers hebben jarenlang moedwillig bijen zitten kweken die geen boomhars verzamelen', voegt De Roode nog toe. ‘Het plakkerige goedje maakt het voor de imkers lastig om de bijenkorven te openen. Helaas worden bijen zonder die hars plots vatbaarder voor allerhande infecties, wat de huidige bijenproblematiek alleen maar kan verergeren.'

Bron: Senne Starckx, www.standaard.be  

Geplaatst: 2013-04-12

Top

Het geneesmiddelen A B C?

Op een doosje geneesmiddelen staat de letter A, B of C. Maar wat betekent die letter? En wat vind je nog op een geneesmiddelendoosje?

De letter A, B of C op het doosje verwijst naar de terugbetalingscategorie van het geneesmiddel. Wat je zelf moet betalen, het persoonlijk aandeel of remgeld, is afhankelijk van de categorie waartoe het geneesmiddel behoort. Staat er geen van deze letters op, dan is er voor dat geneesmiddel in de meeste gevallen geen terugbetaling.

Geneesmiddelen van categorie A dienen voor de behandeling van levensbedreigende aandoeningen zoals kanker, diabetes, epilepsie, enz. en zijn in principe gratis voor de patiënt. Staat er een B op het doosje, dan gaat het om een geneesmiddel dat belangrijk is voor de behandeling van ernstige aandoeningen die niet meteen levensbedreigend zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om een antibioticum of een middel tegen astma of hoge bloeddruk. Het remgeld voor een gewone verpakking bedraagt hier maximaal 11,30 euro voor gewone verzekerden en 7,50 euro voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

Een C staat voor wat men noemt comfortgeneesmiddelen zoals slijmoplossers of maagzuurremmers voor kortstondig gebruik. Het remgeld bedraagt maximaal 14,19 euro (gewoon) of 9,30 euro (verhoogde tegemoetkoming).

Ook Cs bestaat. Daarbij zitten de griepvaccins en middelen die worden gebruikt bij allergie. Deze geneesmiddelen worden iets minder goed terugbetaald en er is geen maximumprijs.

Op een anticonceptiepil staat categorie Cx. Ook daar is er geen maximumprijs. Vrouwen jonger dan 21 jaar krijgen een hogere terugbetaling.

Houdbaarheid

Op de verpakking van het geneesmiddel vind je nog andere gegevens. Er staat onder meer wanneer het geneesmiddel werd gemaakt en hoelang het houdbaar is.

Het nummer van de fabricagepartij is een combinatie van cijfers en/of letters.

Tot wanneer kun je een geneesmiddel gebruiken? De dag (eventueel) en de maand (zeker) staan erop in twee cijfers of ten minste drie letters. Het jaar wordt aangeduid met vier cijfers.

Als enkel de maand en het jaar worden vermeld, wordt de laatste dag van de maand beschouwd als uiterste gebruiksdatum. Je leest ook tot wanneer het middel goed blijft na opening. Deze informatie kan ook op de bijsluiter staan.

Chris Van Hauwaert - Bron: Visie 8 maart 2013

Geplaatst: 2013-03-22

Top

dat te veel vitamine C bijdraagt tot nierstenen?

Sommige mensen zweren bij extra vitaminesupplementen om hun gezondheid te versterken. Maar teveel vitamine C verdubbelt het risico op nierstenen.

Er waren al langer goede aanwijzingen dat teveel vitamine C of ascorbinezuur een oorzaak kon zijn van nierstenen. Er is ook een logische verklaring voor. Het lichaam zet ascorbinezuur gedeeltelijk om in oxalaat, een stof die via de nieren in de urine uitgescheiden wordt. Dat oxalaat kan bij verbinding met calcium uitkristalliseren tot calciumoxalaat, de belangrijkste stof in de meeste nierstenen.

Een grote Zweedse studie met 23.355 mannelijke deelnemers bevestigt de vroegere vaststellingen. Mannen die dagelijks ongeveer 1 gram vitamine C extra innamen als supplement, hadden ongeveer 2 maal meer last van nierstenen. De studie werd recent gepubliceerd door JAMA Internal Medicine, een vakblad van de Vereniging van Amerikaanse artsen.

James Lind
Het belang van vitamine C voor de gezondheid werd al in 1753 voor de eerste maal proefondervindelijk aangetoond door de Britse legerarts, James Lind. Hij behandelde 12 matrozen met ernstige scheurbuik met limoenen of andere behandelingen. De 2 matrozen die limoenen kregen, waren na enkele dagen al voldoende hersteld om hun onfortuinlijke lotgenoten die nog geen enkele beterschap vertoonden, te behandelen.

Je zou denken dat een ontdekking als die van Lind razendsnel zou overgenomen worden in een grote zeevarende natie als Groot-Brittannië, maar niets bleek minder waar. Het zou nog tientallen jaren aanslepen voor het zover was. Scheurbuik was overigens niet alleen voor zeelui een ernstig probleem. De aandoening kwam ook zeer veel voor bij de eerste immigranten die in het onontgonnen en onvertrouwde Noord-Amerikaanse continent een bestaan trachtten op te bouwen. Ze kampten met mislukte oogsten en konden vaak slechts overleven dank zij de hulp van de inheemse bevolking.

Verloren oude glorie

Publiciteit en media prijzen bronnen van vitamine C letterlijk de hemel in. Een hapje kiwi of welke andere “bijzonder rijk aan vitamine C-vrucht” ook doet vrouwen en kinderen schijnbaar stralen van gezondheid. De man die de mythe omtrent vitamine C pas echt in gang zette, was Linus Pauling, een van de belangrijkste wetenschappers van de voorbije eeuw. Paulus ontving twee Nobelprijzen (naast vele andere), één voor de scheikunde en een tweede voor de Vrede. Paulus raakte overtuigd dat vitamine C ons beschermt tegen verkoudheden en zijn prestige als topwetenschapper, bezorgde deze overtuiging een geloofwaardigheid die ook tot nu nog altijd verder uitdeint.

De laatste jaren komen er echter steeds meer bewijzen dat vitamine C ons niet extra beschermt. Niet tegen verkoudheden, niet tegen een vroegtijdig overlijden door hart- en vaatziekten of van kanker (als gevolg van de veronderstelde nadelige gevolgen van zuurstofradicalen). Kortom, van de oude glorie van vitamine C schiet in wetenschappelijke kringen alvast weinig meer over. Het komt er nu alleen op aan dat besef te doen doordringen bij het grotere publiek. Een sinaasappel, citroen of welk ander fruit ook, is ongetwijfeld een bonus voor de gezondheid. Maar op vitamine C-tabletten stel je beter niet je hoop in. Tenzij je graag last hebt van nierstenen natuurlijk.

Bron: www.knack.be/nieuws/gezondheid/

Geplaatst: 2013-03-09

Top

dat appelsap slecht is voor sommige pillen?

Dat sommige geneesmiddelen beter niet kunnen worden ingenomen met pompelmoessap, wisten we al. Maar dat appelsap ook een nefaste invloed kan hebben op de opname van sommige geneesmiddelen, is nieuw.
Met een glaasje water een pilletje innemen. We nemen het als te vanzelfsprekend aan. Ontzettend veel – zeker jonge – patiënten, nemen hun geneesmiddelen met frisdrank, fruitsap, melk of zelfs warme dranken. Dat is niet altijd aan te raden!

Transporteiwit

Dat pompelmoessap een slechte begeleider is van geneesmiddelen, weten we al langer. Voor wie echt wil weten waarom: pompelmoessap (vers of voorverpakt) heeft een invloed op het enzym CYP3A4 en verhoogt de plasmaconcentraties van door CYP3A4 gemetaboliseerde geneesmiddelen. Maar vruchtensappen kunnen ook een effect hebben op de opname van bepaalde geneesmiddelen. Zo verlaagt pompelmoessap de biologische beschikbaarheid van heel wat geneesmiddelen. Denken we maar aan de bètablokkers acebutolol, talinolol en celiprolol, of het anti-allergische fexofenadine.

Sinaasappelsap

De media hebben de laatste jaren behoorlijk wat terechte aandacht gegeven aan dat fenomeen. Maar ze zijn niet ver genoeg gegaan. Zo weten heel wat patiënten al dat ze geen pompelmoessap mogen gebruiken om hun pillen in te nemen, maar vergeten ze dat ook sinaasappelsap dezelfde afremmende werking heeft op heel wat geneesmiddelen, zoals bepaalde bètablokkers.

Appelsap

Pompelmoessap en sinaasappelsap zijn dus geen van beiden een goed idee. Appelsap dan? Neen! Want recent onderzoek heeft nu ook uitgewezen dat appelsap door remming van een ander transporteiweit, het OATP2B1 de absorptie van de bètablokker atenolol kan remmen, en niet zomaar een beetje. Bij onderzoek naar de plasmaconcentraties, bleek dat die bij het innemen van 1200 ml appelsap die nog maar 18 procent bedroegen en bij het drinken van 600 ml slechts 42 procent was in vergelijking met gewoon water.

PS bulletin; Vol. 29, nr. 1, januari 2013.

Bron: www.knack.be

Geplaatst: 2013-03-04

Top

Vroeger in elke thuisapotheek, nu gevaar voor gezondheid

Naast Motilium en Diane-35 nu ook Voltaren in opspraak.

Niet alle populaire, veel gebruikte medicijnen zijn zonder gevaar. Dat wordt steeds duidelijker, nu ook Voltaren onvermoede bijwerkingen blijkt te hebben. ‘Pas als een medicijn echt op de markt is, komen de bijwerkingen boven', zegt dokter Martine Van Hecke van Test-Aankoop. ‘Dit toont aan hoe belangrijk het is om jarenlang de bijwerkingen in het oog te houden.'

Een van de meest genomen ontstekingsremmers, Voltaren zou volgens een grote studie het risico op een hartaanval met 40 procent verhogen. Motilium – het populaire maagmedicijn van de reclames met de kwakende kikker – veroorzaakt hartritmestoornissen. In Frankrijk wordt de populaire acne-pil Diane-35 van de markt gehaald omdat vier mensen aan bijwerkingen gestorven zouden zijn. Wordt het tijd om onze hele medicijnkast in de vuilnisbak te gooien?

‘Mensen schrikken als zoiets in het nieuws komt, maar het hoort er spijtig genoeg bij', zegt dokter Martine Vanhecke, coördinator gezondheid bij Test-Aankoop. ‘Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen. Pas als de nadelen zwaarder wegen dan het genezende effect kan een geneesmiddel als ondeugdelijk worden gemerkt.'

Medicijnen worden uitvoerig getest, ook op veiligheid, maar elke test heeft zijn limieten, zegt Vanhecke. ‘Voor een medicijn op de markt komt, moet het uitgebreid getest worden om aan te tonen dat het veilig en doeltreffend is. Maar die studies worden enkel uitgevoerd bij een beperkt aantal personen, onder gecontroleerde omstandigheden .'

Vaak is dat een testgroep die relatief jong en gezond is. Geen zestigers of zeventigers met wat overgewicht, last van diabetes en bijvoorbeeld ook nog ademhalingsproblemen. ‘Pas wanneer een geneesmiddel eenmaal op de markt is en het door duizenden patiënten met verschillende aandoeningen wordt gebruikt, komen pas de bijwerkingen naar boven. Dit toont aan hoe belangrijk het is om – ook al is een medicijn al wat langer op de markt ­– het aantal bijwerkingen en het type bijwerkingen bij te houden.'

Want het is niet omdat een medicijn ooit geschikt was voor de markt, dat dat eeuwig zo blijft. In Frankrijk was er enkele maanden geleden veel te doen rond de klacht van twee eminente professoren. Volgens hen was de helft van alle medicijnen op de markt vandaag nutteloos en 5 procent zelfs ronduit gevaarlijk. ‘Het is vandaag veel moeilijker om een geneesmiddel van de markt te halen, dan het op de markt toe te laten', aldus Vanhecke. ‘Vandaag moet een medicijn enkel bewijzen dat het veilig is en dat het meer effect heeft dan een placebo, een neppil. Wij pleiten er al langer voor dat fabrikanten ook moeten aantonen dat ze effectief beter zijn dan de al bestaande standaardbehandeling.'

Geen snoepjes

Men geeft een geneesmiddel ook vaak heel lang het voordeel van de twijfel, vindt Vanhecke. ‘Ook al zijn er al ernstige vermoedens dat er schadelijke bijwerkingen, blijft men wachten. Schors het middel dan op zijn minst.'

Sinds vorig jaar heeft Europa elk land verplicht een plaats te hebben waar patiënten mogelijke bijwerkingen kunnen melden. Ook België heeft dat, op de site van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Tussen september en januari ontving dat meldpunt amper 45 klachten.

