België bekrachtigt het verdrag betreffende de RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

België heeft het verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Het verdrag gaat uit van het principe van de deelname van personen met een handicap aan alle domeinen van het sociaal leven. Het verdrag wil een instrument zijn van de Rechten van de Mens met een expliciete sociale dimensie. Het herbevestigt dat alle personen met een handicap moeten genieten van alle fundamentele rechten en vrijheden. Er zijn onder meer maatregelen voorzien op het vlak van de toegang tot gebouwen en diensten, van de bescherming van kinderen met een handicap, van het recht op gezondheid en revalidatie, van de discriminatie op het gebied van werk, het recht op eigendom, toegang tot financiële diensten, recht op een aangepast levensniveau, sociale bescherming, recht op privéleven, toegang tot medische gegevens en recht op een waardige deelname aan het culturele leven.

Bron: Maczima nr. 17, september 2009