B-cel

lymfocyten die een belangrijke rol spelen in het immuunsysteem.