‘Maar dat lage aantal heeft vooral te maken met de beperkte promotie die er rond gemaakt is', vindt Vanhecke. ‘We moeten niet meteen panikeren, maar laat dit een les zijn: geneesmiddelen zijn geen snoepjes. Gebruik ze liefst zo min en zo kort mogelijk. En wie toch een onverwachte of onaangename bijwerking heeft, consulteert best dokter of apotheker en meldt zich bij het FAGG.'

Bron: www.nieuwsblad.be

Geplaatst: 2013-03-04

Top

Daarom is een buikje niet zo erg

Lopen, fitnessen, diëten... sommige dames doen er werkelijk alles aan om maar geen buikje te krijgen. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat een beetje extra vet net in je voordeel speelt.
Wetenschappers aan de universiteit van Wageningen hebben ontdekt dat vet, dat net onder het huidoppervlak ligt, een ontstekingsremmende werking heeft.
Uit een eerdere studie aan de Universiteit van Westminster in Londen blijkt bovendien dat de meeste mannen een vrouw met rondingen verkiezen, inclusief buikkussentje, boven een te magere dame met een wasbordje.
Maar er is ook goed nieuws voor vrouwen die toch willen afslanken. De Nederlandse vorsers beweren dat buikvet het makkelijkste vet is om kwijt te spelen.

Bron: www.nieuwsblad.be/

Geplaatst: 28/01/2013

Top

Antibiotica ligt onder vuur

Antibiotica kunnen levens redden. Maar als we er niet dringend zorgvuldiger mee omspringen, zijn ze binnenkort onbruikbaar. Waarom dan wel?
De eerste antibiotica kwamen op de markt in de jaren 1930 en ’40. Gaandeweg veranderden ze de wereld. Tal van voorheen dodelijke infectieziekten waren plots met een doosje pillen te behandelen. Bovendien werd het mogelijk om mensen te opereren of zelfs van een nieuw orgaan te voorzien zonder al te grote risico’s op levensgevaarlijke ontstekingen. Helaas dreigen we deze cruciale wapens in de strijd tegen ziekteverwekkende micro-organismen kwijt te raken: ze worden steeds minder efficiënt.
Dat zijn we niet gewoon van geneesmiddelen. Af en toe ontdekt men weleens een onwenselijke bijwerking die er dan toe leidt dat een vooralsnog verdienstelijk geneesmiddel uit de apotheken verdwijnt, maar over het algemeen zijn medicijnen die enkele decennia geleden hun werk deden vandaag nog even bruikbaar.

Lees verder: www.knack.be/nieuws/gezondheid/

Geplaatst: 2012-12-28

Top

 

Rillen van koorts is niet helemaal hetzelfde als rillen van de kou.

Maar wel bijna. Koorts onderdruk je trouwens beter niet. Want dan genees je trager en dat wil je niet in deze tijden van verkoudheden en druppende neuzen.

Wanneer je bibbert van de koude trekken spiervezeltjes overal in je lijf zeer snel en kort samen. Je staat er letterlijk van te trillen op je benen en zelfs met de beste wil van de wereld kan je deze reactie nauwelijks onderdrukken. Het gaat bij bibberen echter niet zozeer om de beweging, als wel om de warmte die de trillende spieren opleveren. Spieren zetten immers slechts een klein deel van de energie die ze verbruiken om in beweging. De rest van de energie gaat verloren als warmte. Behalve wanneer je het te koud hebt, want dan is die warmte heel welkom.

Thermostaat

Midden in het hoofd ongeveer aan het einde van de neusholte zit de hypothalamus, een kleine hersenstructuur, maar met een zeer belangrijke functie voor de overleving. Hij is immers betrokken bij de regeling van heel wat processen en functies, zoals de bloeddruk en hartslag, het honger- en dorstgevoel, het slaap-waaktritme, emoties, seksuele opwinding, de voortplanting enzovoort. De hypothalamus herbergt ook de thermostaat van het lichaam. Hij meet de temperatuur van het bloed en vergelijkt deze met de vooraf ingestelde lichaamstemperatuur die bij iedereen wat anders ligt. Bij sommige mensen is 35,4°Celsius een normale lichaamstemperatuur. Bij anderen kan dat 36,6°C zijn. Wanneer de temperatuur van het bloed boven of onder de persoonlijke grenswaarden voor te warm of te koud gaat, schiet de hypothalamus in actie. Hij zendt signalen uit waardoor je gaat zweten of bibberen. Maar niet alleen dat, de ongeschikte temperatuur maakt je ook onrustig zodat je op zoek gaat naar een meer comfortabele situatie. Je zoekt de koelte van een lommerrijke boom op of de behaaglijke warmte van een vuur.

Koorts werkt met een trukendoos

Wanneer je bij een infectie koorts ontwikkelt, schiet er een reeks van mechanismen in actie. Aan de basis van dit alles liggen de afweercellen die de ziektekiemen vernietigen. Zij scheiden signaalstoffen af waardoor het lichaam koortsverwekkende stoffen of pyrogenen gaat produceren. Die signaleren de hypothalamus om de thermostaat wat hoger te draaien tot op koortstemperatuur. Van zodra de thermostaat hoger ingesteld is, lijkt de lichaamstemperatuur plots te koud. Zelfs wanneer je lekker warm ingeduffeld bent, lijken er van het ene moment op het andere polaire winden op je in te beuken en schiet je verwarmingssysteem in actie. Je begint te rillen en je temperatuur schiet omhoog. Eens hun lichaam de koortstemperatuur bereikt heeft, voelen veel mensen zich behoorlijk oké. Ze voelen zich wel wat warm en ziek, maar hebben niet echt last van de verhoogde temperatuur. Van de temperatuur heb je maar last wanneer hij te laag of te hoog is.

Dat laatste doet zich voor van zodra je lichaam de infectie begint te overwinnen en het vernietigingswerk van de afweercellen afneemt. Vanaf dan daalt ook de productie van de koortsverwekkende pyrogenen en schakelt de hypothalamus de alarmfase uit. Dit is typisch het moment waarop je het plots veel te warm krijgt, flink aan het zweten gaat en je niets meer op of om je lijf kunt verdagen. Alle dekens moeten weg, tot je weer afgekoeld bent.

Koorts heeft dus niets te maken met de omgevingstemperatuur. Wel met de strijd van je afweercellen tegen ongewenste bacteriën en virussen.

Koorts bestrijd je best niet

Koorts heeft verschillende voordelen in de strijd tegen een infectie. Het jaagt het immuunstelsel en vooral de witte bloedcellen op waardoor ze zich plots jachtiger gaan verplaatsen, voortplanten en ziektekiemen oppeuzelen. Voor de ziektekiemen draait de temperatuursverhoging minder goed uit. Hun activiteiten en ritme van voortplanting nemen af. Bij een infectie is het nooit goed om de temperatuursverhoging te onderdrukken, want daarmee schakel je ook de positieve effecten er van uit. Je moet er wel altijd voor zorgen dat mensen met koorts hun overtollige warmte kwijt kunnen raken, bijvoorbeeld door te zweten.

Veel mensen denken dat je zal sterven wanneer de koorts te hoog oploopt. Dat is niet het geval. De koorts stijgt naar een bepaalde hoogte en blijft daarna stabiel. Bij een fatale afloop van een ernstige infectie is de hoge temperatuur niet de oorzaak van het overlijden, maar wel de infectie die sterker was dan de verdedigingsmechanismen van het lichaam.

Uitzweten is dus een uitstekend idee wanneer je een griepje of verkoudheid je velt.

Jan Etienne, Bodytalk

www.knack.be/nieuws/gezondheid

Top

Geplaatst: 2012-12-24 

Pompelmoessap kan in sommige gevallen gevaarlijk zijn in combinatie met bepaalde geneesmiddelen

Er zit een stof in die de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloedt. Dokters en apothekers weten dat en meestal waarschuwen ze hun patiënten, maar sommige van die middelen zijn zonder voorschrift verkrijgbaar op het internet en dan krijg je die waarschuwing niet.

Bron: www.nieuwsblad.b

Geplaatst: 7/12/2012

Top

"Ieder mens draagt 1 kilogram bacteriën mee"

"Ieder mens zit vol bacteriën, vooral in de darmen maar ook op de huid. Gemiddeld 1 kilo van ons lichaamsgewicht bestaat uit bacteriën", beweert de Nederlandse hoogleraar microbiologie en infectiepreventie Jan Kluytmans. "De meeste bacteriën kunnen geen kwaad, maar sommige bacteriën kunnen gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke weerstand, zoals ouderen of ernstig zieken''.

In ziekenhuizen is het daarom zaak om extra alert te zijn op besmettingen met resistente bacteriën. Dat zijn bacteriën die niet meer reageren op antibiotica en daardoor moeilijk te bestrijden zijn.

"Je kan niet voorkomen dat mensen die een bacterie bij zich dragen in een ziekenhuis binnenkomen. Wat je wel moet proberen te vermijden is dat ze er ziek van worden of anderen mee besmetten. Daarom is het belangrijk dat je risicogroepen test om uit te zoeken of ze een ziekenhuisbacterie bij zich dragen. Varkenshouders worden standaard getest als ze binnenkomen in het ziekenhuis, maar ook mensen die recent in een buitenlands ziekenhuis geweest zijn'', legt Kluytmans uit.

Lang niet iedereen die het ziekenhuis in komt wordt getest. Daardoor kan iemand die een ziekenhuisbacterie met zich meedraagt weleens gemist worden. "Wanneer de besmetting dan vastgesteld wordt, moet meteen een contactonderzoek gedaan worden om te kijken of de patiënt anderen besmet heeft".

Bron: www.demorgen.be

Geplaatst: 19/11/2012

Top

Zithouding minder belangrijk voor rugklachten dan onze genen

Heel wat mensen kampen met hevige lage rugpijn veroorzaakt door slijtage aan tussenwervelschijven. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het lot van onze ruggengraat in grote mate bepaald wordt door onze genen en niet zozeer door onze levensstijl, hoewel een goede lichaams- en zithouding uiteraard hun steentje kunnen bijdragen.

Lees het ganse artikel op www.demorgen.be

Geplaatst: 26/09/2012

Top

Beter handen drogen met papier dan met lucht

Het risico op besmetting is bij handdroogmachines beduidend hoger dan bij papieren droogdoekjes. Heerlijk, die drogers waar je gewoon je natte handen onder steekt. Geen vochtige, vieze handdoekjes meer, geen papieren blaadjes die zo dun zijn dat je er meteen een gat in steekt. En ook veel hygiënischer… zo laten we ons toch vertellen. Wel, vergeet het! Het risico op besmetting is bij handdroogmachines beduidend hoger dan bij papieren droogdoekjes.

Het zijn Australische onderzoekers die de handen letterlijk uit de mouwen hebben gestoken en de vele handendroogmethoden onder de loep hebben genomen. Ze baseerden zich op 12 studies overal ter wereld die een onderzoek hadden beschreven over de beste manier om handen na het wassen droog te krijgen. Ze vergeleken papieren handdoekjes, warme luchtblazers en zogenaamde jet-luchtdrogers. Dat zijn droogtoestellen die een gerichte hogedrukstraal van onverwarmde lucht uitblazen. Droogwrijven met handdoeken uit textiel werd niet bekeken aangezien iedereen het erover eens is dat die manier van drogen niet alleen onhygiënisch maar ook weinig doeltreffend is.

De onderzoekers bestudeerden de doeltreffendheid van het drogen, de snelheid van het droogproces, de mate waarin bacteriën werden verwijderd en het risico op kruisbesmetting. De papieren versies zijn weliswaar beduidend duurder en iets minder milieuvriendelijk, maar ze hebben het laagste risico op bacteriële en virale besmetting. Papieren doekjes zijn bovendien huidvriendelijker, maar ze zijn ook stil… De proefpersonen gaven immers aan dat het hoge aantal decibels dat droogtoestellen veroorzaken (zowat 94 decibel) als erg onaangenaam worden ervaren.

De wetenschappers zijn er dan ook van overtuigd dat er, zeker in de gezondheidszorg, moet gekozen worden voor papieren droogservetten om de handen af te drogen. Voorwaarde is wel dat de handen goed en zorgvuldig worden afgedroogd aangezien bacteriën veel gemakkelijker worden overgedragen door natte en vochtige handen dan via gedroogde handen.

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1391 (Désirée De Poot)

Geplaatst: 22/09/2012

Top

Bacteriedoder triclosan doet mogelijk meer kwaad dan goed

De bacteriedodende en schimmelwerende stof triclosan zou volgens een nieuwe studie misschien meer kwaad dan goed kunnen doen. De stof is aanwezig in hygiëneproducten zoals vloeibare zeep, tandpasta en deodorant. De stof is niet alleen een mogelijke hormonenontregelaar. Ze lijkt ook de spierfunctie te veranderen en in het bijzonder de hartspier, stelden Amerikaanse wetenschappers op basis van proeven met muizen en visjes vast.

