Actualiteiten van 11/06/2010 - Gebruik van formulieren - Herinnering!

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Het snel en efficiënt afhandelen van de aanvragen van het publiek blijft een zeer belangrijke doelstelling van de Directie-generaal Personen met een handicap.

De persoon met een handicap krijgt op het moment van zijn aanvraag bij de gemeentelijke administratie, via de Communit-e procedure, de formulieren die al voor ingevuld zijn met zijn naam en met een barcode. De barcode komt overeen met zijn digitaal dossier.
Toch zijn er personen met een handicap, wettelijke vertegenwoordigers of sociaal werkers die, zonder te passeren via de verplichte klassieke Communit-e procedure, manueel formulieren blijven invullen met persoonlijke gegevens en deze doorsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap, ofwel door gebruik te maken van:

  • formulieren op de site handicap.fgov.be die werden afgedrukt,
  • kopieën van formulieren voorzien van barcodes van andere aanvragers (dus verbonden aan het dossier van deze laatste).

Dit betekent voor de Directie-generaal een enorm tijdverlies bij de identificatie van de echte aanvrager en bij de zoektocht naar een eventueel dossier waar de formulieren aan gekoppeld moeten worden. Dat kan schadelijke gevolgen hebben voor de persoon met een handicap omdat de kans bestaat dat de Directie-generaal de aanvrager niet kan identificeren. In bepaalde gevallen zal de aanvraag dus zonder gevolg geklasseerd worden waarbij de aanvrager niet op de hoogte kan gebracht worden.
Daarom willen we er u aan herinneren dat:

  • de formulieren op onze site met de vermelding “specimen” slechts ter informatie op onze site staan. Ze mogen niet gebruikt worden om een aanvraag in te dienen.
  • de formulieren voorzien van een barcode (dus verbonden aan een dossier) niet gekopieerd mogen worden om een aanvraag in te dienen.

Alleen de formulieren, voor ingevuld met de persoonlijke gegevens van de aanvrager, die via de elektronische Communit-e procedure door de gemeentelijke administratie afgeleverd worden (of rechtstreeks door de Directie-generaal Personen met een handicap) zijn geldig.
Elk formulier voorzien van een barcode is uniek. Het kopiëren ervan, waarbij de persoonlijke gegevens die er op staan manueel vervangen worden door de persoonlijke gegevens van een andere persoon, is nutteloos en kan zelfs schadelijke gevolgen hebben voor de twee betrokken personen.

Als u vragen hebt, kan u zich richten tot:
CONTACT CENTER (van 8.30 tot 16.30 uur)
E-mail: HandiN@minsoc.fed.be
Tel: 0800 987 99
Fax: 02 509 81 85
Adres:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel