Attest voor wie niet ziek is en toch in quarantaine moet

Op 9 april vroeg het VPP, via een persbericht, een duidelijke regeling voor hoogrisicopatiënten of familie van hoogrisicopatiënten in het kader van preventieve quarantaine.  Hiervoor ligt nu een oplossing in het vooruitzicht. 

Het medisch attest zou hervormd worden. Er komt een speciaal COVID-19-attest voor werknemers die thuis in quarantaine gaan. De sociale partners stellen voor om het 

ziektebriefje op te splitsen in twee luiken, zodat de dokter kan aankruisen of iemand echt ziek is - en dus arbeidsongeschikt - of moet thuis blijven omdat bijvoorbeeld een gezinslid besmet is met het coronavirus. In het eerste geval blijft het loon (de eerste maand) gewaarborgd. Wie niet ziek is en toch in quarantaine moet, heeft geen recht op loon, maar wordt beschouwd als tijdelijk werkloos. Wie om die reden thuisblijft, krijgt een werkloosheidsuitkering.

In het voorstel wordt ook gevraagd om het bedrag van de ziekte-uitkering gelijk te stellen aan het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering. In de praktijk betekent dit dat de ziekte-uitkering opgetrokken wordt tot 70 procent van het brutoloon, zoals de federale overheid eerder al deed met de werkloosheidsuitkering.

Nog goed om te weten: werknemers die al ziek zijn, kunnen niet meer met terugwerkende kracht tijdelijk werkloos gemaakt worden.

Dit akkoord moet nog door de federale overheid bevestigd worden. Daarvoor zijn koninklijke besluiten en misschien zelfs een wetswijziging nodig. Het is dus afwachten hoe snel die besluitvorming zal gaan. We hopen jullie hierover volgende week verder te informeren.

 

Bron: De Standaard

Geplaatst op: 
Dinsdag, 21 april, 2020 - 14:31