Cardiovasculaire sterfte daalt bij reumatoïde artritis

Het risico op hart- en vaataandoeningen is dubbel zo groot bij patiënten met reumatoïde artritis.
Nochtans vermindert de cardiovasculaire sterfte, zo luidt een studie van de Mayo Clinic.

Een conclusie die men alleen maar kan toejuichen, ook al toont het onderzoek niet aan waarom de cardiale sterfte bij RA-patiënten daalt.

Tijdens een persconferentie op het congres van het American College of Rheumatology in San Francisco (november 2015) werden de inspanningen inzake preventie, vroege screening en de aanwinsten bij de behandeling van hartziekten als mogelijke verklaringen gezien.

Ook de betere controle van de ontstekingsverschijnselen dankzij een agressievere aanpak van reumatoïde artritis ligt waarschijnlijk mee aan de basis van deze positieve evolutie.


Bron: Daling van de cardiovasculaire sterfte bij reumatoïde artritis (Ortho-Rheumato.be)

Daling van de cardiovasculaire sterfte bij reumatoïde artritis

Dr. Jean-Claude Lemaire

Patiënten met reumatoïde artritis (RA) lopen een tweemaal hoger risico op hart- en vaataandoeningen dan de algemene bevolking. Een studie van de Mayo Clinic leert evenwel dat de cardiovasculaire sterfte aan het dalen is.

De onderzoekers zijn tot die conclusie gekomen na vergelijking van de cardiovasculaire sterfte binnen 10 jaar na de diagnose bij 315 patiënten bij wie een diagnose van RA was gesteld tussen 2000 en 2007, en bij 498 patiënten bij wie een diagnose van RA was gesteld in de jaren 80 en 90. De cardiovasculaire sterfte werd ook gemeten bij 813 mensen zonder RA.

De cardiovasculaire sterfte was significant lager bij de patiënten bij wie de diagnose tussen 2000 en 2007 was gesteld, dan bij de patiënten bij wie de diagnose vroeger was gesteld: respectievelijk 2,8% en 7,9%, dus een daling met ongeveer twee derde. De coronaire sterfte is blijkbaar nog sterker gedaald, met ongeveer 75%: van 4,7% naar 1,2%. Dat laatste cijfer stemt overeen met de sterfte bij mensen zonder RA.

De studie leert niet waarom de cardiale sterfte gedaald is. Mogelijke verklaringen zijn de inspanningen die worden geleverd inzake preventie en vroege screening en de aanwinsten bij de behandeling van hartziekten, zei Elena Myasoedova tijdens een officiële persconferentie op het congres van het American College of Rheumatology dit jaar (San Francisco, 6-11 november).

Een andere verklaring is waarschijnlijk ook een betere controle van de ontstekingsverschijnselen dankzij een agressievere aanpak van de RA.

Naar ‘Decreased Cardiovascular Mortality in Patients with Incident Rheumatoid Arthritis (RA) in Recent Years: Dawn of a New Era in Cardiovascular Disease in RA?’ Abstract 3237.
 
Geplaatst op: 
Dinsdag, 5 januari, 2016 - 17:40