Toxicoloog Isaac Pessah van de Universiteit van Californië en collega's stelden muizen aan hoeveelheden triclosan bloot die gelijkaardig zijn aan degene waarmee de mens in zijn dagelijks leven te maken krijgt. De muisspieren contracteerden moeilijker, zo bleek. 'Wij waren verrast door de omvang van de wijziging van de spierfunctie in zeer verschillende organen, én in de hartspier en andere spieren', voegde Bruce Hammock daaraan toe. Volgens de studie heeft triclosan een 'werkelijk spectaculair' decontracterend effect op de spierfunctie bij muizen. Bij ellerlingen verminderde de zwemcapaciteit gevoelig na zeven dagen blootstelling aan de bacteriedoder. De onderzoekers waarschuwen dat de stof bij patiënten met hartkwalen een beduidend effect kan hebben.

Bron: www.standaard.be

Geplaatst: 24/08/2012

Top

De nadelen van vitaminen - Inname van vitamine D moet gepaard gaan met inname van extra calcium.

Vitamine D is een stof die een lichaam nodig heeft, omdat ze betrokken is bij tal van fysiologische processen, zoals het sturen van de concentraties van bepaalde hormonen en het beïnvloeden van facetten van het immuunsysteem.

Maar vitamine D speelt ook een rol in het organiseren van het calciumhuishouden, en als een lichaam te weinig calcium binnenkrijgt, zal de stof calcium uit de beenderen gaan halen, waardoor die verzwakt worden, in plaats van versterkt.

Endocrinologe Geert Carmeliet van de Katholieke Universiteit Leuven meldt met haar collega’s in de Journal of Clinical Investigation, op basis van experimenten met muizen, dat in normale omstandigheden vitamine D nodig is voor een efficiënte opname van calcium in de darm, waarna het in botten wordt opgeslagen, zodat die steviger worden. Maar bij een te laag calciumgehalte houdt vitamine D de calciumconcentratie in het bloed op peil door de voorraad in botten aan te spreken.

Als er dus niet over wordt gewaakt om bij opname van vitamine D ook voldoende calcium in te nemen, verhoogt het risico op beenbreuken. Zuivelproducten zijn een geschikte bron van calcium.

(DD) Bron: www.knack.be

Geplaatst: 11/06/2012

Top

Vitaminesupplementen: alleen bij vitaminetekorten

Het heeft weinig zin, het kan zelfs schadelijk zijn, om vitaminesupplementen en extra mineralen zoals ijzer of koper te slikken, als u ze niet echt nodig hebt. Dat blijkt uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Internal Medicine.

De onderzoekers bestudeerden het vitamine- en mineralengebruik van 38.000 vrouwen van gemiddeld 61 jaar over een periode van 20 jaar. Daaruit bleek dat vrouwen die supplementen namen niet gezonder waren maar integendeel meer kans hadden om vroegtijdig te overlijden. De vrouwen die extra ijzertabletten slikten, verhoogden de kans dat ze vroeger zouden overlijden met bijna 4% procent. Hoe hoger de dosis ijzer was, hoe hoger ook de kans op vroegtijdig overlijden.
Voor andere supplementen lag het sterfterisico in vergelijking met vrouwen die geen supplementen namen ook hoger:
- multivitamines: + 2,4%
- vitamine B6: + 4,1%
- foliumzuur: + 5,9%
- magnesium: + 3,6%
- zink: + 3%
- koper: + 18%
Enkel calciumsupplementen bleken de kans op sterfte te verkleinen (- 3,8%).

De wetenschappers benadrukken dat het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen dat enkel de vitamines verantwoordelijk waren voor dat verhoogd sterfterisico. Ook de gezondheidssituatie van de vrouwen kan meegespeeld hebben. Toch zeggen ze dat hun resultaten erop wijzen dat het zomaar slikken van supplementen onverstandig is. Alleen als er een medische reden voor is, met name een vitamine- of mineralentekort, zijn supplementen verantwoord.

Archives of Internal Medicine, 2011; 171 (18): 1625 DOI: 10.1001/archinternmed.2011.445 

Archives of Internal Medicine, 2011; 171 (18): 1633 DOI: 10.1001/archinternmed.2011.459

Bron: www.nieuwsblad.be

Geplaatst: 21/11/2011

Top

Het omgekeerde van het placebo effect: het nocebo effect

In deze rubriek verscheen reeds een stukje "Wist u dat het Latijnse woord 'placebo' betekent 'ik zal behagen'?"
Nu vond ik hierbij aansluitend volgend artikel.

Het omgekeerde van een placebo effect is het nocebo effect. Waar placebo betekent 'Ik zal behagen' betekent nocebo 'Ik zal schaden'. Een voorbeeld hiervan is het fenomeen dat mensen ernstige bijwerkingen ervaren, wanneer ze al voor het innemen van de medicatie verwachten dat het geneesmiddel die bijwerkingen zal hebben. Bijsluiters die zonder enige toelichting alle bijwerkingen opsommen, kunnen dit effect veroorzaken. Ook de omgeving van de patiënt kan bijdragen aan het nocebo effect. Zijn mensen in de omgeving negatief over een medicijn, dan heeft dit ook een negatief effect op de werking. Wanneer een arts zegt dat een geneesmiddel zal werken, dan is de kans groter dat het geneesmiddel aanslaat dan wanneer hij zegt dat een geneesmiddel misschien zal helpen.

Het nocebo effect is minstens zo groot als het placebo effect, maar het is het vergeten broertje van de beruchte placebo.

Bron: Uittreksel uit 'In beweging', september 2011 'Artikel over HET PLACEBO EFFECT.

Geplaatst: 17/09/2011

Top

 

 

De vitamine D-dip tijdens de winter

Als het zonlicht in de zomer op onze huid schijnt, maken enzymen in de huid gebruik van het UV-licht van de zon om vitamine D aan te maken. Vitamine D kunnen we ook uit onze voeding halen, maar het grootste deel moeten we van de zon hebben.
Tijdens de winter staat de zon te laag en verdwijnt het grootste deel van het UV-licht in de atmosfeer. De huid kan dan geen vitamine D aanmaken.
Tijdens de winter worden we ook gemakkelijker ziek. Toeval of ligt dat enkel aan de winterse koude?

Nee, het lijkt erop dat de vitamine D-daling er alles mee te maken heeft. Ook op andere plaatsen krijgen mensen griep tijdens het winterseizoen, ook al wordt het daar niet echt koud. Enkel in tropische gebieden - waar mensen gedurende heel het jaar vitamine D uit de zon 'scheppen' - bestaat er geen seizoensgebonden griepepidemie zoals bij ons.

Bronnen: Juzeniene A, Ma LW et al. The seasonality of pandemic and non-pandemic influenzas: the roles of solar radiation and vitamin D. Int J Infect Dis. 2010 Oct 28. (http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(10)02497-5/abstract  )

Uit: www.abcgezondheid.be  

Geplaatst: 17/09/2011

Top

Kruiden missen vaak goede bijsluiter

Geneeskrachtige kruidenpreparaten die zonder voorschrift verkocht mogen worden, zijn minder onschuldig dan gedacht.

Natuurgeneesmiddelen kunnen de werking van bepaalde medicijnen tenietdoen of allergische reacties veroorzaken. Dat schrijven Britse onderzoekers van de universiteit van Leeds in het medische wetenschappelijke blad BMC Medicine.
De wetenschappers onderzochten 68 verschillende formuleringen van vijf veel verkochte plantenpreparaten. Zij concluderen dat driekwart daarvan noch op de verpakking noch in de bijsluiter iets zegt over mogelijke bijwerkingen. En die kunnen ernstig zijn, schrijven de Britten.
Sint-janskruid kan de werking van de anticonceptiepil beïnvloeden, en ook een reactie aangaan met bloedverdunnende medicijnen als warfarine. Aziatische ginseng is niet geschikt voor diabetici, en ginkgo- en echinacea-preparaten kunnen allergische reacties veroorzaken. Knoflookpreparaten kunnen gevaarlijk zijn voor sommige mensen omdat zij het bloed verdunnen en de werking van hiv-remmers beïnvloeden.
Slechts drie van de onderzochte producten waren voorzien van adequate waarschuwingen.

 

De strengere regelgeving rond natuurgeneesmiddelen die de Europese Unie in april invoerde, is volgens de onderzoekers slechts gedeeltelijk effectief. Van de onderzochte officieel toegelaten sint-janskruidpreparaten bood 85 procent volledige informatie over de mogelijke bijwerkingen.

Ook is er nog een grote voorraad oude middelen in de winkels, die zonder waarschuwingen mag worden verkocht. Ginseng, ginkgo en knoflook vallen sowieso buiten de vergunningplicht inclusief bijsluiterregels, zolang de fabrikanten geen medicinale werking claimen.

Bron: www.standaard.be , 7/09/2011

Top

Het verschil tussen homeopathie en fytotherapie

Hoewel ze allebei met plantenextracten werken, bestaat er een hemelsbreed verschil tussen homeopathie en fytotherapie.
Fytotherapie verschilt in essentie niet veel van farmacotherapie (farmaceutische geneesmiddelen). Vele geneesmiddelen zijn immers afgeleid uit planten. Farmacotherapie zuivert en gebruikt echter één stofje uit de plant, terwijl fytotherapie in de geneeskracht van de volledige plant gelooft. In een plant zijn immers meerder actieve stoffen aanwezig. Volgens de fytotherapie hebben die stoffen een synergetische werking, d.w.z. ze versterken elkaars geneeskracht.

Homeopathie gebruikt verdunningen van plantenextracten totdat er geen enkel stofje meer aanwezig is in de oplossing. Volgens aanhangers van de homeopathie laten de oorspronkelijke stoffen informatie achter in de verdunningen. Homeopaten spreken ook over het geheugen van water: het water onthoudt de geneeskracht van de oorspronkelijke stoffen. De informatie zit vervat in de energie van het water en wordt doorgegeven aan zieke cellen.
Homeopathie werkt bovendien volgens het “Similia” principe, d.w.z.. “de ziekte met de ziekte bestrijden”.

Bron: www.abcgezondheid.be, 7/09/2011

Top

Patiënt negeert bijsluiter

Vier op de tien patiënten lezen de bijsluiter bij het eerste gebruik van een geneesmiddel niet. De zes op de tien die het wél doen, lezen de bijsluiter erg selectief: vooral de posologie en de bijwerkingen kunnen op hun aandacht rekenen.
Dat blijkt toch uit een onderzoek van het adviesbureua aMACE, dat, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, het leesgedrag van patiënten onder de loep heeft genomen. Meer dan 800 patiënten van diverse leeftijden en opleidingsniveaus werden bevraagd over de manier waarop ze met bijsluiters omgaan.
Ouderen (+65 jaar) lezen zeer gepolariseerd: ofwel lezen ze de bijsluiter helemaal ofwel lezen ze hem niet. De patiënt over het algemeen is weinig geïnteresseerd in de gezondheidswaarschuwingen. Nochtans is het net een bewuste politiek om die op de bijsluiter nog voor de posologie te zetten. Patiënten kijken er echter overheen.

Mannen
Het onderzoek bevestigt ook een van de meest hardnekkige vooroordelen: mannen zijn minder geïnteresseerd in hun gezondheid en doen ook minder moeite om zich te informeren. Zo is het ook: de bijsluiters worden al weinig gelezen, maar als ze gelezen worden, dan zijn het vrouwen die het voortouw nemen.
“Misschien moeten we in de toekomst meer gaan kijken naar IT-gadgets om zo de interesse van mannen op te wekken”, oppert professor Lies Leemans die het onderzoek uitvoerde. Een bijzondere doelgroep die moet gesensibiliseerd worden, zijn de laaggeschoolden.

Kleine lettertjes
Weinig patiënten weten ook dat alle bijsluiters op de site van het FAGG kunnen geraadpleegd worden. Van de 800 bevraagden ging bijna de helft wel op internet op zoek naar gezondheidsinformatie, maar slechts 52 daarvan surften ook naar de site van het FAGG.
In tegenstelling tot wat voor de hand ligt, zijn het niet de kleine lettertjes van de bijsluiter die de patiënt ontmoedigen. Als hen werd gevraagd waarom ze de bijsluiter niet lezen, dan gaven ze als antwoord dat hun arts en hun apotheker eigenlijk alles al hadden uitgelegd.

Bron: Désirée De Poot, maandag 18 juli 2011, knack.rnews.be

Top

Ken je de betekenis van de 'Code gerechtigde' op je klever van de mutualiteit

De Code Gerechtigde 1 en de Code Gerechtigde 2 omschrijven de rechten en de hoedanigheid die iemand heeft in de ziekteverzekering. Deze codes waarborgen een juiste terugbetaling. Zo geeft een code die eindigt op een 1 (bv. 111/111 of 131/131) recht op de verhoogde tegemoetkoming. De andere cijfers hebben vooral waarde voor statistische doeleinden. Zo geeft het eerste cijfer aan of iemand zelfstandige is of niet (411/461 of 431/461) en geeft het tweede cijfer aan of iemand bijvoorbeeld gepensioneerd is.
De code zelf bestaat uit twee getallen van drie cijfers gescheiden door een schuine streep. Enkel het eerste getal is belangrijk. Het tweede getal verschilt soms van het eerste, maar de betekenis achter de code is dezelfde. Je vindt die code terug op de klevers van je ziekenfonds. Ook in de chip van de SIS-kaart is die code weggeschreven.

