Uitbouw van een systeem van diensten voor aangepast vervoer

In Vlaanderen bestaat een tekort aan aangepast vervoer voor personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. Daarom nam de Vlaamse Regering de voorbije jaren enkele initiatieven voor de uitbouw van een systeem van diensten voor aangepast vervoer. Er werd ook een subsidieregeling uitgewerkt, weliswaar zonder decretale basis. 

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op juli 2012 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit.Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement

Bron: www.vlaamse-ouderenraad.be/

Geplaatst: 31/08/2012