Centra voor medische expertise worden 'Centra voor de erkenning van de handicap'.

De regionale centra van de Directie-Generaal Personen met een Handicap krijgen een nieuwe naam: 'Centrum voor de erkenning van de handicap'

 

Deze centra werden tot nog toe 'centra voor medische expertise' genoemd. Sommigen spraken ook van 'regionale centra'. Omdat we evolueren naar een multidisciplinaire aanpak van de evaluatie (en dus niet meer een louter medische), en omdat het met de naam 'regionale centra' onduidelijk was waarop deze juist doelde, hebben ze daarom gezocht naar een duidelijkere, onderscheidende en makkelijker te begrijpen naam. Doel is dat iedereen de diensten gemakkelijker kan herkennen en weet wat een bezoek aan het centrum kan inhouden. Voortaan spreken we dus van 'centra voor de erkenning van de handicap'.

Door te kiezen voor 'centra voor de erkenning van de handicap' wordt de essentiële missie van het (h)erkennen en evalueren van de verschillende soorten handicaps én hun impact op de zelfstandigheid van mensen benadrukt.

 

MyHandicap past de communicatiemiddelen, zoals de website, brieven en formulieren, geleidelijk aan en de naam 'Centrum voor de erkenning van de handicap' zal stilaan overal verschijnen.