Vermelding ”derdebetalersregeling van toepassing” op voorschrift influenzavaccin

Het RIZIV voorziet terugbetaling van het griepvaccin voor bepaalde patiëntengroepen met verhoogd risico, als de behandelende arts op het voorschrift “derdebetalingsregeling van toepassing” heeft vermeld. Enkel indien deze specifieke vermelding aanwezig is, kan de apotheker de derdebetalersregeling toepassen. Andere vermeldingen kunnen geen aanleiding geven tot terugbetaling.

Bron: www.bcfi.be/nieuws/

Geplaatst: 2013-10-25