Wil u weten wat uw code gerechtigde betekent?
U vindt ze hieronder op een rijtje:

   • 100 / XXX - Gerechtigde op basis van zijn inschrijving in het Rijksregister
   • 101 / XXX - Gerechtigde Rijksregister met verhoogde tegmoetkoming
   • 111 / XXX - Actieve algemene regeling met verhoogde tegemoetkoming
   • 120 / XXX - Invalide of mindervalide algemene regeling
   • 121 / XXX - Invalide of mindervalide algemene regeling met verhoogde tegemoetkoming
   • 130 / XXX - Gepensioneerde algemene regeling
   • 131 / XXX - Gepensioneerde algemene regeling met verhoogde tegemoetkoming
   • 140 / XXX - Weduwnaar (weduwe) algemene regeling
   • 141 / XXX - Weduwnaar (weduwe) algemene regeling met verhoogde tegemoetkoming
   • 150 / XXX - Wees algemene regeling
   • 151 / XXX - Wees algemene regeling met verhoogde tegemoetkoming
   • 410 / XXX - Actieve, regeling voor de zelfstandigen
   • 411 / XXX - Actieve, regeling voor de zelfstandigen met verhoogde tegemoetkoming
   • 420 / XXX - Invalide en mindervalide, regeling voor de zelfstandigen
   • 421 / XXX - Invalide en mindervalide, regeling voor de zelfstandigen met verhoogde tegemoetkoming
   • 430 / XXX - Gepensioneerde, regeling voor de zelfstandigen
   • 431 / XXX - Gepensioneerde, regeling voor de zelfstandigen met verhoogde tegemoetkoming
   • 440 / XXX - Weduwnaar (weduwe), regeling voor de zelfstandigen
   • 441 / XXX - Weduwnaar (weduwe), regeling voor de zelfstandigen, met verhoogde tegemoetkoming
   • 450 / XXX - Wees, regeling voor de zelfstandigen
   • 451 / XXX - Wees, regeling voor de zelfstandigen, met verhoogde tegemoetkoming
   • 470 / XXX - Lid van een kloostergemeenschap
   • 471 / XXX - Lid van een kloostergemeenschap, met verhoogde tegemoetkoming

 

Geplaatst: 25/06/2011

Top

Nieuwe techniek vernietigt bacteriën verkoudheid

Wetenschappers hebben ontdekt dat door zilveren nanodeeltjes aan goedaardige bacteriën te hechten, virussen kunnen vernietigd worden. De techniek werd getest tegen het norovirus en kan volgens de onderzoekers gebruikt worden om griep en verkoudheid te bestrijden.
Neusspray of zeep
Professor microbiologie Willy Verstraete (UGent) heeft de bevindingen vorige week voorgesteld op een bijeenkomst van de Society for Applied Microbiology in Londen, meldt de Sunday Telegraph. Volgens professor Verstraete kunnen de bacteriën aangewend worden in een neusspray of handzeep om het verspreiden van virussen tegen te gaan.
Niet vrij in lichaam
De bacteriën, Lactobacillus fermentum, worden gebruikt in yoghurt en probiotica voor een betere spijsvertering. "Omdat er vragen zijn over de gevolgen van zulke kleine deeltjes zilver voor de gezondheid, hebben we de nanodeeltjes aan de oppervlakte van de bacterie gehecht. Dat betekent dat de zilverdeeltjes, hoewel ze klein blijven, zich niet vrij in het lichaam kunnen verspreiden", zei Verstraete aan de Sunday Telegraph.
Griep en verkoudheid
De techniek werd succesvol getest tegen het norovirus, dat diarree veroorzaakt. Volgens de onderzoekers kan de techniek gebruikt worden tegen de virussen die verantwoordelijk zijn voor onder meer griep en verkoudheid. Professor Verstraete werkt met farmabedrijven Janssen en Johnson and Johnson aan het ontwikkelen van de technologie om andere virussen te bestrijden. (belga/ep)

Bron: www.demorgen.be/  

Geplaatst: 14/03/2011

Top

Wat doe je met schaafwonden?

Heb je een schaafwonde opgelopen en weet je niet goed hoe je ze moet behandelen? Met deze tips ben je er snel van af.
Dek je wonde af met een verband. Zo houd je de wonde vochtig, waardoor ze sneller zal helen.
Wondvocht bevat onder meer groeihormonen die de cellen in de wondranden en -bodem stimuleren om zich sneller te vermenigvuldigen en naar elkaar toe te groeien.
Wonden die niet afgedekt worden, drogen uit en krijgen een korst. Die taaie korst hindert de verplaatsing van de nieuwe huidcellen en andere genezingsprocessen.
Let ook op welk verband en welke zalf of crème je gebruikt. Kies voor een ontsmettend product op basis van jodium, zilver of zink. Dat is actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen.

Door: De redactie - 28-01-2011 - van http://gezondheidsnet.rnews.be

Top

Bacteriën zijn goed voor de huid

Veel mensen huiveren automatisch bij de gedachte dat ze vol bacteriën zitten. Nochtans zijn die bacteriën in sommige gevallen uitermate nuttig.
We zouden niet in leven kunnen blijven zonder de activiteiten van grote hoeveelheden darmbacteriën.
Het vakblad Nature Medicine zegt nu dat ook onze huid profiteert van de aanwezigheid van een massa bacteriën. Ze spelen er een cruciale rol in het bestrijden van infecties door ongewenste familiegenoten.

De belangrijkste huidbacteriën behoren tot de stafylokokken. Ze zijn gewoonlijk onschadelijk, tenzij ze in een wonde terechtkomen, waar ze kunnen gaan woekeren. Maar ze bevatten ook een molecule die nuttig kan zijn in het voorkomen van zware huidinfecties.
Het zuur voorkomt dat huidcellen een stof afscheiden die kan leiden tot permanente ontsteking. Ontsteking is een manier van het lichaam om erger te voorkomen, maar een permanente ontsteking moet worden vermeden. Op het niveau van de huid kan ze uitmonden in psoriasis bijvoorbeeld.

Het onderzoek wijst ook uit dat antibacteriële zepen niet in alle omstandigheden helpen in het voorkomen van een infectie. Als ze de verkeerde microben uitschakelen, kunnen ze een probleem zelfs verergeren.

Door: Liselotte Ampe - 08-04-2010

Bron: www.gezondheidsnet.rnews.be/

Top

Is verdoving gevaarlijk?

Je hoort wel vaker dat mensen bang zijn voor de verdoving bij een operatie. Is die verdoving echt gevaarlijk?
De kans dat je niet meer ontwaakt uit een algemene anesthesie is niet onbestaande, maar ze is klein. “Een menselijke fout is altijd mogelijk”, zegt professor anesthesiologie Eugène Vandermeersch van het UZ Leuven.
"De combinatie van nieuwigheden in de anesthesie en chirurgie brengen nieuwe uitdagingen en soms onverwachte complicaties. Toch bedraagt de overlijdenskans slechts 1 op de 200.000 tot 400.000.”

En hoe groot is de kans dat je wakker wordt tijdens een operatie? Ook die is erg klein: 1 op de 50.000 tot 100.000. “Daarbij ook nog pijn voelen, is nog zeldzamer”, aldus professor Vandermeersch.
Zo’n onvoldoende diepe slaap met flarden van bewustzijn kan het gevolg zijn van een menselijke fout, maar meestal gaat het om situaties waarin men de anesthesie bewust minimaal houdt om het lichaam niet nog meer te belasten. Dat kan gebeuren bij heel dringende levensreddende operaties, bijvoorbeeld na een zwaar ongeval of bij een onverwachte keizersnede.

Bron: www.gezondheidsnet.be

Top

Onderdrukt marihuana het immuunsysteem?

Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat marihuana de productie van cellen die het immuunsysteem in bedwang moeten houden, verhoogt. De bekende drug zorgt er zo voor dat het immuunsysteem sterk verzwakt. De studie verklaart waarom gebruikers van marihuana een veel grotere kans lopen op infecties en bepaalde vormen van kanker.
De onderzoekers gaven muizen een aantal componenten die ook in marihuana zitten en vergeleken de dieren daarna met muizen die geen drugs in hun bloed hadden. Ze ontdekten dat de laatstgenoemde groep veel minder cellen aanmaakte die het immuunsysteem onderdrukken.

Het immuunsysteem bestaat uit heel veel cellen die het lichaam beschermen. Ze gaan zo infecties en kanker tegen. Maar er zijn ook cellen die het immuunsysteem tegen zichzelf beschermen en het zo af en toe afremmen. Deze cellen nemen door marihuanagebruik sterk toe en verzwakken zo het immuunsysteem. Daardoor ontstaan gemakkelijker infecties en tumoren.
Het onderzoek heeft echter twee kanten: een minder sterk immuunsysteem kan namelijk ook goed zijn. Mensen met artritis, multiple sclerose, lupus en hepatitis hebben te maken met een overactief immuunsysteem en kunnen gebaat zijn bij wat extra onderdrukkende cellen. In hun geval zouden bepaalde componenten van marihuana als medicijn kunnen worden gebruikt.

Origineel artikel: How Marijuana Suppresses The Immune System www.livescience.com/
 The study is published in the December issue of the European Journal of Immunology.

Bron: Caroline Hoek www.scientias.nl  

Geplaatst: 18/1/2011

Top

Verhogen calciumsupplementen het risico op hartinfarct

Calciumsupplementen is een van de weinige voedingssupplementen die artsen wel voorschrijven, onder andere tegen osteoporose. De universiteiten van Auckland (Nieuw-Zeeland) en Aberdeen (UK) vonden echter een positief verband tussen het nemen van calciumsupplementen en het krijgen van een hartinfarct. Calciumsupplementen zonder vitamine D zouden het risico verhogen met 27%.
Calcium speelt immers een rol in aderverkalking waar het gaat 'neerslaan' in de bloedvatwanden. Bij nierpatiënten die calcium niet meer voldoende kunnen uitscheiden, treedt een versnelde verkalking op.
Calciumsupplementen helpen (logischerwijze) tegen botontkalking of osteoporose; een tekort aan calcium is zelfs slecht voor de bloeddruk en de bloedvaten. Mogelijk verstoren supplementen de mineraalbalans in het lichaam (bijv. van magnesium), maar over de relatie tussen calcium en magnesium is niet veel geweten.

Bronnen: Mark J Bolland, Alison Avenell et al. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691, doi: 10.1136/bmj.c3691

Bron: www.abcgezondheid.be   29/12/2010

 


 

 

Calciumsupplementen: risico van myocardinfarct?

De mogelijkheid van een verhoogd risico van myocardinfarct door calciumsupplementen werd al in 2008 aangehaald [zie Folia juli 2008 ]. Ook een recente meta-analyse van gerandomiseerde studies over calciumsupplementen (zonder toevoeging van vitamine D) in het kader van osteoporose, toont een hogere incidentie van myocardinfarct in de calciumsupplementgroep dan in de placebogroep (relatief risico 1,31; 95% betrouwbaarheidsinterval 1,02 tot 1,67; mediane follow-up 3,6 jaar) [ Brit Med J 2010; 341: c3691 , met editoriaal Brit Med J : c3856 ]. Verder onderzoek is echter noodzakelijk vooraleer tot een conclusie te komen. Er zijn immers beperkingen bij de interpretatie van de resultaten: myocardinfarct was in geen van de geïncludeerde studies een primair eindpunt, en de gegevens over cardiovasculaire uitkomsten werden niet op een gestandaardiseerde manier verzameld.
Meerdere kritische lezersbrieven werden gepubliceerd [ Brit Med J 2010; 341: c4993 , Brit Med J : c4995 , Brit Med J : c4997-8 en Brit Med J : c5003 ].
De associatie van calcium met vitamine D werd tot op heden niet in verband gebracht met myocardinfarct.
Over het nut van calcium bij osteoporosepatiënten bestaat veel onduidelijkheid en discussie. Voorlopig blijft de aanbeveling dat calcium (1 à 1,2 g p.d.) in associatie met vitamine D (800 I.E. p.d.) te overwegen is bij personen met bewezen tekort en bij hoogbejaarden en ouderen die in een instelling verblijven, bij wie een tekort vrijwel onvermijdelijk is. Ook aan patiënten die osteoporosemedicatie gebruiken (bv. bisfosfonaten), moet steeds calcium en vitamine D worden gegeven.

Bron: www.bcfi.be/Folia/2010/F37N12I.cfm

 

Top

Wondverzorging: wat je wel en niet moet doen

Schaafwonden moet je zoveel mogelijk luchten. En een wond kun je het beste ontsmetten met alcohol. Waar of niet waar? 5 stellingen over wondbehandeling getoetst.

