COBRA-therapie voor reumatoïde arthritis

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

COBRA-therapie, een combinatie van drie goedkope antireumatische geneesmiddelen waaronder prednisolon, is effectief, veilig en goed te gebruiken als eerste therapie voor patiënten met reumatoïde artritis.

Dat blijkt uit het proefschrift van Lilian van Tuyl.
De effectiviteit van COBRA-therapie bleek al twaalf jaar geleden uit de COBRA-trial waarin bij patiënten die COBRA gebruikten de ziekte sneller onderdrukt werd en de schade aan de gewrichten op de lange termijn beperkt bleef in vergelijking met patiënten die monotherapie gebruikten. Follow up van de patiënten zoals beschreven in Van Tuyls proefschrift laat zien dat de eerste klap inderdaad een daalder waard is: patiënten die elf jaar geleden met COBRA-therapie startten hebben nog steeds minder gewrichtsschade dan patiënten die met monotherapie startten.

Toch is de COBRA therapie geen populaire therapie bij reumatologen om in het begin van de ziekte voor te schrijven: uit interviews en focus groep discussies blijkt dat reumatologen de COBRA-therapie ingewikkeld vinden en denken dat patiënten het niet willen gebruiken. Patiënten geven daarentegen aan open te staan voor een agressieve start van de therapie, inclusief prednisolon, indien dit de ziekte direct onderdrukt, de prognose verbetert en van tijdelijke aard is.

Na een inventarisatie van voor- en nadelen vanuit het perspectief van zowel de reumatoloog als de reumapatiënt is een implementatiepakket samengesteld en uitgetest dat het gemakkelijker maakt voor arts, patiënt en verpleegkundige om de therapie in de praktijk voor te schrijven en te gebruiken.

Kijk voor meer informatie op de website: www.cobratherapie.nl

Promotie H.D. van Tuyl
COBRA-therapie voor reumatoïde artritis (COBRA Combination Therapy in Rheumatoid Arthritis. Implementation and Beyond)
Promotors: prof.dr. B.A.C. Dijkmans, prof.dr. M. Boers

Bronnen: VU medisch centrum www.vumc.nl
www.gezonderworden.nl/
September 28th, 2009 door Gezonderworden