Betere preventie en behandeling chronische ziekten

Doordat chronische ziekten meestal langzaam ontwikkelen, lang duren en vaak ongeneeslijk zijn, veroorzaken zij veelal veel menselijk leed en een zware last op de gezondheidsstelsels.
De kosten van chronische ziekten zijn indrukwekkend: 86% van alle sterfgevallen in Europa, of 4 miljoen per jaar, hebben te maken met chronische ziekten.

Nochtans kunnen veel van deze ziekten door een gezonde levenswijze worden voorkomen of dermate worden behandeld, waardoor de patiënten zich langer goed voelen en bijgevolg actief kunnen blijven.

De Europese Commissie wil haar ideeën voor een betere preventie en behandeling presenteren en de discussie over dit thema aangaan en nodigt de EU-lidstaten, internationale organisaties en belanghebbenden uit op een conferentie over chronische ziekten op 21 april in Brussel.

De kosten van chronische ziekte zijn indrukwekkend: 86% van alle sterfgevallen in Europa, of 4 miljoen per jaar, hebben te maken met chronische ziekten.

Chronische ziekten ontwikkelen zich langzaam, duren lang en zijn vaak ongeneeslijk. Zij veroorzaken veel menselijk leed hebben en vormen een enorme last voor de gezondheidsstelsels. 70 tot 80% van alle gezondheidskosten in de EU, naar schatting 700 miljard euro, wordt momenteel besteed aan chronische ziekten. Bovendien zijn veel mensen door een chronische ziekte niet meer in staat tot werken en lijdt bijna een kwart (23,5%) van wie wel werkt aan een chronische aandoening. Het ziekteverzuim dat hiervan het gevolg is, kost de EU jaarlijks naar schatting 2,5% van het bbp.

Maar de prognose hoeft niet even somber te zijn als de diagnose. Veel chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2, kunnen worden voorkomen door een gezonde levenswijze, en andere, zoals multiple sclerose of dementie, kunnen zo worden behandeld dat patiënten zich langer goed voelen en actief blijven. Kortom, wij kunnen hun lijden aanzienlijk verzachten door samen te werken voor een betere preventie en behandeling.

Maar hoe kunnen we dat doen? Hoe pakken we het aan? De Europese Commissie wil graag haar ideeën presenteren en de discussie over dit thema openen. Daarom nodigt zij de EU-lidstaten, internationale organisaties en belanghebbenden uit op een conferentie over chronische ziekten op 21 april in Brussel.

Dit evenement ter bevordering van meer samenwerking is ook een geschikt moment voor de start van het EU-platform voor gezondheidsbeleid. Dat wordt een krachtig middel voor communicatie en samenwerking tussen de Europese Commissie en Europese en nationale belanghebbenden, en ook tussen belanghebbenden onderling.

Voor alle belanghebbenden, met name als zij werken op het gebied van chronische ziekten, zal dit platform een uitstekende manier zijn om hun werk vooruit te helpen via online- en persoonlijke gesprekken, uitwisseling van beproefde methoden, het opstellen van gezamenlijke verklaringen en de promotie van evenementen. Bovendien zal het toegang bieden tot een bibliotheek van documentatie terzake.

Dit is een enorme uitdaging, maar ook de mogelijkheden zijn enorm. Laten we er dus werk van maken. Wij kijken uit naar het samen vinden van oplossingen.


Voor vragen over dit artikel kan je mailen naar info@raliga.be

 

Bron: Tekst Nieuwsbrief Gezondheid-EU, Naar een betere preventie en behandeling van chronische ziekten
door Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal van de Europese Commissie, directoraat Gezondheid en voedselveiligheid

Geplaatst op: 
Donderdag, 14 april, 2016 - 21:24