Een wond moet je ontsmetten met alcohol of waterstofperoxide
Niet waar: Een wond reinigen met waterstofperoxide of alcohol kan het wondweefsel zelfs beschadigen en het herstel vertragen. Kleine wonden kun je het beste schoonmaken met koud stromend water en milde zeep. Spoel de wond tenminste vijf minuten om vuil, puin en bacteriën te verwijderen. Diepe, grote of bloedende wonden moeten door een professional behandelt worden.

Een wond moet je vochtig houden
Waar: Het vochtig houden van een verwonding bevordert een snel herstel en belet dat verband vast gaat plakken aan de wond. Houdt het wondgebied schoon en breng een dunne laag antibiotische zalf aan, om een infectie te voorkomen.

Schaafwonden moet je zoveel mogelijk laten luchten
Niet waar: Een pleister of verband belemmert wrijving tussen de wond en kleren, en voorkomt dat vuil en bacteriën het wondgebied binnendringen. Dit zorgt voor een snellere heling. Verklein de kans op een infectie, door de wond te reinigen voor je het gaasje aanbrengt. Bij wat diepere snijwonden, kun je, door een pleister iets op te rekken tijdens het aanbrengen, de wondranden mooi naar elkaar toe trekken waardoor je de bloedvaatjes dicht drukt. Maak je gebruik van een hechtpleister, brengt deze dan over de breedte van de snee aan, niet over de lengte.

Een pleister moet je langzaam van de wond verwijderen
Waar: Wanneer je te snel een pleister van een wond rukt, loop je het risico dat je het korstje meetrekt waardoor de wond weer opent. Trek daarom zachtjes, stukje voor stukje, de pleister van de wond. Als het voelt alsof het korstje vastzit aan de pleister, week het korstje dan even in warm water zodat de pleister loslaat. Trek de pleister geleidelijk met de haarrichting mee, daarmee voorkom je een pijnlijke ongewilde ontharing.

Boter of ijs op brandwondwonden werkt helend
Niet waar: Boter of ijs op brandwonden aanbrengen, helpt je geen steek verder en kan zelfs zorgen voor meer schade. Houd kleine brandwonden onder stromend koud water tot de pijn afneemt. Bescherm een verbrande huid, door het te bedekken met een vet zalfgaas en een steriele droge verbandlaag. Breng het gaas voorzichtig en losjes aan, zodat het niet aan het de verbrande huid gaat kleven.

Geplaatst : 4/12/2010

Bron: www.dokterdokter.nl

Top

Tomatensap is goed voor de botten

Met het ouder worden, worden ook onze botten brozer en lopen vooral vrouwen het risico op osteoporose. Twee glazen tomatensap per dag zou de kans op die aandoening kunnen afremmen.
Tomaten bevatten lycopeen. Lycopeen behoort tot de groep van de carotenoïden en staat bekend als een krachtig antioxidant. Eerdere studies toonden al aan dat lycopeen bescherming biedt tegen prostaatkanker en hartaandoeningen. En nu dus ook tegen broze botten.

Botafbraak
Voor hun onderzoek verzamelden wetenschappers van de Universiteit van Toronto in Canada, 60 vrouwen tussen 50 en 60 jaar. Gedurende één maand mochten zij geen tomaten of afgeleide producten eten. Bloedresultaten wezen na die periode op een verhoogde concentratie van N-telopeptide. Dit is een chemische stof in het lichaam die vrijkomt bij een versnelde botafbraak.

Lycopeen
Tijdens het tweede luik van het onderzoek dronk een groep vrouwen vier maanden lang dagelijks tomatensap (15 mg lycopeen), een tweede groep dronk een meer geconcentreerde vorm van tomatensap (35 mg lycopeen), een derde groep kreeg capsules met lycopeen, een vierde groep kreeg een placebo.

De N-telopeptide waarde lag een stuk lager bij de vrouwen die tomatensap dronken en capsules met lycopeen innamen. De vrouwen die het placebo hadden gekregen boekten geen vooruitgang.

De studie staat in het vakblad Journal Osteoporosis International

Bron: gezondheidsnet.rnews.be

Geplaatst: 26/11/2010

Top

"Rechtop zitten slecht voor de rug"

Rechtop zitten is niet de beste houding om bureauwerk te doen, zo blijkt uit een studie door Schotse en Canadese wetenschappers.
Met een nieuw soort MRI-scan, die de bewegingen van 22 vrijwilligers vastlegde, kon aangetoond worden dat rechtop zitten nodeloze belasting voor de rug met zich meebrengt.
Naast rechtop zitten is ook voorover gebogen zitten af te raden. Wat dan wel een goede zitpositie is? Achterover leunen, zo'n 135 graden om precies te zijn.

Foto BBC

Bron: www.gva.be

Top

Moet een recent litteken extra beschermd worden wanneer we van de zon genieten? En blijft dat zo of verandert dat na verloop van tijd?

Dat hangt af van de tijd tussen het verwijderen van de draadjes en de blootstelling aan de zon. Algemeen wordt aangenomen dat een wachttijd van drie tot vier maanden nodig is. Hoe recenter het litteken, hoe meer men het moet beschermen met kleding of een verband. Vanaf de tweede maand kunt u met blote buik zonnen op voorwaarde dat u een totaal beschermende zonnecrème gebruikt, dit wil zeggen met beschermingsfactor 50 of meer. U moet de crème dan elke twee uur insmeren, zelfs als u niet in het water gaat. De transpiratie zorgt er immers voor dat de crème minder gaat beschermen. Kies daarom voor een waterbestendige zonnecrème. Na drie tot vier maanden wordt zonnen minder problematisch, al speelt het huidtype nog wel een rol. Hoe lichter uw huid, hoe langer u moet oppassen. De pigmentvorming wordt bovendien bevorderd door de hormonen, let dus extra op als u de pil neemt. Overigens is het risico dat u loopt alleen van esthetische aard. De genezing van het litteken zelf zal er niet onder lijden. Een extra sterke verkleuring door de zon (hyperpigmentatie) kan maanden duren, zorg dus ook voor een goede bescherming van het gelaat en het decolleté.

Gwenaëlle Ansieau, Plus.be

Top

Wist u dat er 7 miljoen bacteriën op onze tandenborstels kunnen zitten?

Op een tandenborstel die al langer dan drie maanden wordt gebruikt zitten maar liefst zeven miljoen bacteriën. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek. Zowat 45 procent van onze noorderburen denkt dagelijks goed te doen door hun tanden te poetsen, maar eigenlijk verspreiden ze enkel ziekteverwekkers omdat hun tandenborstel al lang had vervangen moeten zijn. Heel wat mensen gebruiken dezelfde tandenborstel een jaar of langer. Opmerkelijk is wel dat zeventig procent van de Nederlanders denkt ziek te kunnen worden door het gebruik van een oude tandenborstel, maar vaak belandt die pas in de prullenmand als de haartjes niet meer mee willen. Er werden onder meer streptokokken, schimmels en sporen van de E.coli-bacterie aangetroffen op de oude tandenborstels. Die laatste komt voor in de darmen van zoogdieren. Tandartsen raden dan ook aan om om de drie maanden een nieuwe tandenborstel te kopen.

Bron: Het Belang van Limburg

Top

Mogen mensen met een verminderde werking van het immuunsysteem zomaar probiotica gebruiken?

Er zijn geen aanwijzingen dat aan de normale consumptie van probiotica door gezonde mensen risico’s zijn verbonden. Dit concludeert het bureau Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Er is evenmin reden om aan te nemen dat probiotica onveilig zijn voor gezonde ouderen, zwangere vrouwen en zuigelingen. Het bureau Risicobeoordeling adviseert wel om nog nader onderzoek te doen naar eventuele risico’s bij zwangere vrouwen en zuigelingen.
Mensen met een sterk verminderde werking van het immuunsysteem of ernstige darmziekten wordt aangeraden eerst hun behandelende arts te raadplegen voordat zij probiotica gebruiken.
Probiotica zijn bacteriestammen. Elke stam heeft bepaalde eigenschappen. Nieuwe inzichten geven aan dat de werking per stam kan verschillen. Daarom adviseert het bureau Risicobeoordeling dat er voor nieuw geïntroduceerde stammen een systematische veiligheidsbeoordeling moet komen conform de daarvoor bestaande verordeningen.

Top

Schaaf- en snijwonden: symptomen en mogelijke problemen

Hoe kan men vaststellen of een schaaf- en snijwond goed geneest? Het is zeer belangrijk om er voor te zorgen dat de wonde en de huid er rond steriel blijft. In dat geval is het infectierisico klein. Tekenen van een ontstekingsreactie zijn: vocht of etter, pijn, koorts, roodheid rond de wonde, opzwelling of een warmtegevoel rond de kwetsuur. Indien u een van deze symptomen vaststelt is het raadzaam een arts te raadplegen. Om te voorkomen dat de infectie zich verder zet is het meestal voldoende om een zalf of crème met antibiotica aan te brengen. Bij een aantal mensen genezen schaaf- en snijwonden veel trager. Denk hier vooral aan diabetici, mensen die medicijnen gebruiken die de huid uitdrogen en dunner maken (prednisone is daar een voorbeeld van, het is een corticosteroïde dat o.a. gebruikt wordt bij reumatoïde artritis), mannen en vrouwen die gebruik maken van warfarine (een product dat de bloedstolling vertraagt). Schaaf- en snijwonden genezen ook veel trager bij patiënten die chemotherapie krijgen en waarvan het immuunsysteem duidelijk is verzwakt door ondermeer het gebruik van immunosuppressieve medicatie.

Bron: www.abcgezondheid.be

Bewerking en geplaatst: Mia, 19 maart 2010

 

Top

Wat zijn bacteriën? Wat is een bacteriële infectie?

Wat zijn bacteriën?
Bacteriën zijn zeer kleine, onzichtbare micro-organismen (= microben, ziektekiemen), die slechts uit één enkele cel bestaan. Er zijn duizenden verschillende soorten bacteriën, waarvan maar een klein deel voor problemen kan zorgen.
Bacteriën bevinden zich overal in de natuur. Het is normaal dat er bacteriën in en op het lichaam leven. Ze komen voor op de huid, in de darmen, de mond, de geslachtsorganen en de slijmvliezen. Ze verspreiden zich o.a. door intermenselijk contact en contact met besmette (= geïnfecteerde), dieren, voedsel, water, afval en voorwerpen.
Bacteriën vermenigvuldigen zich door ongeslachtelijk celdeling. In de darm spelen de zogenaamde commensale bacteriën (= darmflora) een belangrijke rol bij de spijsvertering.
Dankzij het natuurlijke afweersysteem (= immuunsysteem) kunnen bacteriën normaal gesproken niet in het lichaam binnendringen of worden daar onschadelijk gemaakt.

Wat is een bacteriële infectie?
Een bacteriële infectie is een ontsteking die door bacteriën wordt veroorzaakt. Sommige bacteriën zorgen ervoor dat iemand ziek wordt. Deze ziekmakers zitten bijvoorbeeld in het eten, worden ingeademd of komen door een wondje het lichaam binnen. Ook zijn sommige soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen), zoals chlamydia en gonorroe, voorbeelden van bacteriële infecties.
Het hangt van het type bacterie af wat voor problemen er ontstaan. Toch zijn er wel enkele algemene klachten die bij een bacteriële infectie kunnen voorkomen, zoals koorts en opgezette lymfeklieren. Dit zijn namelijk aanwijzingen dat het afweersysteem bezig is om ziekmakers uit het lichaam te verwijderen. Het kan daarbij ook om een virus gaan. Bij een huidinfectie is de huid vaak rood en/of opgezet. Etter is een duidelijk teken dat er een bacteriële infectie is.
Bij mensen met een verminderde weerstand, zoals kanker-, suiker- en RA-patiënten, ontstaan sneller bacteriële infecties en de gevolgen kunnen ook groter zijn. Het afweersysteem van gezonde mensen kan bacteriën namelijk makkelijker de baas dan de verzwakte afweer van zieke mensen.
Tegen een bacteriële infectie krijgt u antibiotica. De arts moet eerst weten om welke bacteriën het gaat, omdat niet elk antibioticum werkt bij alle bacteriën. Vaak kan de arts aan de klachten al zien om welke het gaat, maar soms moeten de bacteriën op kweek gezet worden. Ze worden dan onderzocht in een laboratorium.

Andere vormen van infecties zijn virale infecties (door een virus), schimmelinfecties en parasitaire infecties (door parasieten).

www.kennisRing.nl
www.consuMed.nl
Bewerking: Mia, 16 februari 2010

Top

WAAROM EEN BIJSLUITER BIJ UW GENEESMIDDELEN?

