Ziekteverlof: hoe zit het systeem in elkaar?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Ik ben ziek, ik kan niet gaan werken. Wat moet ik doen?

Het eerste wat u moet doen, is uiteraard uw werkgever op de hoogte brengen van het probleem. De tweede stap is naar een arts gaan of hem vragen om bij u thuis langs te komen. Van hem krijgt u het medisch attest om uw afwezigheid te wettigen. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, bestaat er 'ambtshalve' geen verplichting om dat attest naar uw werkgever te sturen: hij moet het u zelf vragen, tenzij de collectieve arbeidsovereenkomst van uw sector het u oplegt. In deze gevallen bent u wel verplicht het medisch attest binnen twee werkdagen te overhandigen. U doet er dus goed aan voorbereid te zijn en maatregelen te nemen om reeds na enkele uren over dat medisch attest te kunnen beschikken.

Heb ik recht op behoud van loon tijdens mijn ziekteverlof?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de duur van uw ziekte en gedeeltelijk ook van uw statuut. Bedienden ontvangen tot het einde van de eerste maand ziekteverlof 100% van hun loon, en dat op kosten van hun werkgever. Voor arbeiders daarentegen, daalt de vergoeding lichtjes vanaf de tweede week en de ziekteverzekering komt dan ook vroeger tussenbeide. Na de eerste maand ziekteverlof, wordt de vergoeding niet meer door de werkgever, maar door de ziekteverzekering uitbetaald. De vergoeding bedraagt 60% van het loon, met een maximum van € 71,02 per dag.

Wie kan controleren of mijn ziekteverlof gerechtvaardigd is?

De werkgevers mogen wel aan een controlearts vragen om te komen controleren of uw afwezigheid om medische redenen gerechtvaardigd is. Medische attesten 'om persoonlijke redenen' komen inderdaad regelmatig voor... De Belgen staan in Europa zelfs aan de leiding wat hun neiging betreft om niet-gewettigde ziekendagen aan te geven. De controlearts moet echter aan bepaalde criteria voldoen: hij moet gedurende minstens vijf jaar als huisarts gewerkt hebben, moet onafhankelijk zijn ten opzichte van uw werkgever en... uzelf, en uiteraard mag hij niet de arbeidsgeneesheer van de onderneming zijn. De rol van de controlearts is controleren of de werknemer effectief arbeidsongeschikt is. Hij moet bovendien ook instemmen met de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid.

Kan ik beroep aantekenen tegen de beslissing van de controlearts?

De controlearts is verplicht u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de resultaten van zijn bezoek. Dat moet niet meteen, omdat hij soms nog aanvullende onderzoeken moet doen of contact moet opnemen met de arts die u het oorspronkelijke medisch attest heeft afgeleverd. Bent u het niet eens met de bevindingen van de controlearts, dan mag u een arts-scheidsrechter contacteren, te kiezen uit een lijst die beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De arts-scheidsrechter zal dan uiteindelijk het geschil beslechten.

Bron: Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste, 09/08/2010
www.e-gezondheid.be

Geplaatst: 10 september 2010