Algemeen attest erkenning van de handicap: nieuwigheden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Het Algemeen attest erkenning van de handicap is sinds 11 maart 2013 aangepast.  De bedoeling is om het attest duidelijker en concreter te maken. Het vorige model van het attest blijft geldig.

Het Algemeen attest deelt het resultaat van de evaluatie van de handicap mee die bijvoorbeeld werd uitgevoerd in het kader van een aanvraag voor een tegemoetkoming of de Bijkomende Kinderbijslag.
De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • We geven een overzicht van maatregelen waarop de persoon aanspraak kan maken.
  • We vermelden voor welke maatregelen we het attest rechtstreeks elektronisch bezorgen aan andere instellingen.
  • We vermelden niet alleen het totaal aantal punten voor de zelfredzaamheid, maar ook het aantal punten per deelaspect (verplaatsing, persoonlijke hygiëne, voedsel nuttigen/bereiden,...).

Daarnaast worden onze andere attesten (bijvoorbeeld voor de fiscale maatregelen met betrekking tot de voertuigen) licht aangepast.
Meer informatie op onze website

Bron: Bron: Handi Flash - 12/03/13