Wettelijke verplichting

De wet verplicht de geneesmiddelenproducent schriftelijke informatie te geven over het geneesmiddel dat hij op de markt brengt. De bijsluiter geeft zowel aan de arts, de apotheker als aan de patiënt informatie over de werking, de nevenwerkingen en het juist gebruik van het geneesmiddel.

Rubrieken in de bijsluiter

De bijsluiter is onderverdeeld in vaste rubrieken. De volgorde kan verschillen.

Benaming: De benaming is de naam waaronder het geneesmiddel verkocht wordt.

Samenstelling: In dit onderdeel zijn de verschillende scheikundige producten opgesomd waaruit het geneesmiddel bestaat. De eerste producten vormen het eigenlijke geneesmiddel. De volgende producten zorgen voor de stevigheid of dienen als vulmiddel, maar hebben geen geneeskrachtige werking.

Vorm en verpakking: Geneesmiddelen bestaan in verschillende vormen, bv. tablet, bruistablet, inspuiting, zetpil, druppels, zalf. De rubriek ‘vorm en verpakking’ geeft aan onder welke vorm het geneesmiddel op de markt is en hoeveel er in een verpakking zit. De vorm wordt vermeld op de verpakking van het geneesmiddel.

Eigenschappen: In deze rubriek wordt beschreven wat het geneesmiddel in het lichaam doet.

Indicaties: Indicaties zijn de ziekten of ongemakken die door het geneesmiddel kunnen bestreden worden. Een geneesmiddel kan aangewezen zijn bij verschillende ziektebeelden. Een ernstige ziekte in het rijtje van indicaties betekent niet dat u daaraan lijdt.

Posologie of dosering: Hoeveel van het geneesmiddel mag ingenomen worden, leest u bij ‘posologie of dosering’. Vaak is de juiste hoeveelheid apart aangegeven voor kinderen en volwassenen. Ook de duur van inname en de maximale dosis per dag worden beschreven. Volg hierbij steeds het voorschrift van de arts. Hij/zij kan beslissen om een aangepaste dosis voor te schrijven.

Toedieningswijze: Deze rubriek is zeer belangrijk. Hij geeft weer op welke manier het geneesmiddel juist moet gebruikt worden: vóór, tijdens of na het eten bijvoorbeeld. Medicatie correct innemen is van belang voor de goede werking ervan. Voor het aanbrengen van zalf op een wonde, moet de huid gereinigd en ontsmet zijn.

Contra-indicaties: Contra-indicaties zijn de omstandigheden waarin het gebruik van het geneesmiddel schadelijk kan zijn en daarom vermeden moet worden.

Nevenwerkingen of ongewenste effecten: Elk geneesmiddel is bedoeld om bepaalde ziekten of symptomen te bestrijden. Onvermijdelijk zijn er ook ongewenste effecten. Alle mogelijke - meestal vervelende - gevolgen van het gebruiken van het geneesmiddel worden vermeld. Dit betekent niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk last zal hebben van deze problemen. Contacteer uw huisarts als dit wel het geval is.

Bijzondere voorzorgen: Bij een verhoogde kans op nevenwerkingen, kan u een aantal voorzorgen nemen. Raadpleeg uw arts. Iedere patiënt is immers anders.

Zwangerschap en lactatie: Meestal is het niet aan te raden geneesmiddelen in te nemen tijdens de zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding.

Interactie: Bij inname van meerdere geneesmiddelen tegelijk beïnvloeden deze verschillende producten elkaar: ze kunnen elkaar versterken of elkaars werking verminderen. Ook het drinken van alcohol of het eten van bepaalde voedingsstoffen kan de werking van een geneesmiddel beïnvloeden.

Besturen van voertuigen en gebruik van machines: Deze rubriek bevat meestal een waarschuwing voor een daling van de concentratie tijdens het gebruik van het geneesmiddel. Autorijden, machines en huishoudelijke toestellen gebruiken kan daardoor gevaarlijk zijn.

Overdosering: Bij elk geneesmiddel bestaat het gevaar een te grote hoeveelheid in te nemen. Welke symptomen er dan optreden en hoe u de gevolgen voor de gezondheid kan beperken, is vermeld bij ‘overdosering’. Contacteer het Antigifcentrum (070 245 245) vooraleer zelf iets te ondernemen.

Houdbaarheid of stabiliteit: In deze rubriek wordt gesproken over de vervaldatum. Meestal wordt verwezen naar de verpakking.

Bewaring: Naargelang het soort en de vorm wordt een geneesmiddel op kamertemperatuur, op een koele plaats of in de koelkast bewaard. De aanwijzingen hiervoor staan onder ‘bewaring’.

Adressen: Hier staat de naam en het adres van de producent en van de verdeler vermeld.

Geen bijsluiter

Een aantal geneesmiddelen wordt door de apotheker zelf gemaakt uit basisstoffen die hij in zijn apotheek heeft. Dit zijn magistrale bereidingen. Ze zijn meestal verpakt in een klein doosje met enkel een codenummer en een beknopte gebruiksaanwijzing erop. Vermits er geen bijsluiter geleverd wordt, is het belangrijk om voldoende informatie te vragen bij de dokter en de apotheker.

Vervaldatum

Op de verpakking van een geneesmiddel wordt aangegeven wanneer het werd gemaakt en tot hoe lang het houdbaar is.

LOT: geeft de datum aan waarop het geneesmiddel werd gemaakt. Eerst wordt het jaartal, nadien de maand en tenslotte de dag aangegeven. De maand wordt weergegeven met een letter. A = januari, B = februari, …

EXP: geeft aan wanneer het geneesmiddel vervalt. Een voorbeeld: dit staat op de verpakking: LOT 05 C 20; Exp. 1/5/2010. Het geneesmiddel werd gemaakt op 20 maart 2005 en vervalt op 1 mei 2010.

Bron: Uittreksel uit www.cm.be/nl/100/uwgezondheid/

 


 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

De Vice-Premier en Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, kondigde het maandag 11.01.2010 tijdens een persconferentie aan: het FAGG stelt nu op haar website de samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiters voor het publiek, van geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik, vergund en gecommercialiseerd in België, ter beschikking van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (voor mens of dier) en de patiënten. Deze documenten zijn nu vrij toegankelijk op haar website via de rubriek “Samenvattingen van de Kenmerken van het Product en Bijsluiters”

Geplaatst: 31 januari 2010

Top

ALLERGISCH VOOR GENEESMIDDELEN

Ons afweersysteem beschermt ons tegen ziektekiemen, maar slaat soms door. Normaal gesproken beschermt ons afweersysteem ons tegen allerlei lichaamsvreemde stoffen die mogelijk schadelijk zijn. We hebben ons afweersysteem hard nodig, omdat het ons verdedigt tegen bacteriën en virussen. Maar soms werkt dit afweersysteem anders dan we verwachten en probeert het ook niet ziekmakende elementen (bijvoorbeeld huisstofmijt, kleurstoffen en bestanddelen van pinda's en geneesmiddelen) op te ruimen. Tijdens zo'n opruimactie komt er een stofje in ons bloed: histamine.

Histamine leidt tot allergische reacties waaronder huiduitslag {galbulten/netelroos}, jeuk, verlaging van de bloeddruk, een loopneus, waterige ogen, zwelling en soms benauwdheid. Meestal treden deze klachten binnen enkele minuten na het contactmoment op, soms kan de reactie echter ook enkele uren of zelfs enkele dagen op zich laten wachten.

Allergie en intolerantie voor geneesmiddelen
Voordat iemand werkelijk allergisch is tegen een bepaalde stof, moet hij er al eerder mee in aanraking zijn geweest. Tussen het eerste contact en het optreden van de allergische reactie kunnen een paar dagen tot vele jaren verlopen. Het afweersysteem wordt namelijk bij de eerste blootstelling geprikkeld en is pas dan specifiek gevoelig voor die stof. Hernieuwd contact kan een allergische reactie opwekken. Door sommige stoffen wordt eenvoudiger een allergie opgewekt dan bij anderen. Soms kan het heel lang duren voordat een allergie ontstaat.

Ons afweersysteem kan een geneesmiddel bij hernieuwd contact snel identificeren, om vervolgens histamine vrij te maken en daarmee de allergische reactie op te starten. Maar er zijn ook bijwerkingen die op een allergische reactie lijken, maar dat niet zijn. Zo kunnen sommige mensen sterker reageren op een medicijn dan anderen, waardoor ze dit medicijn niet goed verdragen. Dat heet intolerantie. Intolerantie en bijwerkingen werken niet via het immuunsysteem. Ze kunnen dus - anders dan een allergie - al bij het eerste gebruik optreden.

Ook maken bepaalde geneesmiddelen de huid bijzonder gevoelig voor zonlicht (fotosensibiliteit). Tot deze geneesmiddelen behoren onder meer bepaalde middelen tegen psychose, antibiotica (tetracycline/doxycycline/ sulfa-preparaten), chloorthiazide en een aantal kunstmatige zoetstoffen. Er verschijnt geen uitslag als het geneesmiddel wordt ingenomen, maar wanneer de huid na verloop van tijd wordt blootgesteld aan de zon, wordt een deel van de huid rood en ontstaat jeuk.

Het is niet makkelijk vast te stellen of er sprake is van een allergie voor een medicijn, een bijwerking of intolerantie. Dat is ook niet altijd nodig. De belangrijkste conclusie is dat u dit medicijn beter niet meer kunt gebruiken.

Bij welke middelen komen allergische reactie vaak voor?
Geneesmiddelallergieën komen vooral voor bij antibiotica, en dan met name bij penicillineachtige geneesmiddelen. Daarnaast komt allergie ook vaak voor bij ontstekingsremmende pijnstillers (NSAIDs), middelen die bij de anesthesie worden gebruikt en sommige insuline. Daarnaast kunnen mensen ook allergisch reageren op een hulpstof die in een medicijn verwerkt is. Dat komt vooral voor bij middelen voor de huid, zoals zalf op basis van wolvet. Ook conserveringsmiddelen in drankjes of druppels kunnen een allergische reactie uitlokken. In de apotheek kunnen ze precies vertellen welke hulpstoffen in welke medicijnen zitten. Hoewel zeer zeldzaam, kan het gebeuren dat je wel tegen het ene merk geneesmiddel kan en niet tegen het andere. Dit ligt dan doorgaans aan de hulpstof.

Wat moet ik doen als ik een acute allergische reactie heb?
In geval van een allergische reactie moet men direct contact opnemen met de behandelend arts. Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt bekeken of je onmiddellijk moet stoppen of dat er andere maatregelen moeten worden getroffen. Bij een ernstige allergische reactie is stoppen noodzakelijk. Is de reactie milder, dan heeft de arts twee opties.

   1. Hij kan stoppen met het medicijn en een ander middel voorschrijven. Als een hulpstof problemen geeft, kan de apotheker helpen door na te gaan welke hulpstoffen er in het middel zitten;
   2. Hij kan doorgaan met het medicijn als er geen alternatief is. Soms wordt de allergische reactie na verloop van tijd minder.

Tot slot enkele praktische tips bij allergie voor geneesmiddelen
Ons afweersysteem onthoudt alles, terwijl wij zelf wel eens wat vergeten. Tips voor iemand die allergisch is voor een bepaald geneesmiddel:

   1. Draag altijd een geneesmiddelpaspoort (inclusief lijst met allergieën) bij je.
   2. Vertel je behandelend arts dat je allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen.
   3. Zorg dat je de algemene (chemische of stof-) naam van het geneesmiddel kent zodat je steeds kan nazoeken of je het juiste geneesmiddel krijgt.
   4. Maak samen met de arts een lijst geneesmiddelen die je wel mag gebruiken.
   5. Vermijd het gebruik van het verdachte geneesmiddel én groepsverwante geneesmiddelen.
   6. Als je allergisch bent voor bepaalde medicijnen of hulpstoffen, laat dat dan je apotheker weten. Die informatie kan dan worden opgenomen in jouw elektronisch dossier. Elke keer wanneer je daarna weer een medicijn op recept komt ophalen in de apotheek, wordt er op gecontroleerd of je dit middel kunt gebruiken.
   7. Let ook op als je een medicijn zonder recept koopt, want ook vrij verkrijgbare medicijnen kunnen deze hulpstoffen bevatten.

Bart van den Bemt, apotheker
Bron: uittreksel uit In Beweging, december 2009

Top

Tongschraper liquideert meer dan 300 bacteriën

Niemand ontkent dat het belangrijk is om de tanden te poetsen na een maaltijd, maar daar houdt de mondhygiëne niet op. Weinig mensen realiseren zich dat de tong ook een bron is van bacteriën. Niet overtuigd? Neem een spiegel en kijk naar je tong. Overal ontdek je kleine kloofjes. Dat is normaal, maar het is ook daar dat miljoenen bacteriën een meestal 'onbesproken' onderkomen vinden. In de mond van iedere mens kunnen er - zonder de juiste verzorging - meer dan driehonderd soorten bacteriën aanwezig zijn. Indien men onvoldoende mondhygiëne toepast, resulteert dit in een slechte adem én ontstaan er gemakkelijk te vermijden gezondheidsproblemen die te maken hebben met een verlaagde immuniteit. Sommigen proberen hun tong te reinigen met een zachte tandenborstel. Dat is niet comfortabel en nog minder efficiënt.

