BEHANDELING MET BIOLOGICALS VERHOOGT HET ALGEMENE RISICO OP ERNSTIGE INFECTIES NIET BIJ MENSEN MET REUMATOÏDE ARTRITIS

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Vergeleken met methotrexate en andere DMARD's, verhoogt de kans op infectie niet aanzienlijk bij mensen met RA die behandeld worden met  anti-TNF en biologicals. Dit bevestigt een studie die begin oktober voorgesteld werd op de Annual Scientific Meeting van het American College of Rheumatology in Philadelphia.

TNF-antagonisten (anti-TNF therapie; de zogenaamde 'biologicals') zijn medicijnen die sinds 1998 worden gebruikt. Wereldwijd worden ze gegeven aan meer dan 600.000 mensen. Deze medicijnen worden gegeven om de ontstekingen te verminderen. Het gebruik ervan wordt geassocieerd met een verhoogd risico op bepaalde types van infectie, met inbegrip van tuberculose. Maar het is niet zeker of het gebruik ervan het algehele risico op infecties bij patiënten met RA verhoogt, in vergelijking met de behandeling met niet-biologicals.

Recent vergeleken onderzoekers het risico op infectie bij behandeling met biologicals en behandeling met DMARD's. Zij vergeleken de informatie van 18.305 mensen met RA - rekening houdend met de ziekteactiviteit, hun functiemogelijkheden, de duur van de ziekte, voorafgaand prednisone gebruik, en of de zieke al of niet diabetes of een longziekte had – en vroegen de medische gegevens op van patiënten die gehospitaliseerd werden met een infectie.

De onderzoekers vonden geen algemeen verhoogd risico op ernstige infecties bij het gebruik van anti-TNF therapie in vergelijking met DMARD's. Andere bologicals zoals anakinra (Kineret®), abatacept (Orencia®) en rituximab (MabThera®) werden, na controle van een aantal factoren die geassocieerd werden met infectie, ook niet gekoppeld aan een verhoogd risico op infecties. Niet-medicatie gerelateerde factoren die gekoppeld kunnen worden aan infectie werden opgenomen, zoals leeftijd, de RA klinische ziekte activiteitsindex, fysieke functie, duur van de RA, longziekte, vroegere infecties, dosis prednisone en het aantal vroeger genomen DMARD's.

"De belangrijkste risicofactoren voor ernstige infecties zijn niet de biologische geneesmiddelen, zoals sommigen wellicht hebben verwacht, maar wel de leeftijd, de medische omstandigheden zoals emfyseem, en specifieke RA-factoren zoals ziekteduur", verklaart Jeffrey R. Curtis, MD MPH; van de universiteit van Alabama, Birmingham, en mede-onderzoeker van deze studie. "Een aantal risicofactoren kan noch door dokters noch door patiënten gewijzigd worden zoals wellicht het gebruik en de dosis prednisone."

Patiënten zouden met hun reumatoloog moeten praten om zo de best mogelijke behandeling uit te zoeken.

Bron: www.rheumatology.org/annual

Vertaling: Mia - ingekorte versie van het artikel "Biologic therapy does not increase the overall risk of serious infection in people with RA"; geplaatst: 30 oktober 2009