1 op de 2 volgt advies rond medicatie niet nauwgezet op

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Iets meer dan de helft van de Belgen volgt het geneesmiddelenadvies van een dokter of apotheker niet altijd even nauwgezet op. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van van Ipsos België  bij 1.000 Belgen.

De voornaamste reden om met een behandeling te stoppen is omdat patiënten zich beter voelen of omdat de pijn is weggeëbd. Dat geldt voor 67 procent van de bevraagde patiënten. Toch is het, zoals bekend, voor bepaalde ziektebeelden aanbevolen de medicatie volledig uit te nemen of niet te onderbreken. Neveneffecten vormen een tweede belangrijke reden.

Attitude
Er zijn geen opvallende verschillen in de opvolging tussen mannen en vrouwen of Vlamingen en Walen. Leeftijd speelt wel een rol, en dat wordt door ander onderzoek bevestigd. Hoe ouder de patiënt, hoe beter doktersvoorschriften opgevolgd worden. In de leeftijdsgroep 55-70 jaar volgt 69 procent altijd het advies op, terwijl dat in de categorie van 16- tot 24-jarigen slechts een derde is. Als een geneesmiddel op doktersvoorschrift wordt ingenomen, wordt het ook nauwgezetter ingenomen dan bij iemand die aan zelfmedicatie doet.

Informatie
De inname van geneesmiddelen kan beter, besluit Ipsos. "Alle aandeelhouders zijn vragende partij om de correcte inname te verbeteren. Zo zou de informatie op verpakkingen eenvoudiger en transparanter kunnen. Daartoe kunnen ook apps helpen, zoals dat in buurlanden al bestaat voor onder meer hooikoortslijders."

Bron: www.demorgen.be/

Uit: e-ReumaNet-Nieuwsbrief - april 2013

Geplaatst: 2013-04-12