Mag u werken als u ziek bent?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Wie een ziekte- of invaliditeitsvergoeding ontvangt, mag zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds geen enkele (beroeps)activiteit uitoefenen.


In de praktijk bestaat hierover heel wat onduidelijkheid. Mag iemand die arbeidsongeschikt is huishoudelijke taken verrichten? Of vrijwilligerswerk doen? En wat als u deeltijds of gedeeltelijk wil werken zonder uw uitkering te verliezen?

Voor welke activiteiten is een voorafgaande toelating vereist?

Gedeeltelijk of progressief hervatten van beroepsactiviteiten

Als tussenstap naar een volledige werkhervatting kan het aangewezen zijn om deeltijds te werken of een lichtere taak op te nemen. Hiervoor is voorafgaande toestemming vereist van de adviserend geneesheer, die onder meer duidelijke afspraken zal maken over de werkplaats en -uren. Omdat u door dit deeltijds werk een inkomen verwerft, zal dit een weerslag hebben op het bedrag van uw uitkering.

Activiteiten met een economische waarde

Een activiteit die uw bezit of dat van een ander vergroot, wordt gelijkgesteld met het ontvangen van een loon of het hebben van inkomsten. Het klassieke voorbeeld is het uitvoeren van verbouwingswerken aan de eigen woning. Voor zulke activiteiten die een economische waarde hebben, is voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer vereist.

Vrijwilligerswerk voor een organisatie

Het opnemen van vrijwilligersactiviteiten in georganiseerd verband, die als een normale beroepsactiviteit kunnen worden uitgeoefend door gezonde personen, bespreekt u best vooraf met de adviserend geneesheer. Zelfs indien u voor het vrijwilligerswerk geen vergoeding ontvangt.

Gevolgen indien geen toestemming

Een activiteit uitoefenen zonder voorafgaande toelating van de adviserend geneesheer heeft ernstige gevolgen:

 •  
  • automatische schrapping van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid vanaf de eerste dag van de niet-toegelaten activiteit;
  • terugvordering van de uitkeringen betaald voor de periode van de niet-toegelaten activiteit.

Voor welke activiteiten is geen toelating vereist?

 •  
  • Gewone deelname aan het verenigingsleven.
  • Sociale contacten, zoals huisbezoeken en bijeenkomsten van zieken of gehandicapten.
  • Gewone huishoudelijke taken in het gezin en het normale onderhoud van de woning.

Uit: CM-Zine

Geplaatst:18 december 2008