Combinatie met NSAID kan bloedingsrisico fors verhogen

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

NSAID’s verhogen het risico op een maagbloeding al, maar in combinatie met andere geneesmiddelen kan die kans wel vertienvoudigen.

Dat blijkt uit onderzoek dat wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben uitgevoerd in samenwerking met collega’s uit Italië en Denemarken. Ze analyseerden gegevens van 114.835 patiënten - follow-up 930.888 persoonsjaren – die de afgelopen vier tot tien jaar een maagbloeding kregen, afkomstig uit zeven verschillende databanken. Elke patiënt diende daarbij als zijn eigen controle.

De onderzoekers keken bij deze patiënten naar het gebruik van niet-selectieve (ns) NSAID’s, COX-2-remmers of laag gedoseerd acetylsalicylzuur al dan niet in combinatie met andere geneesmiddelen die het risico op een maagbloeding verhogen. Daaruit berekenden ze de incidence rate ratio (IRR, op basis van blootstelling versus niet-blootstelling) en het extra risico dat combinatie met een andere middel gaf (relative excess risk door de interactie (RERI)).

Monotherapie met nsNSAID’s verhoogde het risico op een maagbloeding meer (IRR 4,3) dan behandeling met enkel een COX-2-remmer (2,9) of laag gedoseerd acetylsalicylzuur (3,1).

Combinatie van andere middelen met een NSAID leidde soms tot forse stijgingen van het bloedingsrisico: het grootste risico was er bij combinatie van een nsNSAID met een corticosteroïde, met een IRR van 12,8 en een RERI van 5,5. Gelijktijdig gebruik van nsNSAID’s en aldosteronantagonisten gaf een IRR van 11,0 (RERI 4,5).

Toevoeging van een SSRI aan een nsNSAID gaf een RERI van 1,6, terwijl dit bij gezamenlijk gebruik van COX-2-remmers en een SSRI 1,9 bedroeg. nsNSAID’s plus anticoagulantia gaven een RERI van 2,4, COX-2-remmers met anticoagulantia een RERI van 0,1, bij laag gedoseerd acetylsalicylzuur plus anticoagulantia was dat 1,9.

De auteurs concluderen hieruit dat nsNSAID’s, COX-2-remmers of laag gedoseerd acetylsalicylzuur samen met een SSRI de kans op een maagbloeding significant verhogen. Behalve de COX-2-remmers geven deze medicamenten ook een extra verhoogd risico op maagbloedingen als ze worden gecombineerd met corticosteroïden, aldosteronantagonisten of anticoagulantia.

Een opvallende bevinding in de studie is dat juist de combinatie van een COX-2-ontstekingsremmer met lage dosis acetylsalicylzuur minder veilig is dan laag gedoseerd acetylsalicylzuur plus een nsNSAID.

De auteurs stellen dat de resultaten uit deze studie artsen kunnen helpen bij het kiezen van de juiste medicatie om het risico op een maagbloeding zo klein mogelijk te houden.

Bron: http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/combinatie-met-nsaid-kan-bloedingsrisico-fors-verhogen

Geplaatst: 2014-12-16