In India weet men al eeuwenlang dat een tongschraper, samen met een tandenborstel de beste garantie biedt op een frisse adem en een verbeterde immuniteit en weerstand tegen ziekten.

Bron: ABC gezondheid Nieuwsbrief 127 - 06/08/09

Top

Hoe minimaliseer je de nevenwerking van medicijnen?

Als mensen medicijnen op een goede manier gebruiken, kunnen ze de kwaliteit van leven verbeteren. Maar hoe meer medicijnen men inneemt, hoe groter het risico is op neveneffecten. Van alle mensen die langdurig geneesmiddelen gebruiken, slikt 17 procent vijf of meer verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd. Het biochemisch combineren van geneesmiddelen is een ingewikkelde klus. Elk middel heeft zijn eigen werking en zijn eigen mogelijke bijwerkingen. Bovendien hebben veel medicijnen invloed op elkaar. Ze kunnen elkaar prima aanvullen, maar ze kunnen ook vervelende bijwerkingen versterken of verzwakken. Wanneer mensen verschillende medicijnen gebruiken, neemt de kans op bijwerkingen toe. In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot ziekenhuisopnames.

Ook naarmate men ouder wordt, loopt iedereen meer kans op bijwerkingen. Medicijnen werken langer bij ouderen dan bij jongere mensen. Dat komt doordat de lever en nieren er langer over doen om het medicijn af te breken en uit het lichaam te verwijderen.

Neveneffecten geneesmiddelen

Het spijsverteringskanaal is een belangrijk onderdeel van het lichaam. Eén van de taken is het afweersysteem in optimale conditie houden. Met het spijsverteringsstelsel worden alle organen bedoeld die samen zorgen voor de voedselvertering. Aan de basis van verschillende spijsverteringsklachten (winderigheid, buikkrampen, diarree,…) liggen meestal ongezonde voedingsgewoonten: overvloedig alcohol gebruik, sterk gekruid voedsel, te vetrijke maaltijden, overmatig gebruik van koolzuurhoudende dranken, … Ook geneesmiddelen kunnen ongemakken van het spijsverteringsstelsel uitlokken. Het meest extreme voorbeeld is antibioticagebruik. Sommige breedspectrum antibiotica wijzigen de microbiële darmflora drastisch. Ziekmakende micro-organismen (bacteriën, gisten, schimmels) krijgen de kans om zich ongeremd te ontwikkelen. De overgroei van sommige van deze ziekmakende soorten verstoort het evenwicht van de darmflora. Vaak is diarree het gevolg.

Uit: www.abcgezondheid.com

Geplaatst: 18 mei 2009

Top

Wat is het beste tijdstip voor een calciumsupplement?

Voedingsdeskundigen en artsen raden aan om calciumaanvullingen samen in te nemen met het ontbijt en de avondmaaltijd. Het is immers op dit ogenblik dat de zuurtegraad van de maag haar hoogste peil bereikt. Calcium heeft een zeer zure omgeving nodig om optimaal te worden opgenomen. Ook gedurende de dag is het aangewezen om kleine tussendoortjes die rijk zijn aan calcium te eten. Dat moet voorkomen dat het calciumgehalte in het bloed te veel daalt. Nogal wat mensen verkiezen om hun calciumsupplement bij het avondeten te nemen, dit omdat ze er beter door kunnen slapen. Vergeet, zeker in de wintermaanden, niet dat calcium ook vitamine D nodig heeft om goed te worden opgenomen. Gedurende de zomermaanden levert de zon de vitamine D gratis. Tijdens de donkere wintermaanden is het aan te raden om een supplement te kopen die een combinatie levert van calcium en vitamine D3.

Bronnen: ABCgezondheid.com; e-ReumaNet Nieuwsbrief

Geplaatst: 2 mei  2009

Top

Wat betekent: geneesmiddelenonderzoek: dubbelblind testen

Deze methode wordt vooral gebruikt in proeven met geneesmiddelen, om het placebo-effect (zie in deze rubriek 'wat een placebo betekent') uit te sluiten. Als de effectiviteit van een geneesmiddel moet worden onderzocht, wordt een deel van de patiënten het middel gegeven, een ander deel een gelijk uitziend, doch volledig onwerkzaam middel. Dit gebeurt echter dubbelblind - noch de patiënt, noch de dokter weet wat de patiënt krijgt. Op deze manier is het verschil tussen middel en placebo inderdaad de werkzaamheid van het medicijn, en wordt het niet veroorzaakt door het vertrouwen van patiënt of arts in het middel, of door vertekende waarneming.

Het blijkt namelijk dat zowel de verwachting van de onderzoeker als die van de patiënt een sterk effect op de perceptie van de werkzaamheid van een middel hebben. De patiënt die zonder dit te weten een tabletje geperste poedersuiker mee naar huis krijgt rapporteert zeer vaak (10-20%) bijwerkingen als misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn, die hij totaal niet zou ondervinden van een klontje suiker in zijn koffie; de onderzoeker wordt eveneens bij het beoordelen van het effect sterk gekleurd door zijn wens een werkzaam middel te geven en zal daarom gauw geneigd zijn (zelfs volstrekt onopzettelijk) een verbetering vast te stellen die in werkelijkheid niet aanwezig is. Ieder onderzoek met geneesmiddelen waarbij geen vergelijkingsgroep wordt gebruikt en niet dubbelblind wordt gewerkt moet daarom wetenschappelijk gezien als vrijwel waardeloos worden beschouwd.

Het dubbelblind testen is lang niet altijd eenvoudig: veel middelen hebben een typische smaak, en de patiënt kan door gewoon eens op een tablet te kauwen in plaats van het door te slikken proberen er achter te komen of hij de smaak herkent. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, worden placebotabletten meestal van maïs- of aardappelzetmeel gemaakt en niet van suiker. Daardoor zijn de tabletten van zichzelf smaakloos. Eventueel kan er door de onderzoekers een bittere smaakstof toegevoegd worden om de placebotabletten "echt" te laten smaken.

Randomisatie

Voor het onderzoek wordt een groep patiënten willekeurig (at random) opgesplitst in twee groepen. Eén groep krijgt het te testen middel, de andere een placebo. Soms wordt zelfs gebruik gemaakt van drie groepen, waarbij de derde groep ter vergelijking geheel geen behandeling krijgt. De medicijnen zijn gecodeerd, evenals de patiënten. De betekenis van de codes is slechts bekend bij een persoon die niet (direct) betrokken is bij het onderzoek. Na afloop van de onderzoeksperiode worden de resultaten statistisch verwerkt. De testpersonen worden dan meestal opgedeeld in diverse groepen, bijvoorbeeld een groep waarbij verslechtering optrad, een groep die gelijk bleef en een groep waarbij verbetering optrad. Pas nadat de resultaten allemaal geregistreerd zijn wordt de codering verbroken en wordt duidelijk welke patiënt het echte middel heeft gekregen en welke het placebo. Dan wordt ook duidelijk of een verbetering aan het medicijn is te danken of juist niet. Het komt ook voor dat een getest middel zelfs een verslechtering veroorzaakt, hetgeen dan ook zal blijken. Het is van belang de blindering tot na het verwerken van de testresultaten vol te houden omdat ook bij deze verwerking (onbewuste) vertekening van de resultaten kan plaats vinden als bekend is wie bij welke groep hoort.

De consequente toepassing van het dubbelblind onderzoek is één van de voornaamste redenen dat de medische wetenschap de laatste ca. 100 jaar zeer grote vooruitgang heeft geboekt. Het dubbelblind onderzoek stelt de wetenschap als geen andere methode in staat om dingen die niet werken te scheiden van dingen die wel werken. De basis voor het dubbelblind onderzoek is grotendeels gelegd door inzichten in de psychologische mechanismen die kunnen leiden tot foute beoordelingen en zelfbedrog.

Bron www.wikipedia.be, 3/4/2009

Top

 

Bacteriën op de handen

Het is genoegzaam bekend dat heel wat besmettelijke ziektes overgedragen worden via contact tussen handen (bijvoorbeeld als we iemand bij het begroeten de hand geven).

Een verkoudheid gaat sneller dan u denkt over van uw hand op de trapleuning, van de trap op de hand van uw collega, van uw collega op het telefoontoestel op het bureau enzovoort… tot op de duur iedereen aan het niezen is!

Uit een recente studie van Amerikaanse wetenschappers over dit onderwerp is gebleken dat op een hand gemiddeld 150 soorten bacteriën zitten. Op de 102 onderzochte handen (51 deelnemers) werden alles samen gemiddeld 4700 soorten bacteriën teruggevonden, maar slechts vijf van deze soorten waren zonder uitzondering op alle handen aanwezig.

De onderzoekers stelden bovendien ook vast dat op de handen van de vrouwen een grotere waaier van bacteriën zat dan op die van de mannen. Dat verschil zou mogelijk te verklaren zijn door de hogere zuurgraad (pH) van de mannenhuid - waardoor microben minder gemakkelijk gaan woekeren -, maar ook door de lagere zweetproductie bij vrouwen. Ook het gebruik van vochtinbrengende crèmes en cosmetica door vrouwen zou een rol kunnen spelen in dit fenomeen, net zoals verschillen in de dikte van de huid en in de hormoonproductie.

Iedereen de handen wassen!

Niet alle bacteriën zijn natuurlijk schadelijk – verre van – , maar regelmatig de handen wassen blijft essentieel voor de gezondheid. Het ziekenhuispersoneel weet dit ook: de hygiëne van de handen is van vitaal belang in de strijd tegen infecties! Gebruik bij voorkeur een vloeibare bacteriënwerende zeep boven een stuk vaste zeep en droog uw handen af met een schone handdoek of papieren wegwerphanddoekjes. Was systematisch uw handen na elk toiletbezoek, voor u aan het koken gaat, na gebruik van het openbare vervoer, na het bezoek bij een zieke of na contact met een dier. En die regel geldt zonder onderscheid voor mannen, vrouwen en kinderen!

Uittreksel uit e-gezondheid.be, 6/1/2009

Top

Wist u 'dit' over 'ontsmetten'?

Een wonde reinigen én ontsmetten vooraleer u een verband aanbrengt is erg belangrijk. Heel wat mensen gebruiken producten waarmee ze denken een wonde te ontsmetten zonder dat ze dat eigenlijk ook werkelijk doen.

Het best gebruikt u een niet- of lichtkleurend, niet-prikkelend ontsmettingsmiddel (vb. op basis van chloorhexidine). Er bestaan verschillende producten in handige verpakkingen voor eenmalig gebruik. Vraag advies aan uw apotheker.

Wat NIET als ontsmettingsmiddel mag gebruikt worden

   •  
    • mercurochroom: heeft geen reinigende en slechts een licht ontsmettende werking. Het is bovendien sterk kleurend en lokt gemakkelijk allergische reacties uit
    • ontsmettingsalcohol is sterk prikkelend en mag enkel gebruikt worden voor het ontsmetten van instrumenten en van een gave huid vb. ter voorbereiding van een inspuiting. Instrumenten (vb. een pincet om splinters te verwijderen) kan u ontsmetten door het 2 minuten in ontsmettingsalcohol te leggen en vervolgens met een steriel kompres af te drogen.
    • eosine is niet doeltreffend als ontsmettingsmiddel. Door zijn uitdrogende werking wordt het bv. wel gebruikt voor de verzorging van rode babybilletjes of doorligwonden bij bedlegerige personen.
    • ether kan enkel gebruikt worden om vetten en restanten van kleefpleister te verwijderen. Het is bovendien zeer ontvlambaar!
    • zuurstofwater heeft slechts een beperkte ontsmettende werking
    • jodiumtinctuur is af te raden omdat het irriterend kan zijn en allergische reacties kan uitlokken. Aangezien de jodium gemakkelijk door de bloedbaan wordt opgenomen, mag dit product niet gebruikt worden bij kinderen van minder dan 1,5 jaar en bij personen met schildklierproblemen. Jodiumtinctuur heeft bovendien het nadeel de huid geel-bruin te kleuren.

Bron: PlusMagazine, 15 november 2008

Top

dat polsspalken effect hebben bij RA?

Er zijn 'rustspalken' en 'werkspalken'. Rustspalken worden minder voorgeschreven. Hun doel is bepaalde gewrichten te immobiliseren zodat ontsteking en pijn kan verminderd worden en misvormingen  vermeden. Rustspalken worden gebruikt bij opstoten en gedurende de nacht.

Een werkspalk omsluit de pols en geeft deze zo ondersteuning. Anderzijds laat de spalk vingers en duim vrij, zodat er activiteiten mee mogelijk zijn. Het belangrijkste doel van de spalk is de pijn in de pols te verminderen, functiecapaciteit te verbeteren en het voorkomen of verbeteren van misvormingen. De werkspalk wordt gebruikt gedurende de dagelijkse activiteiten.

