BROCHURES: VLAAMS PATIËNTENPLATFORM

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Brochure: Veilig in het ziekenhuis

 

Als patiënt heb je recht op kwaliteitsvolle en veilige zorg. Ook ziekenhuizen vinden dit belangrijk. Toch kan je om allerhande redenen medische schade oplopen.
De brochure 'Veilig in het ziekenhuis' wil ertoe bijdragen dat medische schadegevallen zo veel mogelijk voorkomen worden en geeft jou als patiënt handvaten om je veiligheid mee in handen te nemen. Verder geeft de brochure ook aan waar je terecht kan als het toch misloopt.
In de brochure komen volgende onderdelen aan bod:
- een goede voorbereiding op je ziekenhuisopname;
- een veilig verblijf in het ziekenhuis;
- veiligheid tijdens je herstel en bij je nazorg.
Je kan de brochure vinden in Bijlage 1.

Verzekeringen

Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Uit getuigenissen blijkt dat het afsluiten van een verzekering niet vanzelfsprekend is voor personen met een chronische ziekte en hun gezin. Ze worden door de verzekeraar vaak als een 'hoger risico' beschouwd en hierdoor geconfronteerd met hoge bijpremies, weigeringen, uitsluitingen in het verzekeringscontract,...
De brochure geeft je op eeen begrijpelijke manier

  1. informatie over de activiteit van verzekeren;
  2. uitleg over de rechten en plichten van de verzekeringsnemer;
  3. tips om het beste contract te krijgen per soort verzekering (hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, reisverzekering,...);
  4. een lijst met nuttige adressen voor klachten en problemen.

U kan de brochure hier vinden in Bijlage 2 of bestellen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Voor leden van aangesloten patiëntenverenigingen is de brochure gratis. Voor anderen kost de brochure 3.5 EUR (verzendingskosten inbegrepen).

Europese dag van de patiëntenrechten - 18 apri l 2011 - Ken je rechten als patiënt

WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT?

Als patiënt heb je heel wat rechten. En ‘patiënt’ ben je vaker dan je denkt. Je hoeft niet echt ziek te zijn. Je rechten gelden immers niet alleen ten aanzien van je arts maar ook ten aanzien van je tandarts, je apotheker, je vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster,…
De folder vind je in Bijlage 3.

Meer info:
www.vlaamspatiëntenplatform.be
Ann Ceyssens: 016/23 05 26
ann.ceyssens@vlaamspatientenplatform.be

Geplaatst: 24/06/2011