DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Vanaf 1 maart 2010 zullen personen met een handicap gratis kunnen telefoneren naar de DG Personen met een handicap.

Het groene nummer 0800/987 99 zal het oude algemene nummer vervangen.
Waarom een gratis nummer?
Vanaf de oprichting in 2005 kent het contact center van de Directie-generaal personen met een handicap een enorm succes. Zo heeft het contact center in 2009 meer dan 530.000 oproepen behandeld.
Ondanks de vele inspanningen is het contact center echter niet altijd in staat om op elk moment het hoofd te bieden aan de toestroom van oproepen. Deze situatie leidt soms tot lange wachttijden voor onze gebruikers.
Omdat de meeste aanvragers in een moeilijke financiële situatie zitten, vindt de Directie-generaal Personen met een handicap het niet meer dan logisch en zelfs noodzakelijk om vanaf nu de kosten van de oproepen zelf te dragen.

Bron: Handi Flash 18, 26 februari 2010