Waarom een polsspalk de pijn vermindert, kunnen we slechts speculeren. Het kan komen doordat de spalk steun geeft en de bewegingen in de pols reduceert, maar ook doordat soms de ontstekingen afnemen.

Wie last heeft van een pijnlijke en ontstoken pols en een spalk zou willen uitproberen, kan contact opnemen met zijn reumatoloog, ergotherapeut of huisarts. Zij kunnen je een spalk voorschrijven.

15 november 2008

Top

dat er elk jaar 194.500 doden vallen door medicijnen?

Jaarlijks sterven 194.500 Europeanen aan de medicijnen die hen hadden moeten genezen: het gebruik van verkeerde geneesmiddelen, het verkeerd gebruik van de juiste geneesmiddelen, over- en onderdosering, niet-gebruik en ongewenste nevenwerkingen.

Dat berekende de Pharmaceutical Group of the European Uion. Het juiste gebruik van medicijnen en het volhouden ervan (therapietrouw) is een groot probleem: 20 à 30% van de patiënten houdt zich niet aan het behandelingsschema. Voor preventieve behandelingen loopt dit op tot 30 à 40%. Bij chronische aandoeningen tot 50%.

Bron: maczima, 14 oktober 2008

Top

Wist u dat eHealth: een nieuw gezondheidsplatform is?

Het project voor een nationaal elektronisch platform (eHealth) dat de medische gegevens van elke burger bevat, doet heel wat inkt vloeien… Artsenverenigingen zien het spookbeeld van "big brother" al opdoemen, met alle gevaren voor de privacy van dien. Het eHealth-platform streeft een betere coördinatie na tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg: zorgverleners en -instellingen, ziekenfondsen, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de overheidsdiensten van de Gemeenschappen en Gewesten, maar ook patiënten. Doel van een dergelijk platform: de administratieve formaliteiten vereenvoudigen, want die veroorzaken heel wat tijd- en geldverlies. Maar ook en vooral: de kwaliteit van de gezondheidszorg en de veiligheid van de patiënt verhogen, door alle gegevens uit zijn medisch dossier te bundelen. Die zijn immers vaak versnipperd tussen de verschillende zorginstellingen en -verleners. Een lovenswaardig doel, maar de artsenvereniging zijn er niet bepaald over te spreken.

eHealth is een gigantisch platform voor digitale centralisatie. Het is bestemd voor verschillende toepassingen, zoals de mogelijkheid om geneesmiddelen voor te schrijven online, de medische evaluaties door te sturen van personen met een handicap, en artsen de medische gegevens van een patiënt te laten uitwisselen.

De artsenverenigingen wijzen op verschillende tekortkomingen die indruisen tegen de bescherming van de privacy. Voor de artsen is het duidelijk: zoals de zaken er vandaag voorstaan beschermt eHealth te weinig de privacy van de burgers.

Het principe is goed, maar de concrete uitwerking... De meeste artsen vragen en steunen een initiatief om de coördinatie inzake gezondheidszorg te verbeteren. Toch maken ze heel wat voorbehoud bij een project dat gelanceerd is zonder veel overleg, waarbij de hoofdbetrokkenen - artsen en patiënten - nog niet veel inspraak hebben gehad. Het feit dat het platform beheerd wordt door een sociale-zekerheidsinstelling , illustreert volgens hen deze jammerlijke machtsconcentratie. Vandaar dat ze een grotere rol eisen voor patiënten en zorgverleners in de beheers- en controle-instanties van het platform. Zodat eHealth een ordentelijk huis wordt, geen publieke marktplaats.

19/08/2008 Julie Luong, gezondheidsjournaliste (Bron: e-gezondheid.be)

Bewerking: Mia

Top

Wist u dat de SIS-kaart wellicht maar tot 2011 zal leven?

Ze is dan 14 jaar. Ze doet twee dingen: ze zegt wie je bent en of je "in orde bent" met de sociale zekerheid. In 2011 volstaat het met je elektronische identiteitskaart te zeggen wie je bent; de E-Health-computers zullen de zorgverlener melden of je "in orde" bent. Met E-Health zal het ook kunnen elektronisch op te vragen of een patiënt een wilsbeschikking voor euthanasie heeft.

Bron: www.demorgen.be, 9 augustus 2008

Top

Wist u dat er heel wat misvattingen bestaan over reumatische aandoeningen en voeding?

16/04/2008 - Er wordt nog al te vaak en volkomen onterecht een link gelegd tussen “zuur” bloed en reuma en jicht. De bewering dat zure of zuursmakende voedingsmiddelen zoals tomaten en yoghurt jicht of andere reumatische aandoeningen zouden veroorzaken is dan ook volledig uit de lucht gegrepen.

Voeding maakt het bloed niet zuur

Het zuurgehalte van het bloed wordt op geen enkele manier beïnvloed door voedingsmiddelen die veel of weinig zuur zouden bevatten. De zuurtegraad (de pH) van het bloed wordt los van de voeding door een aantal controlemechanismen in ons lichaam zeer nauw geregeld tussen 7,35 en 7,45. Een verhoging van het zuurgehalte in het bloed komt slechts voor in zeer ernstige, acute ziektetoestanden die bovendien vaak terminaal zijn. De zuurtegraad van het bloed bij jichtpatiënten en andere reumalijders is absoluut normaal.

Het zuurgehalte van het bloed heeft ook niets te maken met de urinezuurconcentratie in het bloed die verhoogd is bij jicht. 99 % van het urinezuur in het bloed is bovendien aanwezig in de vorm van uraat, het neutrale zout van urinezuur.

Geen voedselallergie

Een tweede belangrijke misvatting is dat reuma te wijten is aan een voedselallergie tegen bijvoorbeeld melk of eieren. In tegenstelling tot aandoeningen zoals allergisch eczema heeft de meerderheid van de reumapatiënten geen specifieke voedselallergie.

Voeding en reuma ?

Er bestaat voorlopig nog geen wonderdieet voor reuma. Een direct oorzakelijk verband tussen voeding en het ontstaan van reumatische aandoeningen is nooit aangetoond. Een aangepaste voeding gebaseerd op de voedingsdriehoek kan wel een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Belangrijke aandachtspunten:

   •  
    • streven naar een gezond lichaamsgewicht (geen overdaad aan calorieën);
     alcohol sterk beperken;
    • voldoende water drinken; 
    • veel groenten en fruit eten; 
    • regelmatig vis eten; 
    • voldoende calcium via de voeding opnemen (zuivelproducten zijn onze voornaamste calciumleveranciers); 
    • regelmatig lichaamsbeweging nemen wat een positief effect heeft op zowel de botmassa als de spierfunctie.

Met andere woorden, de aanbevelingen komen overeen met een gezonde voedings- en leefwijze die ook gunstig is voor andere dan reumatische aandoeningen.

Uit: www.niceinfo.be (23 oktober 2002) bijgewerkt op : 24-03-2004

Top

Wist u wat een bijwerking juist is?

4/03/2008 - Een medicijn kan in ons lichaam één of meerdere reacties uitlokken. Behalve de gewenste werking tegen een bepaalde kwaal heeft het dan ook vaak één of enkele andere effecten. Worden die als negatief ervaren, dan spreken we van een bijwerking. Het gaat dus om een onbedoeld, al dan niet schadelijk effect dat optreedt wanneer u een geneesmiddel gebruikt in de normale dosering voor de voorkoming of genezing van een aandoening. Wie bijwerkingen ondervindt en in welke mate, hangt af van de genomen dosis, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de weerstand enz. Wie verschillende medicijnen neemt, loopt meer kans op een bijwerking. Ook kleine kinderen en ouderen zijn vatbaarder, omdat ze de stoffen nog niet of niet meer optimaal verwerken. Tijdens de zwangerschap zijn vele medicijnen af te raden, vanwege de mogelijke gevolgen voor de baby. 

Sinds ik een bepaald medicijn gebruik, heb ik last van ongewone symptomen. Wat moet ik doen?

Als u vermoedt dat de symptomen aan het geneesmiddelengebruik te wijten zijn, aarzel dan niet om dat met uw arts, apotheker of tandarts te bespreken. Die kan er het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking van op de hoogte brengen. U kunt uw probleem ook beschrijven in het meldformulier op onderstaande website. Wie een papieren versie verkiest, kan die aanvragen op het nummer 02 542 33 94.

Uit: www.test-aankoop.be  

Top

Wist u dat het Latijnse woord 'placebo' betekent 'ik zal behagen'?

3/03/2008 - Het is in de geneeskundige praktijk terechtgekomen in situaties waarbij van medisch ingrijpen voor de patiënt geen heil meer te verwachten was. Eind 18de eeuw werd in een medisch boek een placebo omschreven als een middel dat wel behaagt maar niet geneest. Tegenwoordig verstaan we onder een placebo een in uiterlijk, geur en smaak niet van een echt geneesmiddel te onderscheiden nepmiddel, zonder farmacologische werking, dat gebruikt wordt bij onderzoek naar het effect van geneesmiddelen. In zo'n onderzoek wordt een aantal goed vergelijkbare patiënten met een zelfde aandoening in twee groepen verdeeld, waarbij de ene het te testen middel krijgt en de andere een placebo. Tot het eind van het onderzoek weten patiënten noch onderzoeker wie wat krijgt ('dubbelblind'). Als het geheim tenslotte wordt onthuld kan eenvoudig worden nagegaan of het te testen middel inderdaad meer effect had dan de placebo en dus als werkzaam kan worden beschouwd. Toen dit soort onderzoek voor het eerst gedaan werd, stuitte men op een verrassend verschijnsel dat 'placebo-effect' is gaan heten. Dit is het verschijnsel dat niet alleen het echte middel, maar ook de placebo een gunstige werking heeft op de klachten waarmee de te bestrijden ziekte gepaard gaat, zij het in mindere mate. Bij sommige klachten kan dit effect zelfs heel sterk zijn. Een volledige verklaring voor dit fenomeen ontbreekt nog maar het ligt voor de hand dat psychologische factoren een hoofdrol spelen. (Uit: www.kwakzalverij.nl)

Top

Wist u dat menige patiëntenvereniging een nuttige raad geeft die ieder van ons kan toepassen: het dagelijks opmaken van een "logboek" of een gezondheidsdagboek?

24/11/2007 - Daarin noteert de patiënt dagelijks of wekelijks hoe zijn ziekte verloopt. Het belangrijke ervan is het noteren van wat je voelt, wat je meemaakt, welke medicatie je neemt, hoeveel enz.
Het nauwkeurig noteren maakt het verslag bij de huisarts en de specialist veel makkelijker. We vergeten vlug dingen te vermelden die heel belangrijk zijn voor de behandelende arts.
Ook heel nuttig is het opmaken van een soort medische identiteitskaart met je naam en adres, bloedgroep en al je medisch verleden zoals ziekten, ingrepen, medicatie enz. Dit vraagt wat werk maar helpt heel wat wanneer je opgenomen wordt of naar een nieuwe arts gaat en moet vertellen wat er allemaal gebeurde in je leven op medisch gebied.

Top

Wist u dat in Scandinavië een label bestaat "Easy to open"?

30/11/2007 - Zoals we allemaal als RA-patiënt ondervinden zijn er talrijke verpakkingen (de meeste zelfs) die zeer moeilijk of zelfs onmogelijk te openen zijn met onze pijnlijke en soms misvormde handen. Sommige verpakkingen (vb. van een tandenborstel) kunnen zo hardnekkig zijn dat we ze met een schaar te lijf moeten gaan en er dan nog niet in slagen. Plastiek is te stug en hard, karton te dik en stijf, stippellijnen die aangeven waar indrukken kunnen we niet ingedrukt krijgen, lipjes (van melk) zijn te klein of (van blikjes) te stroef, enz. Zelfs het openen van onze medicijnen geeft dikwijls problemen. Niet zelden moeten de tanden aangesproken worden.
In Nederland denkt men er aan te ijveren voor een keurmerk dat aangeeft of een verpakking makkelijk te openen is. In de Scandinavische landen vinden bedrijven het verkrijgen van het keurmerk een kwestie van prestige. Zouden we hier in België ooit mogen van dromen?!

Mia

Top

Wist u dat er meer geld voor chronisch zieken komt?

De Algemene Raad van het Riziv heeft maandag de begroting 2008 voor de gezondheidszorg goedgekeurd. Alles samen gaat het om een budget van 21,434 miljard euro. Daarin is 340 miljoen euro voorzien voor nieuwe initiatieven. Daarin dient 48 miljoen euro voor de bescherming van de chronische zieken en is een enveloppe van 83 miljoen euro toegekend aan de geneesheren en ziekenfondsen voor het sluiten van een Medicomut-akkoord voor volgend jaar.

Lees het volledig artikel op www.medinews.be

Top