Wijziging regeling dienstencheques + Hoe bestellen?

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Sinds 1 december is een nieuwe regeling rond het gebruik van dienstencheques van toepassing.

De maatregel houdt in dat wie tewerkgesteld is in het systeem van dienstencheques:

  • minimum 10 uur per week moet werken of 13 uur wanneer men uitkeringsgerechtigd is. Deze maatregel geldt niet als men nog elders werkt en kan bewijzen op die manier aan een voltijds uurrooster te komen. Voor mensen die met dienstencheques werken binnen een PAB, moeten de vereiste 10 of 13 uur niet bij eenzelfde budgethouder worden gewerkt.
  • Minimum 3 uur aaneensluitend moet werken.

Ook voor gebruikers van dienstencheques zijn enkele wijzigingen van kracht. Vanaf 2010 wordt het aantal dienstencheques per gebruiker per jaar beperkt tot 500 in plaats van 750. Mensen met een handicap of ouders van een kind met een handicap ten laste, blijven echter recht hebben op maximaal 2.000 dienstencheques per jaar per gebruiker. Ook eenoudergezinnen met één of meer kinderen ten laste blijven recht hebben op maximaal 2.000 cheques per jaar per gebruiker.
Om het aantal van 2.000 dienstencheques te kunnen bestellen, moet de gebruiker jaarlijks aan Sodexo een door de overheid uitgereikt attest van handicap afleveren. Dit attest kan verkregen worden bij de provinciale afdelingen van het VAPH.

Bron: www.vfg.be , Januari 2010

______________

BESTELLING

De algemene regel stelt de aankooplimiet voor dienstencheques op 500 per kalenderjaar.
 
Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar. Deze maatregel richt zich tot eenoudergezinnen, gehandicapte personen en ouders van minderjarige gehandicapte kinderen evenals oudere personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
 
Klik HIER voor de procedure die u toelaat om meer dan 500 dienstencheques per jaar te bestellen.

Bron: www.dienstencheques-rva.be